Ako dýchajú ryby

Ako dýchajú ryby

Cievy v žiabrách rýb absorbujú kyslík a uvoľňujú oxid uhličitý.

Biológia

Kľúčové slová

Ryba, Dýchanie, Žiabre, Výmena plynov, Výdych, Nádych, kyslík, oxid uhličitý, kryt žiabrí, vlásočnica, zviera, Stavovce, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Dýchacie pohyby

Nádych
- ústa sú otvorené
- žiabrové viečko sa dvíha
- kožný záhyb je zatvorený

V žiabrovej dutine sa kvôli tomu znižuje tlak a voda vteká cez ústa.

Výdych
- ústa sú zatvorené
- žiabrové viečko klesá
- kožný záhyb je otvorený

V žiabrovej dutine sa kvôli tomu zvyšuje tlak a voda vyteká za žiabrovým viečkom.

Pohyb žiabrového viečka zabezpečuje zmenu tlaku, ktorá je potrebná k prúdeniu vody smerom dovnútra a von. Zosúladený pohyb kožného záhybu a úst zabezpečuje to, že voda prúdi jedným smerom.

Žiabre

Žiabre - anatómia

Výmena plynov

Voda a krv v žilách prúdia opačným smerom. Vďaka tomu sa krv, ktorá už prijala nejaké množstvo kyslíka, stretáva s vodou s ešte vyšším obsahom kyslíka, a môže tak absorbovať ďalší kyslík.

Takže krv chudobná na kyslík sa stretáva s vodou, ktorá je ešte bohatá na kyslík.

Ak by malo prúdenie rovnaký smer, koncentrácia kyslíka medzi vodou a krvou by sa na začiatku žily vyrovnala a krvou by sa prepravovalo oveľa menej kyslíka, lebo voda chudobná na kyslík by nemohla odovzdať ďalší kyslík krvi chudobnej na kyslík.

Protiprúdový princíp je prítomný v prípade niekoľkých životných funkcií, napríklad pri tvorbe moču a lymfy, respektíve sa využíva aj v rámci náhrady funkcie obličiek.

Dýchanie

Animácia

Rozprávanie

Pri nádychu ryba otvorí ústa a nadvihne žiabrové viečko. Tlak sa preto v žiabrovej dutine zníži a začne tu vtekať voda. Voda môže prúdiť medzi žiabre iba cez ústnu dutinu, lebo žiabrová membrána pripojená k žiabrovému viečku funguje ako usmerňovací ventil, ktorý zabraňuje vtekaniu vody od žiabrového viečka.

Pri výdychuústa zatvorené a žiabrové viečko klesá. To spôsobuje v žiabrovej dutine zvýšenie tlaku, kvôli čomu voda vyteká cez otvorenú žiabrovú membránu.

Čiže pri nádychuústa otvorené, žiabrová membrána je zatvorená a žiabrové viečko sa dvíha. Pri výdychuústa zatvorené, žiabrová membrána je otvorená a žiabrové viečko klesá.

Dýchacím orgánom rýb sú žiabre. Na žiabrových oblúkoch sa nachádzajú žiabrové lupienky a na nich zas sekundárne lupienky. Táto štruktúra zväčšuje povrch, čo zvyšuje účinnosť výmeny plynov.

Sekundárne lupienky obsahujú vlásočnice. Do žiaber sa dostáva krv bohatá na oxid uhličitý. Čerstvá voda prúdiaca medzi žiabre má nižší obsah oxidu uhličitého ako krv a jej obsah kyslíka je vyšší. Z tohto dôvodu dochádza k výmene plynov: krv odovzdáva oxid uhličitý a prijíma kyslík.

Protiprúdový princíp zohráva dôležitú úlohu počas výmeny plynov: prúdenie vody a krvi je v žiabrach protichodné. Vďaka tomu sa krv, ktorá už prijala nejaké množstvo kyslíka, stretáva s vodou s najvyšším obsahom kyslíka, a môže tak absorbovať ďalší kyslík. Krv, ktorá už odovzdala časť oxidu uhličitého, sa stretáva s vodou s najnižšou koncentráciou oxidu uhličitého, a môže jej tak odovzdať ďalší oxid uhličitý.

V prípade rýb dýchanie žiabrami dopĺňa aj dýchanie kožou.

Súvisiace extra

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava je zodpovedná za príjem kyslíka a uvoľňovanie oxidu uhličitého.

Kapor obyčajný

Sladkovodná ryba používaná ako jedlo v mnohých častiach sveta.

Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov pozostáva z dejov, ktoré začínajú vznikom pohlavných buniek jedinca a trvajú až po vznik pohlavných buniek ďalšej generácie.

Sladkovodné ryby

Početné množstvo sladkovodných rýb je veľmi populárnych ako jedlo.

Žraloky

Skupina rýb vyznačujúcich sa chrupavkovitou kostrou. Medzi najznámejšie druhy patrí veľký biely žralok a žralok kladivohlavý.

Škodlivý vplyv fajčenia na pľúca

Fajčenie vážne poškodzuje dýchaciu sústavu. Okrem iných spôsobuje CHOPN a rakovinu pľúc.

Prehistorické pancierové ryby

Vyhynutý druh rýb, ktorý mal silný pancier chrániaci hlavu.

Added to your cart.