Uzină de biogaz

Uzină de biogaz

Biogazul este produs din materie organică (îngrășăminte naturale, deșeuri vegetale, deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Biogazul este un amestec de metan și dioxid de carbon; prin arderea metanului se obține energie.

Geografie

Cuvinte cheie

uzină de biogaz, biogaz, curent electric, producție de energie, energie alternativă, stație de alimentare cu biogaz, generator, turbină, centrală, metan, fermentaţie, combustibil, energie, ecologic, încălzire, compost, protectia mediului, geografie

Suplimente asociate

Animații

Uzină de biogaz

 • porumb însilozat - În uzinele de biogaz se folosesc frecvent deșeuri vegetale, cum ar fi cocenii de porumb.
 • grajd - Îngrășămintele naturale de origine animală sunt de asemenea folosite la producerea biogazului.
 • compost - Ceea ce rămâne în urma producerii biogazului este folosit ca îngrășământ agricol.
 • reactor de biogaz - Biogazul constă în mare parte din metan dar conține și dioxid de carbon și alte gaze. În aceste reactoare, numite fermentatoare, metanul este obținut din materie organică (îngrășământ natural, reziduuri vegetale precum cocenii de porumb și deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Datorită malaxoarelor din reactoare, părțile solide nu plutesc la suprafața lichidului. Producția biogazului se poate face în mai multe faze, în acest caz, lângă fermentator fiind instalat și un postfermentator.
 • rezervor de biogaz - Biogazul obținut este utilizat la producerea curentului electric, dar este folosit și drept combustibil pentru autovehicule.
 • clădirea generatorului - Aici se află generatorul care este pus în funcțiune de către turbină. Arderea biogazului determină rotirea turbinei. Un generator de mărime medie asigură alimentarea cu curent electric a aproximativ 1000 de locuințe.

Producerea electricității

 • turbină - Este pusă în funcțiune prin arderea metanului.
 • generator - Este pus în funcțiune de către turbină și produce curent electric. Un astfel de dispozitiv de mărime medie asigură alimentarea cu curent electric a aproximativ 1000 de locuințe.

Procesul obținerii biogazului

 • porumb însilozat - În uzinele de biogaz se folosesc frecvent deșeuri vegetale, ca de exemplu coceni de porumb.
 • îngrășământ lichid
 • compost - Ceea ce rămâne în urma producerii biogazului este folosit ca îngrășământ agricol.
 • reactor de biogaz - Biogazul constă în mare parte din metan dar conține și dioxid de carbon și alte gaze. În aceste reactoare, numite fermentatoare, metanul este obținut din materie organică (îngrășământ natural, reziduuri vegetale precum cocenii de porumb și deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Datorită malaxoarelor din reactoare, părțile solide nu plutesc la suprafața lichidului. Producția biogazului se poate face în mai multe faze, în acest caz, lângă fermentator fiind instalat și un postfermentator.
 • rezervor de biogaz - Biogazul obținut este utilizat la producerea curentului electric, dar este folosit și drept combustibil pentru autovehicule.
 • generator - Arderea biogazului determină rotirea turbinei. Turbina pune în funcțiune dispozitivul care produce curent electric. Un astfel de dispozitiv de mărime medie asigură alimentarea cu curent electric a aproximativ 1000 de locuințe.
 • stație de alimentare cu biogaz - Biogazul este folosit și drept combustibil pentru autovehicule. Dintr-un hectar de porumb se obține combustibilul necesar unui automobil alimentat cu biogaz pentru a parcurge aproximativ 70 000 de km.
 • încălzire - Căldura degajată prin arderea biogazului în turbină este folosită pentru alimentarea populației cu energie termică.

Animație

 • porumb însilozat - În uzinele de biogaz se folosesc frecvent deșeuri vegetale, cum ar fi cocenii de porumb.
 • grajd - Îngrășămintele naturale de origine animală sunt de asemenea folosite la producerea biogazului.
 • compost - Ceea ce rămâne în urma producerii biogazului este folosit ca îngrășământ agricol.
 • reactor de biogaz - Biogazul constă în mare parte din metan dar conține și dioxid de carbon și alte gaze. În aceste reactoare, numite fermentatoare, metanul este obținut din materie organică (îngrășământ natural, reziduuri vegetale precum cocenii de porumb și deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Datorită malaxoarelor din reactoare, părțile solide nu plutesc la suprafața lichidului. Producția biogazului se poate face în mai multe faze, în acest caz, lângă fermentator fiind instalat și un postfermentator.
 • rezervor de biogaz - Biogazul obținut este utilizat la producerea curentului electric, dar este folosit și drept combustibil pentru autovehicule.
 • clădirea generatorului - Aici se află generatorul care este pus în funcțiune de către turbină. Arderea biogazului determină rotirea turbinei. Un generator de mărime medie asigură alimentarea cu curent electric a aproximativ 1000 de locuințe.
 • turbină - Este pusă în funcțiune prin arderea metanului.
 • generator - Este pus în funcțiune de către turbină și produce curent electric. Un astfel de dispozitiv de mărime medie asigură alimentarea cu curent electric a aproximativ 1000 de locuințe.
 • porumb însilozat - În uzinele de biogaz se folosesc frecvent deșeuri vegetale, ca de exemplu coceni de porumb.
 • îngrășământ lichid
 • compost - Ceea ce rămâne în urma producerii biogazului este folosit ca îngrășământ agricol.
 • reactor de biogaz - Biogazul constă în mare parte din metan dar conține și dioxid de carbon și alte gaze. În aceste reactoare, numite fermentatoare, metanul este obținut din materie organică (îngrășământ natural, reziduuri vegetale precum cocenii de porumb și deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Datorită malaxoarelor din reactoare, părțile solide nu plutesc la suprafața lichidului. Producția biogazului se poate face în mai multe faze, în acest caz, lângă fermentator fiind instalat și un postfermentator.
 • rezervor de biogaz - Biogazul obținut este utilizat la producerea curentului electric, dar este folosit și drept combustibil pentru autovehicule.
 • generator - Arderea biogazului determină rotirea turbinei. Turbina pune în funcțiune dispozitivul care produce curent electric. Un astfel de dispozitiv de mărime medie asigură alimentarea cu curent electric a aproximativ 1000 de locuințe.
 • stație de alimentare cu biogaz - Biogazul este folosit și drept combustibil pentru autovehicule. Dintr-un hectar de porumb se obține combustibilul necesar unui automobil alimentat cu biogaz pentru a parcurge aproximativ 70 000 de km.
 • încălzire - Căldura degajată prin arderea biogazului în turbină este folosită pentru alimentarea populației cu energie termică.

