Uniuni politice și economice

Uniuni politice și economice

În ultimele decenii au fost înființate numeroase uniuni politice și economice.

Geografie

Cuvinte cheie

politică, economie, uniuni, NATO, Uniunea Europeană, G8, OPEC, NAFTA, ASEAN, Liga Arabă, Zona euro, EFTA, Consiliul Nordic, stat membru, lume, Europa, hartă, harta lumii, țări, țară, globul pământesc, Pământ, frontieră, geografie umană, societate, cunoașterea hărții, geografie

Suplimente asociate

Animații

Uniuni politice și economice europene

Uniuni politice și economice mondiale

G7 (Grupul celor 7): Forumul celor mai dezvoltate 7 state din lume din punct de vedere economic. Prima reuniune a avut loc în 1975, cunoscută ca summit-ul economic.

G10 (Grupul celor 10): Grupul statelor care au convenit să participe la Acordul General pentru Împrumut (AGI). AGI a fost fondat în 1962 în scopul consultării și cooperării în probleme economice, monetare și financiare. Țările membre hotărăsc disponibilitatea fondurilor Fondului Monetar Internațional (FMI).

G20 (Grupul celor 20): Forum internațional care constă din Uniunea Europeană și 19 țări cu rol hotărâtor în economia mondială. A fost fondat în 1999 cu scopul de a promova consultarea între miniștrii de finanțe, băncile centrale și conducătorii guvernelor asupra politicii stabilității financiare internaționale.

G33 (Prietenii produselor speciale din agricultură): Coaliție politică a țărilor în curs de dezvoltare, fondată în 2003 cu scopul de a coordona activitățile politice și comerciale ale acestora. Țelul său este să ofere ajutor țărilor participante care se confruntă cu aceleași probleme în principal în agricultură.

NAFTA (Acordul Nord-American de Comerț Liber): acord încheiat în 1992 între SUA, Canada și Mexic având ca obiectiv formarea zonei de comerț liber pentru statele membre. Scopul acordului este de a asigura piață de desfacere pentru produsele și serviciile statelor membre, de a crea noi locuri de muncă și de a mări competivitatea pe piața mondială a companiilor care aparțin zonei libere.

ASEAN (Asociația Națiunilor din sud-estul Asiei): Organizație regională internațională, care promovează politica economică și culturală a țărilor din sud-estul Asiei. S-a format în 1967 cu scopul de a păstra pacea în regiune și de a proteja statele membre de politica de expansiune a blocului comunist sovietic. De la mijlocul anilor 1970 accentul s-a pus pe cooperarea economică, dar această cooperare a încetat un deceniu mai târziu. După 1990, economia țărilor membre s-a dezvoltat rapid mulțumită și diviziunii muncii între țările membre, statele specializându-se pe producerea de produse electronice, producerea în masă a bunurilor de consum și producerea de produse de înaltă calitate. Aceasta a dus la crearea zonei de comerț liber. Organizația are sediul la Jakarta.

OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol): Organizație politică și economică a cărei misiune este de a coordona producția de petrol brut a statelor membre.
Scopul organizației formate în 1960 a fost de a scădea dominația companiilor americane, britanice și olandeze pe piața petrolului și de a se opune presiunii acestora asupra prețului petrolului. Inițial, rolul organizației a fost de a vinde stocurile de petrol ale țărilor în curs de dezvoltare și de a controla volumul producției, dar mai târziu a devenit un factor decisiv în stabilirea prețului pe piața mondială. Organizația are sediul la Viena.

Liga Arabă (Liga Statelor Arabe): Organizație Internațională Regională a Statelor Arabe. Inițial s-a înființat în scop politic, după un timp similaritatea culturală și geografică a devenit condiție a aderării membrilor.
Scopul ligii este cooperarea și ajutorul reciproc pentru dezvoltarea economică, socială, politică, militară și culturală a țărilor membre. Organizația are sediul la Cairo.

Uniunea Europeană

1957 – Se înființează la Roma Comunitatea Economică Europeană (Piața Comună)
Membre: Republica Federală Germană, Franța, Italia și statele Benelux.

1967 – Numele organizație se schimbă în Comunitatea Europeană.
Colaborarea statelor membre nu se limitează doar pe planul economic.

1973-1986Extinderea Uniunii Europene
Statele aderante: în 1973 Regatul Unit, Irlanda, Danemarca; în 1981 Grecia, în 1986 Portugalia și Spania.

1985 – Se semnează Acordul Schengen, prin care se stabilește controlul strict al frontierelor statelor externe și libera circulație pentru cetățenii statelor membre semnatare.

1992 – Se semnează tratatul de la Maastricht. Statele membre sunt de acord ca până la sfârșitul mileniului să creeze Europa (Occidentală) fără frontiere.

1994 – Numele comunității se schimbă în Uniunea Europeană, colaborarea se extinde incuzând politica externă și de apărare.

1995 – Noi state membre: Suedia, Finlanda, Austria.

1995 – Intră în vigoare Acordul de la Schengen. (Regatul Unit nu este membru al spațiului Schengen. Acordul este semnat de state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, Norvegia și Islanda).

1997 – Se semnează tratatul de extindere în Europa de Est.

2002 – Se introduce moneda unică, euro. Se înființează zona euro. Se înființează uniunea monetară, Uniunea Europeană devine cea de-a doua putere economică.
Membre (azi): Germania, Franța, Olanda, Belgia, Luxemburg, Austria, Finlanda, Spania, Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia, Slovacia, Slovenia.

2004extinderea estică. Noi state membre: Cipru, Cehia, Estonia, Polonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Slovaci a, Slovenia.

