Țările dezvoltate

Țările dezvoltate sunt motoarele economiei mondiale, având cel mai mare VNB și cele mai înalte...

Modificări fizice, transformări chimice - Reacția fierului cu sulful (observare)

Când două substanțe sunt încălzite, se combină și formează un compus chimic.

Sate

Satele sunt localități cu număr relativ mic de locuitori și cu putere administrativă doar locală.

Reacția aluminiului cu bromul

Halogenele și metalele se combină, producând bromuri.

Populația Pământului în 2150

Se înregistrează o creștere rapidă a populației lumii, care va ajunge la 8 miliarde peste câțiva...

Gazul natural și țițeiul

Gazul natural și țițeiul constituie cele mai importante surse de energie și material brut din...

Cultivarea la scară industrială a trandafirilor

Acest video prezintă cultivarea la scară industrială a tufelor de trandafiri.

Structura economiei

Oamenii au diferite locuri de muncă, dar cum pot fi acestea categorisite?

Forma fulgilor de zăpadă

Dacă privim de aproape un fulg de zăpadă, observăm că are o formă simetrică hexagonală. Dar cum...

Piramida populației

Piramida populației este o reprezentare a populației unei țări pe tranșe de vârstă și sex.

Modificări fizice, transformări chimice - Reacția fierului cu sulful

Când două substanțe sunt încălzite, se combină și formează un compus chimic.

Efectul modificării presiunii asupra echilibrului chimic.

Examinarea conținutului de dioxid de carbon dizolvat al unei sticle cu apă carbogazoasă.

Reacția dintre aluminiu și iod

În prezența apei cu rol catalizator, aluminiul reacționează cu iodul.

Mușchii

Mușchii sunt plante de uscat, dar majoritatea lor preferă habitate umede.

Distribuția geografică a populației mondiale

Populația mondială este foarte inegal repartizată pe globul pământesc. Unele zone sunt...

Reacția endotermă

Hidroxidul de bariu reacționează cu azotatul de amoniu, absorbind căldură din mediul înconjurător.

Fotonul lent

Ce este lumina soarelui? Cum ia naștere și în cât timp ajunge pe Pământ?

Munții Alpi (trailer)

Clipurile noi despre munții Alpi sunt deja disponibile.

Africa de Sud (trailer)

Noile noastre videouri educaționale despre Africa de Sud vor fi disponibile în curând.

Added to your cart.