Tipuri de gospodării și sate

Tipuri de gospodării și sate

Structura și densitatea gospodăriilor și satelor depind de caracteristicile geografice ale zonei.

Geografie

Cuvinte cheie

fermă, sat, așezare, scattered settlement, szórt tanya, sortanya, cluster village, szalagtelkes falu, sat liniar, grid village, agricultură, producție agricolă, creșterea animalelor, geografie

Suplimente asociate

Animații

Tipuri de sate și gospodării

  • gospodării răsfirate
  • gospodării aliniate
  • cătun
  • sat compact
  • sat linear
  • sat de-a lungul drumului
  • sat geometric

Gospodăriile din Ungaria s-au dezvoltat la sfârşitul secolului al XVIII-lea, atunci când cultura plantelor de câmp a câştigat teren, eliminând din câmpii agricultura bazată pe păşunat.
Pentru a lucra terenurile arabile situate departe de sate, ţăranii ar fi trebuit să parcurgă în fiecare zi 10-20 km încolo şi încoace. Acest lucru ar fi fost obositor şi ineficient. De aceea, în hotarul satului au apărut curţi gospodăreşti şi gospodării care au servit şi ca locuinţă în timpul muncilor agricole.
Pe vremea aceea, familiile ţărăneşti încă nu locuiau în gospodării pe tot parcursul anului, acestea mutându-se definitiv doar atunci când păşunatul a fost înlocuit de creşterea în grajduri a animalelor.
Poziţia relativă a gospodăriilor a fost determinată de condiţiile geografice şi sistemul de agricultură:
– gospodării răsfirate, construite în locuri unde nu a stat nimic în calea lor (de ex. în regiunea Kiskunság);
– gospodării lineare, cu case situate de-a lungul unui drum pentru o comunicare mai uşoară cu satul (de ex. în judeţele Békés şi Csongrád);
– gospodării grupate în formă eliptică, unde apropierea familiilor era importantă din cauza apărării şi a interdependenţei (de ex. în regiunea Nyírség).

Dispunerea satelor păstrează amintirea secolelor trecute:
sat compact: un sat care s-a dezvoltat în decursul unei perioade lungi de timp, şi s-a putut extinde liber pe câmpie. În general are un aspect adunat: se caracterizează prin parcele neregulate şi o reţea de străzi neregulate între ele;
satul de formă tentaculară: situat în locuri în care pădurile şi zonele mlăştinoase au împiedicat extinderea aşezărilor. Casele au fost construite aproape una de cealaltă la marginea unei păduri sau mlaştini. Acest tip de sat a fost denumit după parcelele înguste, lungi care se întind în spatele caselor;
sat linear: casele sale sunt dispuse pe fiecare parte a unui drum public sau râu;
sat geometric: sate construite în mod planificat; au un aspect regulat, străzile perpendiculare formează o reţea.

Definiţiile termenilor:

Localitate răsfirată: Localitate alcătuită dintr-o clădire izolată sau câteva case de locuit şi anexele gospodăreşti ale acestora. De obicei, este locuită de o singură familie şi serviciile de infrastructură sunt furnizate de alte aşezări.
Gospodării: Situate la periferia oraşelor sau satelor ori răsfirate pe terenuri agricole, gospodăriile sunt aşezări izolate care cuprind o casă de locuit sau un grup mic de case împreună cu anexele gospodăreşti ale acestora. De cele mai multe ori, gospodăriile s-au dezvoltat din locuinţe temporare sau locuri unde se practica agricultura.
Sat: Aşezare grupată, închisă, de obicei mai mică decât un oraş, locuită permanent, cu case cu un singur nivel. Nu are funcţii administrative, locuitorii se ocupă preponderent (original) cu agricultura.

Gospodării răsfirate

Gospodării aliniate

Cătun

Sat compact

Sat linear

Sat de-a lungul drumului

Sat geometric

Suplimente asociate

Așezare izolată (casa pădurarului)

Stilul de viață al pădurarilor este perfect adaptat la mediul forestier.

Gospodărie țărănească (Ungaria, secolul al XIX-lea)

Gospodării așezate de obicei în apropierea localităţilor de câmpie, locuite de ţărani.

Viața într-o gospodărie

Viața în gospodării implică desfășurarea de activități agricole speciale.

Apartament tipic din Ungaria din anii 1980

Viaţa de zi cu zi poate fi bine caracterizată prin apartamentele tipice ale deceniului respectiv.

Casă țărănească din Europa Centrală (sec. XIX)

Casele țărănești central europene din secolul al XIX-lea aveau o structură caracteristică.

Casă țărănească din Evul Mediu

Casele satelor medievale erau simple, cu un singur nivel, şi erau construite din lut şi lemn.

Harta topografică a Ungariei

Animația prezintă regiunile geografice ale Ungariei.

Locul de origine al animalelor domestice și al plantelor de cultură

Animalele domestice și plantele de cultură provin din diferite părți ale lumii.

Sat linear cu parcele

Satele așezate pe văi sunt formate în general din case construite pe parcele de pământ lungi și înguste.

Satul

Satul este prima așezare umană permanentă.

Școală publică din Europa Centrală (începutul secolului XX)

În zonele rurale, la începutul secolului al XX-lea școlile publice jucau un rol important în educație.

Aşezări din epoca arpadienă

Stivele, adică locuinţele săpate în pământ, erau clădiri tipice ale satelor din timpul dinastiei arpadiene.

Agricultură de precizie

Animația prezintă modul în care tehnologia modernă este utilizată în agricultură.

Casă din bârne

Casele din bârne construite din grinzi au fost clădiri caracteristice în timpul perioadei arpadiene din Ungaria.

Oază

Oazele sunt zone de vegetație din preajma unei surse de apă în deșerturi.

Târg (Regatul Ungariei)

Târgurile dezvoltate din oraşele libere regale au devenit dominante la sfârşitul Evului Mediu pe teritoriul Regatului Maghiar.

Tehnici agricole

Tehnicile agricole au evoluat odată cu dezvoltarea civilizației umane, atât în Evul Mediu, cât şi în Epoca modernă.

Uzină de biogaz

Biogazul este produs din materie organică (îngrășăminte naturale, deșeuri vegetale, deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Biogazul este un amestec de...

Harta administrativă a Ungariei

Harta prezintă regiunile, județele și orașele principale ale Ungariei.

Sat african (Sudan)

Satele africane sunt bine adaptate la mediul natural, fiind oglinzi ale culturii triburilor locale.

Added to your cart.