Clormetan (clorură de metil) (CH₃Cl)

Clormetanul se obține prin clorurarea metanului sub efectul luminii sau al căldurii.

Acetat de etil (C₄H₈O₂)

Cel mai importat ester, obținut în reacția etanolului cu acidul acetic.

Beta-D-riboză (C₅H₁₀O₅)

Un compus cristalin întâlnit în acizii nucleici, coenzime, nucleotide și nucelozide.

Maltoză (zahăr de malț) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Maltoza este o dizaharidă formată prin legarea a două molecule de alfa D-glucoză.

Benzen (C₆H₆)

Benzenul este cea mai simplă hidrocarbură aromatică.

Trans-2-butenă (C₄H₈)

Un gaz incolor, mai greu decât aerul, al cărui izomer geometric este cis-2-butena.

Carbamidă (uree) (CO(NH₂)₂)

Un compus organic găsit în urina mamiferelor, folosit pentru fabricarea îngrășămintelor cu azot.

Celobioză (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza este unitatea structurală de bază a celulozei.

Etan (C₂H₆)

Al doilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor normali cu catenă lineară.

Glicilglicină (C₄H₈N₂O₃)

Cea mai simplă peptidă, formată din două molecule de glicină legate între ele printr-o legătură peptidică.

Propan (C₃H₈)

Al treilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor normali cu catenă lineară.

Etanol (alcool etilic) (C₂H₅OH)

Cel mai cunoscut alcool, cu rol deosebit de important în industria alimentară.

Glicerină (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Glicerina este un trialcool folosit adesea ca ingredient pentru creme și alifii.

Added to your cart.