Topirea şi solidificarea

Topirea şi solidificarea

În timpul solidificării,între moleculele de apă se formează legături de hidrogen, rezultând o structură cristalină.

Chimie

Cuvinte cheie

topire, îngheț, tranziție de fază, gheață, apă, punct de topire, punctul de îngheț, stare de agregare, solid, lichid, transfer de căldură, cedare de căldură, temperatură, schimbare de temperatură, exoterm, endoterm, proprietate fizică, cristalizare, fizică, chimie

Suplimente asociate

Animații

Structura gheţii

Apa înghețată poate produce, de asemenea, o varietate de structuri de cristal în funcție de temperatură și presiune .
La presiunea atmosferică standard, gheața formează o structură cristalină hexagonală. În viața de zi cu zi întâlnim numai această structură.
Moleculele de apă sunt legate prin așa-numitele legături de hidrogen. Acestea sunt legături care se formează între unul dintre atomii de hidrogen al unei molecule de apă și una dintre perechile de electroni care nu se leagă de atomul de oxigen al altei molecule de apă. Legătura hidrogenului este cea mai puternică legătură secundară și se formează și la distanțe relativ mari între moleculele de apă. Gheața are o densitate relativ scăzută, oricum mai scăzută decât a apei în stare lichidă.

Cristal de gheață

  • moleculă de apă
  • legături de hidrogen

Topirea şi solidificarea

  • gheaţă
  • apă
  • gheaţă/apă
  • absorbție de căldură
  • cedare de căldură
  • topirea
  • solidificarea

Sub efectul cedării de căldură în exterior, temperatura apei scade până la atingerea punctului de îngheţ, care are o valoare de 0°C, la presiune atmosferică normală. În acest moment, încep să se formeze cristalele de gheaţă. Temperatura rămâne constantă pe toată durata solidificării, deoarece continuarea cedării de căldură nu cauzează scădere continuă de temperatură.

Sub efectul absorbției de căldură din exterior, temperatura gheții, la presiune atmosferică normală, se ridică la 0°C, care reprezintă punctul de topire.
Odată atins acest punct, căldura absorbită este utilizată în totalitate la descompunerea cristalelor de gheață, temperatura rămânând constantă, chiar dacă se continuă absorbția de căldură.

Suplimente asociate

Tranziții de fază

O tranziție de fază reprezintă trecerea unei substanțe dintr-o stare de agregare în alta.

Aisberguri

Aisbergurile sunt blocuri de gheață din apă dulce care plutesc pe mare.

Apă (H₂O)

Apa este un compus stabil al hidrogenului și al oxigenului, indispensabil vieții. În natură se găsește în stare lichidă, solidă și gazoasă.

Diagrama p-V-T a gazelor ideale

Relația dintre presiunea, volumul și temperatura gazelor ideale este descrisă de legile gazelor.

Fierbere și evaporare

Ce se întâmplă cu un lichid în timpul fierberii și evaporării? De ce depinde punctul de fierbere al unui lichid?

Hidrat de metan

Hidratul de metan este o substanță solidă formată la temperaturi scăzute pe fundul oceanelor ca rezultat al presiunii ridicate.

Termometru

Există diferite tipuri de instrumente pentru măsurarea temperaturii.

Cum funcționează frigiderul?

Animația prezintă modul de funcționare al frigiderului.

Glaciație

Utima eră glaciară s-a încheiat cu 13 mii de ani în urmă.

Cum funcționează uscătorul de păr?

Animația prezintă structura și modul de funcționare al uscătoarelor de păr.

Added to your cart.