Motorul în patru timpi Otto

Animația prezintă motorul cel mai adesea folosit la automobile.

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie...

Soneria electrică

Soneria electrică este un dispozitiv mecanic care are la bază un electromagnet.

Dinam (nivel mediu)

Dinamul transformă energia mecanică în curent continuu.

Formarea norilor, tipuri de nori

Prin evaporare, apele de suprafață formează nori de diferite forme. Odată formați norii,...

Particulele elementare

Materia se compune din quarcuri și leptoni, interacțiunile fiind mediate de bozoni.

Evoluția Sistemului Solar

Soarele și planetele s-au format în urmă cu 4,5 miliarde de ani prin condensarea unui nor...

Evoluția modelelor atomice

Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării concepţiilor şi ipotezelor cu privire la...

Tranziții de fază

O tranziție de fază reprezintă trecerea unei substanțe dintr-o stare de agregare în alta.

Structura moleculelor de azot

Animația prezintă structura moleculelor de azot, în care atomii sunt legați între ei...

Configurația electronică a atomului de calciu

Animația prezintă configurația electronică a atomului de calciu.

Programul de explorare a planetei Marte

Sondele spațiale și vehiculele robot examinează structura planetei Marte și eventualele...

Reacție în lanț

Energia eliberată în timpul fisiunii nucleare poate fi utilizată atât în scop militar,...

Motorul cu abur al lui James Watt (secolul al XVIII-lea)

Motorul cu abur perfecţionat de James Watt a revoluţionat tehnica.

Legile lui Kepler

Cele trei legi care descriu mișcările planetelor în jurul Soarelui au fost enunțate de...

Experimentul Rutherford

Experimentul Rutherford a demonstrat existența nucleelor atomice încărcate pozitiv....

Fizicieni care au schimbat lumea

Munca acestor extraordinari fizicieni a avut un impact uriaș asupra dezvoltării științei...

Curiozități din astronomie

Animația prezintă câteva dintre curiozitățile sistemului nostru solar.

Atelierul lui Galileo Galilei

Galileo Galilei a îmbogățit domeniul fizicii și al astronomiei cu cunoștințe extraordinare.

Parametrii undelor sonore

Animația explică cei mai importanți parametri ai undelor pornind de la undele sonore.

Added to your cart.