Sulf (S₈)

Sulful este o substanță solidă, inodoră, de culoare gălbuie și al 16-lea element ca...

Acid oleic (acid cis-9-octadecenoic) (C₁₇H₃₃COOH)

Acid monocarboxilic nesaturat, cu o dublă legătură cu izomerie cis în moleculă.

Brom-Fluor-Clormetan (CHClBrF)

Molecula are doi enantioneri, și anume stereoizomeri care sunt imaginea în oglindă a...

Îmbrăcăminte (Europa de Vest, secolul al XIII-lea)

Hainele purtate într-o anumită epocă şi regiune reflectă cultura şi modul de viaţă ale...

Clor (Cl₂)

Clorul este un halogen, un gaz toxic cu un miros puternic, de culoare verde-gălbui.

Dioxid de sulf (SO₂)

Emisiile de dioxid de sulf reprezintă cauza principală a formării ploilor acide. Dioxidul...

Îmbrăcăminte (Europa de Vest, secolul al XIV-lea)

Hainele purtate într-o anumită epocă şi regiune reflectă cultura şi modul de viaţă ale...

Îmbrăcăminte (Europa de Vest, secolul al XV-lea)

Hainele purtate într-o anumită epocă şi regiune reflectă cultura şi modul de viaţă ale...

Îmbrăcăminte (Europa de Vest, secolul al XVIII-lea)

Hainele purtate într-o anumită epocă şi regiune reflectă cultura şi modul de viaţă ale...

Tetraclorură de carbon (CCl₄)

Lichid toxic, incolor, cu un miros dulce.

Carbamidă (uree) (CO(NH₂)₂)

Un compus organic găsit în urina mamiferelor, folosit pentru fabricarea îngrășămintelor...

Îmbrăcăminte (Europa de Vest, secolul al XVI-lea)

Hainele purtate într-o anumită epocă şi regiune reflectă cultura şi modul de viaţă ale...

Benzen (C₆H₆)

Benzenul este cea mai simplă hidrocarbură aromatică.

Celobioză (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza este unitatea structurală de bază a celulozei.

Ion hidroxid (OH⁻)

Ion complex format prin cedarea unui proton de către o moleculă de apă.

Amoniac (NH₃)

Amoniacul este un gaz incolor cu miros înțepător caracteristic. Soluția sa apoasă se...

Apă (H₂O)

Apa este un compus stabil al hidrogenului și al oxigenului, indispensabil vieții. În...

D-riboză (C₅H₁₀O₅)

D-riboza este o riboză cu structură deschisă găsită în acizii nucleici, coenzime,...

Added to your cart.