Focul de sub cenușă

Focul de sub cenușă

Catalizatorii pot ușura sau sprijini desfășurarea unor reacții care altfel nu ar avea loc.

02:16

Chimie

Cuvinte cheie

cenușă, zahăr cubic, catalizator, zaharoză, energie de activare, ardere, timp de reacție, temperatura de reacție, foc, protecție împotriva incendiilor, experiment, reacție, chimie, fizică

Suplimente asociate

On-screen labels

Un catalizator este o substanță care ușurează sau grăbește o reacție chimică fără a influența temperatura reacției și fără a fi transformată permanent în decursul procesului., Energia de activare fără catalizator, Reactanți inițiali, Temperatura de reacție, Produșii de reacție, Energie de activare cu catalizator, Se adsorb., Zaharoză, C12H22O11

Suplimente asociate

Reacția exotermă (observare)

Prin încălzire, sulful pulverizat reacționează cu zinc pulverizat, eliberându-se căldură.

Devierea jetului de apă

Putem observa un fenomen surprinzător dacă lângă apa care curge de la robinet ținem o riglă de...

Spumă de stins incendiul preparată în casă

Putem produce gaz de dioxid de carbon utilizând bicarbonat de sodiu și acid acetic. Dioxidul de...

Dizolvarea NaCl-lui

Sarea de bucătărie se dizolvă în apă: moleculele polare de apă formează un înveliș în...

Structura moleculelor de azot

Animația prezintă structura moleculelor de azot, în care atomii sunt legați între ei...

Exercițiu cu molecule I (Legături)

Un exercițiu pentru exersarea tipurilor de legături.

Tensiunea suprafeței lichidelor 2 (observare)

În acest film experimentăm cu coloranți alimentari

Ceea ce se aseamănă se dizolvă reciproc (observare)

Substanțele nepolare se dizolvă în solvenți nepolari, iar substanțele polare se dizolvă în...

Added to your cart.