Adrenalín (pokročilý)

Adrenalín (pokročilý)

Adrenalín, alebo inak epinefrín, sa vytvára v našom organizme počas stresových situácií a zohráva dôležitú úlohu v prípade reakcie "útek alebo útok".

Biológia

Kľúčové slová

adrenalín, stresujúce situácie, stres, Poplachová reakcia, hormón, neurotransmiter, sympatický nervový systém, dreň nadobličiek, zúženie ciev, rozšírenie cievy, katecholamín, hladina cukru v krvi, homeostáza, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Poplachová reakcia

Zúženie ciev (alfa receptor)

 • bunka hladkej svaloviny
 • adrenalín
 • alfa receptor
 • G-proteín
 • GDP
 • GTP
 • fosfolipáz C
 • aktivácia bielkoviny kináz C a uvoľnenie Ca²⁺
 • sťahovanie bunky hladkej svaloviny
 • zúženie ciev

Rozšírenie ciev (beta receptor)

 • bunka hladkej svaloviny
 • adrenalín
 • beta receptor
 • G-proteín
 • GDP
 • GTP
 • adenylátcykláza
 • ATP
 • uvoľňovanie bunky hladkej svaloviny
 • rozšírenie cievy

Zvýšenie hladiny krvného cukru (beta receptor)

 • uvoľnenie glukózy
 • adrenalín
 • beta receptor
 • G-proteín
 • GDP
 • GTP
 • adenylátcykláza
 • ATP
 • cAMP
 • bielkovina kináz A
 • glykogénfosforyláza
 • glykogén
 • glukóza-fosfát
 • fosfatáz
 • glukóza
 • transportér glukózy

Efekt beta-blokátorov

 • bunka srdcovej svaloviny
 • adrenalín
 • beta-blokátor
 • beta receptor
 • spomalenie tepu srdca

Animácia

 • mozog
 • srdce
 • pľúca
 • oči
 • črevný trakt
 • pokožka
 • obličky
 • kostrová svalovina
 • pečeň
 • bunka hladkej svaloviny
 • adrenalín
 • alfa receptor
 • G-proteín
 • GDP
 • GTP
 • fosfolipáz C
 • aktivácia bielkoviny kináz C a uvoľnenie Ca²⁺
 • sťahovanie bunky hladkej svaloviny
 • zúženie ciev
 • bunka hladkej svaloviny
 • adrenalín
 • beta receptor
 • G-proteín
 • GDP
 • GTP
 • adenylátcykláza
 • ATP
 • uvoľňovanie bunky hladkej svaloviny
 • rozšírenie cievy
 • uvoľnenie glukózy
 • adrenalín
 • beta receptor
 • G-proteín
 • GDP
 • GTP
 • adenylátcykláza
 • ATP
 • cAMP
 • bielkovina kináz A
 • glykogénfosforyláza
 • glykogén
 • glukóza-fosfát
 • fosfatáz
 • glukóza
 • transportér glukózy
 • bunka srdcovej svaloviny
 • adrenalín
 • beta-blokátor
 • beta receptor
 • spomalenie tepu srdca

Súvisiace extra

Endokrinný systém

Žľazy endokrinného systému vylučujú hormóny, ktoré putujú do krvi.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zabezpečuje odstúpenie od zdroja bolesti.

Srdce

Srdce je centrálne čerpadlo kardiovaskulárneho systému. Za jeden život vydá 2,5 miliardy rytmických sťahov.

Močová sústava

Močová sústava zabezpečuje vylučovanie škodlivých a nepotrebných látok z organizmu.

Srdcový infarkt

Príčinou infarktu je upchatie vencovitých tepien. Je to jeden z najčastejších príčin úmrtia.

Vrstvy kože

Koža je mäkký vonkajší obal nášho tela, ktorý sa skladá z troch vrstiev: pokožky, zamše a podkožného väziva.

Nervová sústava

Centrálny nervový systém sa skladá z mozgu a miechy, periférny nervový systém sa skladá z nervov a ganglií.

Added to your cart.