Narațiune

Biogazul constă în mare parte din metan, dar conține și dioxid de carbon și alte gaze.
Energia degajată la arderea metanului este folosită deopotrivă pentru producerea curentului electric și a combustibilului pentru autovehicule.

Obținerea biogazului are loc în reactoare denumite și fermentatoare. În fermentator, metanul se obține cu ajutorul bacteriilor din diverse tipuri de materie organică: îngrășământ natural, deșeuri vegetale sau organice. Dintr-un hectar de porumb se poate obține biogazul necesar pentru alimentarea permanentă cu curent electric a mai multor locuințe.

Curentul electric este produs cu ajutorul generatoarelor. În turbină este aprins metanul, gazul înfierbântat punând în mișcare turbina, care la rândul ei pune în funcțiune generatorul.

În timpul producerii biogazului apare ca produs secundar căldura, iar în fermentatoare, compostul. Căldura este folosită pentru încălzire, iar compostul pentru fertilizare, în domeniul agriculturii.

Producerea de biogaz și utilizarea acestuia sunt ecologice. În timpul arderii metanului se degajă mai puține substanțe toxice decât în cazul arderii derivatelor din petrol și a gazului natural. Plantele folosesc tot atât de mult dioxid de carbon în timpul fotosintezei cât degajă arderea biogazului obținut din ele. Aceasta înseamnă că producerea și utilizarea biogazului obţinut din plante nu contribuie la creșterea efectului de seră.

Suplimente asociate

Metan(CH₄)

Primul reprezentant al seriei omoloage a alcanilor.

Autovehicule ecologice

Prin combinarea unui motor cu ardere internă cu un motor electric se obține reducerea emisiilor.

Bacterii (grad avansat)

Bacteriile sunt organisme unicelulare fără nucleu, cu lungimea de câțiva micrometri.

Becul lui Edison

Electrotehnicianul american Edison a inventat în 1879 becul cu filament, o invenţie care a schimbat stilul de viață al omenirii.

Centrală electrică eoliană

Centralele eoliene transformă energia cinetică a vântului în electricitate.

Centrală electrică solară

Centralele electrice solare transformă energia solară în electricitate.

Centrală geotermală

Centrale geotermale transformă energia apel subterane fierbinți cu presiune înaltă în electricitate.

Centrală mareomotrică

Centralele mareomotrice utilizează fluctuația zilnică a nivelului apei pentru a produce electricitate.

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie electrică.

Cum funcționează panoul solar și colectorul solar?

Animația prezintă modurile de utilizare ale energiei solare.

Cum funcționează turbina cu abur cu acțiune?

Animația prezintă structura și modul de funcționare al turbinelor cu abur cu acțiune.

Gheizer

Gheizerul este un izvor caracterizat prin izbucniri intermitente de apă și vapori.

Hidrocentrală (Barajul Hoover, SUA)

Barajul imens construit pe fluviul Colorado în Statele Unite ale Americii a fost numit după unul din foștii președinți americani.

Laboratorul lui Nikola Tesla (Shoreham, SUA)

Inginerul inventator preocupat în primul rând de electrotehnică este fără îndoială una dintre figurile geniale ale celei de-a doua revoluții industriale.

Moară de vânt

Morile de vânt, instalații ce permit transformarea energiei electrice în energie mecanică folosită la diverse munci, au apărut în Evul Mediu.

Reactor de fuziune nucleară

În viitor, fuziunea nucleară va servi ca o sursă de energie ecologică nelimitată.

Sistem de utilități publice

Sistem prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie termică și electrică, precum și telecomunicațiile.

Termocentrală (combustibil de hidrocarburi)

Termocentralele transformă energia degajată de arderea combustibililor fosili sau a resurselor regenerabile în electricitate.

Tipuri de gospodării și sate

Structura și densitatea gospodăriilor și satelor depind de caracteristicile geografice ale zonei.

Transformator

Transformatorul este un dispozitiv care transformă parametrii energiei electrice.

Poluarea mediului

Poluarea este efectul negativ al activității umane asupra mediului înconjurător.

Bacterii (sferice, în formă de bastonaș, spiralate)

Un mod de clasificare a bacteriilor este cel în funcție de forma acestora.

Added to your cart.