Administratívna mapa Nemecka

Administratívna mapa Nemecka

Táto animácia vám predstaví administratívne členenie Nemecka.

Geografia

Kľúčové slová

verejná správa, Nemecko, Európa, Stredná Európa, provincie, spolková vláda, spolkový kancelár, kancelár, samospráva, stav, hlavné mesto, Mesto, krajiny, Nemec, stavy, mapa, Mapa znalosti, spoločnosť, Atlas, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Krajiny

 • Bádensko-Württembersko (Baden-Württemberg)
 • Bavorsko
 • Berlín (Berlin)
 • Brandenbursko (Brandenburg)
 • Brémy
 • Hamburg
 • Hesensko (Hessen)
 • Meklenbursko- Predpomoransko
 • Dolné Sasko
 • Severné Porýnie-Vestfálsko
 • Porýnie-Falcko
 • Sársko
 • Sasko
 • Sasko-Anhaltsko
 • Šlezvicko-Holštajnsko (Schleswig-Holstein)
 • Durínsko

Nemecká spolková republika, ktorá má rozlohu 357 000 km² a 81 miliónov obyvateľov, patrí k najväčším a najľudnatejším krajinám Európy.

Jej administratívny systém sa delí na tri stupne: federáciu, spolkové krajiny a samosprávy. Ich predstavitelia sú volení občanmi. Najvyšším orgánom výkonnej moci je Spolková vláda. Vládu tvorí spolkový kancelár (hlava vlády) a spolkoví ministri.

Nemecko je zložené zo 16 spolkových krajín, spomedzi ktorých 3 sú mestskými štátmi - Berlín, Hamburg, Brémy. (Brémy v skutočnosti pozostávajú z dvoch miest.) Jednotlivé krajiny majú vlastnú vládu, predsedu vlády a parlament, ktorým sú pridelené rozsiahle právomoci.

V rámci nemeckého administratívneho systému samosprávy zahŕňajú okresy, mestá a obce so zvolenými predstaviteľmi a primátormi.

Hlavné mestá krajín

 • Stuttgart
 • Mníchov (München)
 • Berlín (Berlin)
 • Postupim (Potsdam)
 • Brémy
 • Hamburg
 • Wiesbaden
 • Schwerin
 • Hannover
 • Düsseldorf
 • Mainz
 • Saarbrücken
 • Drážďany
 • Magdeburg
 • Kiel
 • Erfurt

Hra

Kvíz

Nemecko

 • Holandsko
 • Belgicko
 • Luxembursko
 • Francúzsko
 • Švajčiarsko
 • Rakúsko
 • Česká republika
 • Poľsko
 • Dánsko
 • Nemecko

Súvisiace extra

Štáty Európy

Pomocou tejto animácie spoznáte štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich geografickom umiestnení, hlavných mestách a ich vlajkách.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Administratívna mapa Číny

Táto animácia vám predstaví hlavné administratívne jednotky Číny.

Administratívna mapa Holandska

Táto animácia vás oboznámi s administratívnym členením Holandska.

Mestá sveta

Táto animácia nám prezentuje geografické umiestnenie a údaje o väčších mestách na Zemi a prostredníctvom hry uľahčuje precvičovanie získaných vedomostí.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Politické a ekonomické integrácie

V priebehu poslednch desaťročí bolo v jednotlivých krajinách vytvorených niekoľko politických a hospodárskych únií.

Brandenburská brána

Stavba postavená v ranom klasicistickom slohu je najznámejším symbolom Berlína a Nemecka.

Added to your cart.