Ciclizarea glucozei

Animația prezintă procesul de ciclizare a glucozei cu structură deschisă în alfa și beta...

Alcani

Alcanii sunt hidrocarburi saturate ce pot fi aranjate într-o serie omoloagă.

Grafit

Unul dintre alotropii cristalini ai carbonului elementar.

Legături peptidice

Aminoacizii care alcătuiesc proteinele sunt legați între ei prin legături peptidice.

Diclorometan (CH₂Cl₂)

Se obține printr-o reacție de substituție, în urma clorurării metanului, fiind utilizat...

2-metilpropan (C₄H₁₀)

Un izomer al butanului; un gaz incolor inflamabil.

Triclorometan (CHCl₃)

Numit și cloroform, triclorometanul este folosit ca diluant în laboratoare; mai demult...

Trimetilamină N(CH₃)₃

Amină terțiară cu un miros caracteristic, neplăcut, care apare în alimentele stricate.

1,3-butadienă (C₄H₆)

Cea mai simplă dienă conjugată.

Naftalină (C₁₀H₈)

Cea mai simplă hidrocarbură aromatică policiclică.

Alfa-D-glucoză (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glucoza este un stereoizomer al glucozelor, în special al D-glucozelor.

Gliceraldehidă (C₃H₆O₃)

Cea mai simplă aldoză, un compus optic activ.

Fibroină

Fibroina este o proteină fibrilară secretată de viermele de mătase.

Amiloză ((C₆H₁₀O₅)n)

Moleculă elicoidală formată din unități de alfa D-glucoză. Este componenta principală a...

Added to your cart.