2007 – Noi state membre: Bulgaria și România

2013 – Nou stat membru: Croația

Definiții și termeni:

Integrare: fuzionarea mai multor economii naționale independente. Diferențele dintre ele dispar, relațiile economice (mai târziu și alte tipuri) se apropie tot mai mult de specificul relațiilor interne. Fuziunea, uniunea are două niveluri: micro (între companii) și macro (între state).

Uniunea economică: Penultimul pas în procesul integrării. Încetează să mai existe economii naționale, politica economică este unitară, investițiile sunt comune, lanțurile tehnologice depășesc granițele naționale, procesele de producție și de vânzare sunt planificate în comun și moneda de plată este comună.

Uniune politică: Cea mai avansată formă a integrării, când în afara integrării economice se ajunge la integrarea politică, guvernul este comun (formează un singur stat).

Uniune economică regională: O formă a integrării în care integrarea economică a statelor membre alcătuiește o regiune bine definită geografic.

NATO

Organizația Tratatului Nord-Atlantic (NATO) este alianța a 28 de țări din America de Nord și Europa.

A fost înființată după cel de-al doilea război mondial, la 4 aprilie 1949, în Washington.

Creată în timpul cursei înarmării din perioada Războiului Rece, organizația a avut scopul de a slăbi puterea de expansiune în Europa de Est a Uniunii Sovietice și de a contracara Pactul de la Varșovia. După încetarea Războiului Rece, a devenit organizația securității civilizației occidentale.

Scopurile fundamentale ale NATO sunt expuse în Tratatul Nord Atlantic, conform căruia, membrii se folosesc de toate mijloacele politice și militare pentru menținerea libertății și securității statelor membre. Organizația are de asemeni mai departe rolul de a împiedica expansiunea influenței politice și militare ruse.

În prezent organizația îndeplinește misiuni de menținere a păcii și în afara granițelor statelor membre. Marea putere conducătoare a organizației este America, astfel că în politica NATO sunt puternic reprezentate interesele politice și economice ale acesteia.

În 1999, au devenit membre NATO Ungaria, Cehia și Polonia.

În 2004 au aderat cinci noi state ale Uniunii Europene (Slovacia, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania) apoi Bulgaria și România.

În 2009 au deveni membre Croația și Albani iar în 2017 Muntenegru. În 2018 au început negocierile pentru aderarea la NATO a Macedoniei de Nord.

Spațiul Schengen

Acordul Schengen este un tratat între statele membre ale UE și câteva țări europene care nu sunt membre UE privind eliminarea graduală a controlului frontierelor interne și controlul comun al frontierelor externe.

Acordul a fost semnat în 1985 de cinci țări europene (Franța, Republica Federală Germania și statele Benelux) cu privire la eliminarea treptată a controlului frontierelor lor interne. În prezent la spațiul Schengen au aderat 22 dintre cele 28 de state membre ale UE și 4 state care nu sunt membre UE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția).

Suplimente asociate

Țările Africii

Să învățăm poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor Europei prin intermediul unui test cu trei nivele de dificultate.

Țările Americii

Să învățăm poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor Europei prin intermediul unui test cu trei nivele de dificultate.

Țările Asiei

Să învățăm poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor Asiei prin intermediul unui test cu trei nivele de dificultate.

Țările Europei

Să învățăm poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor Europei prin intermediul unui test cu trei nivele de dificultate.

Țările lumii

Prin intermediul testelor cu trei nivele de dificultate, putem învăța poziția geografică, capitalele și steagurile țărilor lumii.

Curiozități geografice - Geografie socială

Animaţia prezintă elemente interesante de geografie socială.

Forme de guvernământ și limbi oficiale

Animația prezintă formele de guvernământ și limbile oficiale ale statelor lumii.

Harta administrativă a Austriei

Animația prezintă diviziunile administrative ale Austriei.

Harta administrativă a Germaniei

Animația prezintă cele mai importante diviziuni administrative ale Germaniei.

Harta administrativă a Olandei

Animația prezintă provinciile Olandei și capitalele acestora.

Istoria migrației umane

Marile mișcări migratorii ale populațiilor umane au început încă din Epoca Preistorică.

Muntele Rushmore (SUA)

Sculpturile în granit de pe Muntele Rushmore, reprezentând patru președinți americani, sunt considerate în SUA monument național.

Orașele lumii

Animația prezintă poziția geografică a principalelor orașe ale lumii.

Parc industrial

Parcurile industriale asigură întreprinderilor infrastructura și serviciile necesare.

Podul Golden Gate (San Francisco, 1937)

Podul suspendat care se întinde deasupra strâmtorii dintre San Francisco Bay și Oceanul Pacific, a fost inaugurat în 1937.

Popoarele slave

Popoarele slave, clasificate în trei grupe mari, trăiesc în prezent în 14 țări europene.

Refugiați și migranți

Animația prezintă criza actuală a refugiaților, din mai multe puncte de vedere.

Religiile lumii în prezent

Distribuţia geografică a celor mai mari religii ale lumii a fost influențată de diferite evenimente istorice.

Simboluri naționale și obiective turistice

Animația prezintă simbolurile naționale și obiectivele turistice ale țărilor lumii.

Statele și orașele din SUA

Animația prezintă statele și principalele orașe ale Statelor Unite ale Americii.

Tabără de refugiaţi din Africa (Darfur)

Milioane de oameni au devenit refugiaţi din cauza conflictelor militare din Sudan.

Harta administrativă a Ungariei

Harta prezintă regiunile, județele și orașele principale ale Ungariei.

Added to your cart.