Evoluția modelelor atomice

Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării concepţiilor şi ipotezelor cu privire la...

Circulația atmosferică

Circulația atmosferică, cauzată de diferența de temperatură dintre zonele ecuatoriale și...

Autovehicule ecologice

Prin combinarea unui motor cu ardere internă cu un motor electric se obține reducerea...

Reacție în lanț

Energia eliberată în timpul fisiunii nucleare poate fi utilizată atât în scop militar,...

Circuitul carbonului

Carbonul intră în componența materiei organice în timpul procesului de fotosinteză, fiind...

Structura moleculelor de azot

Animația prezintă structura moleculelor de azot, în care atomii sunt legați între ei...

Tranziții de fază

O tranziție de fază reprezintă trecerea unei substanțe dintr-o stare de agregare în alta.

Configurația electronică a atomului de calciu

Animația prezintă configurația electronică a atomului de calciu.

Combinat de aluminiu

În combinatele de aluminiu are loc extragerea aluminiului din alumină prin electroliză.

Legături covalente în moleculele de benzen

În benzen, între atomii de carbon se stabilesc legături sigma și legături pi delocalizate.

Stratul de ozon

Stratul de ozon filtrează radiațiile ultraviolete dăunătoare, fiind astfel indispensabil...

Efectul de seră

Activitatea umană constituie cauza intensificării efectului de seră care determină...

Acid sulfuros (H₂SO₃)

Acid incolor, moderat care există doar sub formă de soluție apoasă.

Casă familială fără emisii de dioxid de carbon

La proiectarea și construirea unei case familiale trebuie să avem în vedere importanța...

Reacția amoniacului cu hidrogenul clorurat

Din reacția amoniacului cu hidrogen clorurat se obține clorură de amoniu.

Polimerizarea etenei

Prin polimerizarea etenei se obţine polietilena, un plastic des folosit.

Industria fierului (nivel mediu)

Minereul de fier este transformat în fier brut în topitorii.

Carbonat de calciu (CaCO₃)

Calcarul are o utilizare largă și diversă.

Clorurarea metanului printr-o reacție de substituție

În timpul reacției de substituție, atomii de hidrogen ai metanului sunt substituiți cu...

Obținerea amoniacului din azot gazos și hidrogen gazos (Procesul Haber-Bosch)

Producerea industrială a amoniacului necesită temperaturi și presiuni înalte, precum și...

Added to your cart.