Tipuri de soluri (profiluri de sol)

Tipuri de soluri (profiluri de sol)

Animația prezintă diferitele tipuri de soluri.

Geografie

Cuvinte cheie

tipuri de soluri, secțiune a solului, sol, solurile pietroase, soluri higroscopice, soluri zonale, sol de luncă, sol mlăștinos, sol salin, sol nisipos, sol scheletic, sol aluvial, sol cernoziom, sol forestier, sol brun-roșcat, sol acid, rendzina, fertilitate, particule de sol, humus, Formarea solului, rocă, pedosferă, scoarța terestră, nutrienți, locuiește la nivelul solului, fragmentare, vegetație, dezagregare, ecosistem, natură, geografie

Suplimente asociate

Întrebări

 • Care sunt proprietățile chimice ale solului?
 • Ce materii se acumulează în subsol?
 • Ce constă în detritus de rocă, minerale, materie organică, apă și aer?
 • Care orizont este închis la culoare datorită conținutului de humus?
 • Care termen poate fi folosit pentru a descrie structura solului?
 • Care este materia organică din sol?
 • Adevărat sau fals? Structura unui sol bun este solidă?
 • Adevărat sau fals? Solul bun conține calcar.
 • Adevărat sau fals? Solul este stratul superior al scoarței pământului.
 • Care NU este componenta solului?
 • Cu care literă NU se notează orizonturile solului?
 • Din ce NU se formează humus?
 • Ce anume NU influențează formarea solurilor?

Animații

Profiluri de sol

 • 10 cm
 • O – Orizont organic - Orizontul acumulării de materie organică.
 • A – Orizont de suprafață, bioacumulativ - Orizontul cu cel mai mare conținut de humus care se combină cu mineralele. Substanțele ușor solubile în apă sunt levigate din acest strat din cauza precipitațiilor și transportate către straturile inferioare, reducând fertilitatea solului.
 • B – Orizont de acumulare - În acest orizont conținutul de humus scade treptat. În zonele cu precipitații abundente, materiile levigate de apă din straturile superioare se acumulează aici (materie organică, argilă, fier, aluminiu).
 • C – Conține materialul parental al orizonturilor de deasupra - Strat neconsolidat de rocă dezagregată din roca parentală.
 • R – Roca parentală - Rocă parentală consolidată.

Solul este stratul superior, afânat, fertil al scoarței pământului. El depozitează apa și substanțele nutritive pentru plante. În formarea solului un rol important îl au materialul parental, clima, topografia (relieful), flora și fauna. Solul se formează numai în regiunile unde scoarța este în contact cu apa și atmosfera. Împreună cu organismele vii, acestea își exercită influența asupra formării solului.

Solul constă din particule numite granule și din apa și aerul care umple spațiile (porii) dintre aceste granule. Proprietățile fizice ale solului includ structura acestuia, porozitatea, conținutul de umiditate, temperatura și textura.

Proprietățile chimice ale solului includ pH-ul solului. Acesta poate fi acid, neutru sau alcalin. Solul de înaltă calitate este sfărâmicios, bogat în humus, cu conținut corespunzător de calciu, cu proprietăți bune de transfer al căldurii și apei, și poate asigura aerul necesar organismele care trăiesc în sol.

Pentru examinarea structurii solului se creează un profil al acestuia. Profilul este o secțiune verticală a solului conținând toate orizonturile de la suprafață la roca parentală. Orizonturile solului sunt straturi orizontale între suprafața solului și roca parentală, care s-au format ca rezultat al procesului de formare a solului.

Definiții:

Rocă parentală: strat consolidat, cel mai de jos, de rocă din care s-a format prin dezagregare fizică și chimică solul.

Humus: amestec închis la culoare de componente organice compuse din molecule mari. Are un rol esențial în nutriția plantelor.

Humusul este format din plante și animale moarte ale căror organisme sunt descompuse de bacterii și ciuperci. Componentele organice produse în timpul proceselor chimice pot fi preluate de plante. O cantitate semnificativă de nitrogen și fosfați necesară plantelor este obținută din humus. Solurile bogate în humus sunt închise la culoare.

Levigare: transportul sărurilor solubile în apă către straturile inferioare ale solului.

Acest proces are rol în formarea solului în regiuni unde rata precipitațiilor anuale este mai mare decât rata evaporării. (Humusul este compus din componente greu solubile în apă, de aceea nu este transportabil.)

Aluviune: acumulare de materiale dizolvate în unul dintre orizonturile solului.

Tipuri de soluri

 • 10 cm
 • O – Orizont organic - Orizontul acumulării de materie organică.
 • A – Orizont de suprafață, bioacumulativ - Orizontul cu cel mai mare conținut de humus care se combină cu mineralele. Substanțele ușor solubile în apă sunt levigate din acest strat din cauza precipitațiilor și transportate către straturile inferioare, reducând fertilitatea solului.
 • B – Orizont de acumulare - În acest orizont conținutul de humus scade treptat. În zonele cu precipitații abundente, materiile levigate de apă din straturile superioare se acumulează aici (materie organică, argilă, fier, aluminiu).
 • C – Conține materialul parental al orizonturilor de deasupra - Strat neconsolidat de rocă dezagregată din roca parentală.
 • R – Roca parentală - Rocă parentală consolidată.
 • Strat de acumulări de materie organică
 • Tipuri de sol zona rece și zona temperată rece
 • Tipuri de sol zona temperată
 • Tipuri de sol zona temperată caldă și zona toridă
 • Soluri influențate de apa freatică
 • Criosol
 • Podzol
 • Cernoziom
 • Faeoziom
 • Castanoziom
 • Cambisol sol bru forestier
 • Argilos brun\forestier (Luvisol)
 • Podzol brun forestier (Luvisol albic)
 • Acrisol
 • Alisol
 • Lixisol
 • Feralsol
 • Calcisol
 • Histosol
 • Gleisol
 • Vertisol
 • Soloceac Solonet
 • Solonet

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) a elaborat un sistem de clasificare a solului și o hartă a solului corespunzătoare sistemului pentru a furniza informații cu privire la solurile care acoperă suprafața Pământului.

