Ako funguje LCD obrazovka?

Ako funguje LCD obrazovka?

LCD obrazovka vytvára obraz pomocou aktivity kvapalných kryštálov.

Technológia

Kľúčové slová

LCD, LCD televízor, televízia, Televízia, televízor, LCD panel, polarizačný filter, farebný filter, elektróda, pixel, polarizované svetlo, pixel bunka, podsvietenie, tekutých kryštálov, miešanie farieb, diaľkové ovládanie, TV tuner, technika, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

LCD obrazovka

 • zadný kryt
 • predný kryt
 • prípojky
 • tlačidlo na zapnutie
 • podstavec
 • diaľkový ovládač
 • napájací zdroj
 • LCD obrazovka
 • LCD televízor
 • LCD monitor

Konštrukcia

 • reproduktory
 • LCD panel
 • TV tuner
 • invertér
 • sieťový adaptér
 • systém zadného osvetlenia

LCD panel

 • polarizačný filter
 • zadné osvetlenie
 • vonkajšia sklenená doska
 • polarizačný filter
 • vrchná sklenená doska
 • farebný filter
 • kvapalné kryštály
 • elektróda
 • spodná sklenená doska

Pixel

 • zadné osvetlenie
 • polarizačný filter
 • pixelová komora
 • kvapalné kryštály
 • farebný filter
 • polarizačný filter
 • svetlo

Az LCD panel zvyčajne obsahuje jeden milión obrazových prvkov, t.j. pixelov. Každý pixel tvoria tri subpixely, ktoré majú kvôli farebný filtrom zelenú, červenú a modrú farbu. Daný subpixel môže zadné osvetlenie pohltiť alebo prepustiť v závislosti od toho, či kvapalný kryštál je alebo nie je pod elektrickým napätím. Elektrické napätie vytvárajú elektródy, ktorých usporiadanie umožňuje osobitné riadenie každého jedného subpixelu.

Dôležitými prvkami LCD displejov sú polarizačné filtre. Polarizačný filter prepúšťa svetelné vlny iba v jednej rovine. To svetlo, ktorého oscilačná rovina je kolmá na polarizačnú rovinu, úplne pohltí. Polarizačné roviny dvoch filtrov sú na seba kolmé, a preto svetelné vlny prichádzajúce cez prvý filter sa môžu dostať cez druhý filter iba vtedy, ak jeho rovinu pootočia častice kvapalných kryštálov, ktoré sa nachádzajú medzi nimi.

Vo východiskovom stave, kedy subpixel nie je pod napätím, častice kvapalných kryštálov kvôli svojmu usporiadaniu otáčajú rovinu svetla o 90°, to prechádza cez nasledujúci polarizačný filter a dostáva sa k divákovi. Vplyvom elektrického napätia sa usporiadanie častíc kvapalných kryštálov zmení, a tak už neotáčajú rovinu svetla, a preto sa zo subpixelu k divákovi nedostáva svetlo.

Pohľad zblízka

Miešanie farieb

Súvisiace extra

Ako funguje plazmový televízor?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie plazmového televízora.

Ako to funguje? - Televízor (CRT)

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie CRT televízora.

Vývoj televízora

TV sa stal jedným z dominantných foriem zábavy.

Priehľadnosť

Táto animácia vysvetľuje priehľadnosť a nepriehľadnosť, princíp rádiografie, respektíve prečo určité materiály pohlcujú iba svetlo určitej farby.

Ako funguje mikrovlnná rúra?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie mikrovlnnej rúry.

Ako funguje mobilný telefón?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie mobilných telefónov.

Ako to funguje? - Chladnička

Táto animácia prezentuje ako funguje chladnička.

Ako to funguje? - Elektrická naparovacia žehlička

Táto animácia prezentuje štruktúru a fungovanie elektrických naparovacích žehličiek.

Ako to funguje? - Optická disková jednotka

Táto animácia prezentuje štruktúru a činnosť rôznych typov optických diskových mechaník.

Ako to funguje? - Práčka

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a fungovanie automatickej práčky.

Domáce elektrické svetelné zdroje

Táto animácia nám predstaví fungovanie domácich zdrojov svetla od tradičných žiaroviek až po LED osvetlenie.

Edisonova žiarovka

Americký elektrotechnik Edison vynašiel žiarovku v roku 1879, ktorá zmenila náš každodenný život.

Farbosleposť

Farbosleposťou sa nazýva neschopnosť rozlíšiť isté odtiene farieb.

Kino (USA, 30. roky 20. storočia)

Kiná boli postavené vo veľkom počte vo veľkých mestách USA 10-tych rokoch 20.storočia

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby najgeniálnejšou postavou druhej priemyselnej revolúcie.

Odraz a lom svetla

Svetelný lúč sa na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu odráža a láme.

Pasívny dom

V pasívnom dome je možné zaistiť komfortnú vnútornú teplotu bez použitia tradičných vykurovacích a chladiacich systémov.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a električky sú prostriedky verejnej dopravy šetrné k životnému prostrediu.

Stolný počítač

Animácia prezentuje konštrukciu stolného počítača a jeho najdôležitejšie periférie.

Ako funguje digitálny fotoaparát?

Táto animácia prezentuje jednotlivé časti a fungovanie digitálnych fotoaparátov.

Ako to funguje? - Laserová tlačiareň

Pomocou animácie spoznáme štruktúru a funkcie laserovej tlačiarne.

Prvý fotoaparát - Dagerotypia

Prvá komerčne úspešná technika fotografovania bola vynájdená francúzom Daguerrom.

Telefón (Alexander Graham Bell)

Telefón je zariadenie, ktoré prenáša ľudský hlas prostredníctvom elektrických signálov. Prvý telefón vynašiel v roku 1876 Bell.

Added to your cart.