Sistemul de clasificare a fost proiectat pentru harta solurilor la scară globală, bazată pe proprietățile solului și factorii în formarea acestuia. Sistemul de clasificare FAO curent, conține 28 de grupe majore de sol.

Tipuri de sol zona rece și zona temperată rece

 • 10 cm
 • O – Orizont organic - Orizontul acumulării de materie organică.
 • A – Orizont de suprafață, bioacumulativ - Orizontul cu cel mai mare conținut de humus care se combină cu mineralele. Substanțele ușor solubile în apă sunt levigate din acest strat din cauza precipitațiilor și transportate către straturile inferioare, reducând fertilitatea solului.
 • B – Orizont de acumulare - În acest orizont conținutul de humus scade treptat. În zonele cu precipitații abundente, materiile levigate de apă din straturile superioare se acumulează aici (materie organică, argilă, fier, aluminiu).
 • C – Conține materialul parental al orizonturilor de deasupra - Strat neconsolidat de rocă dezagregată din roca parentală.
 • R – Roca parentală - Rocă parentală consolidată.
 • Criosol
 • Podzol

Tipuri de sol zona temperată

 • 10 cm
 • O – Orizont organic - Orizontul acumulării de materie organică.
 • A – Orizont de suprafață, bioacumulativ - Orizontul cu cel mai mare conținut de humus care se combină cu mineralele. Substanțele ușor solubile în apă sunt levigate din acest strat din cauza precipitațiilor și transportate către straturile inferioare, reducând fertilitatea solului.
 • B – Orizont de acumulare - În acest orizont conținutul de humus scade treptat. În zonele cu precipitații abundente, materiile levigate de apă din straturile superioare se acumulează aici (materie organică, argilă, fier, aluminiu).
 • C – Conține materialul parental al orizonturilor de deasupra - Strat neconsolidat de rocă dezagregată din roca parentală.
 • R – Roca parentală - Rocă parentală consolidată.
 • Cernoziom
 • Faeoziom
 • Castanoziom
 • Cambisol sol bru forestier
 • Argilos brun\forestier (Luvisol)
 • Podzol brun forestier (Luvisol albic)

Tipuri de sol zona temperată caldă și zona toridă

 • 10 cm
 • A – Orizont de suprafață, bioacumulativ - Orizontul cu cel mai mare conținut de humus care se combină cu mineralele. Substanțele ușor solubile în apă sunt levigate din acest strat din cauza precipitațiilor și transportate către straturile inferioare, reducând fertilitatea solului.
 • B – Orizont de acumulare - În acest orizont conținutul de humus scade treptat. În zonele cu precipitații abundente, materiile levigate de apă din straturile superioare se acumulează aici (materie organică, argilă, fier, aluminiu).
 • C – Conține materialul parental al orizonturilor de deasupra - Strat neconsolidat de rocă dezagregată din roca parentală.
 • R – Roca parentală - Rocă parentală consolidată.
 • Acrisol
 • Alisol
 • Lixisol
 • Feralsol
 • Calcisol

Soluri influențate de apa freatică

 • 10 cm
 • A – Orizont de suprafață, bioacumulativ - Orizontul cu cel mai mare conținut de humus care se combină cu mineralele. Substanțele ușor solubile în apă sunt levigate din acest strat din cauza precipitațiilor și transportate către straturile inferioare, reducând fertilitatea solului.
 • B – Orizont de acumulare - În acest orizont conținutul de humus scade treptat. În zonele cu precipitații abundente, materiile levigate de apă din straturile superioare se acumulează aici (materie organică, argilă, fier, aluminiu).
 • C – Conține materialul parental al orizonturilor de deasupra - Strat neconsolidat de rocă dezagregată din roca parentală.
 • Strat de acumulări de materie organică
 • Histosol
 • Gleisol
 • Vertisol
 • Soloceac Solonet
 • Solonet

Clasificarea tipurilor de sol

Suplimente asociate

Tipuri de soluri - Ungaria (hartă)

Animația prezintă tipurile de soluri din Ungaria.

Poluarea solului

Animația prezintă principalele surse de poluare a solului.

Pin de pădure

Una dintre speciile de conifere cele mai răspândite din Eurasia.

Poluarea mediului

Poluarea este efectul negativ al activității umane asupra mediului înconjurător.

Structura Pământului (nivel mediu)

Pământul este compus din mai multe straturi sferice.

Circuitul azotului

Bacteriile fixează azotul atmosferic care este apoi folosit de organismele vii sub formă de compuși.

Cum funcționează combina agricolă?

Combinele agricole sunt mașini care seceră și treieră cerealele.

Despădurire

Despăduririle au un efect negativ asupra mediului înconjurător.

Straturile pădurilor

Stratificarea pe verticală a pădurilor depinde de tipul acestora.

Castanul sălbatic

Animația prezintă variațiile sezoniere ale castanului sălbatic.

Harta topografică a Ungariei

Animația prezintă regiunile geografice ale Ungariei.

Tehnici agricole

Tehnicile agricole au evoluat odată cu dezvoltarea civilizației umane, atât în Evul Mediu, cât şi în Epoca modernă.

Added to your cart.