Termeni din geografia fizică

Termeni din geografia fizică

Animația prezintă cele mai importante forme de relief, apele de suprafață și reprezentarea simbolică a acestora.

Geografie

Cuvinte cheie

geografie fizică, concepte, forme de relief, ape de suprafață, relief, podiș, depresiune, Marea Câmpie Ungară, munți de înălțime medie, Munți înalți, râu, ape stătătoare, ocean, mare, lac, simboluri topografice, simboluri hidrografice, altitudine, apă de suprafață, mediu fizico-geografică, hidrografie, reprezentare topografică, natură, geografie

Suplimente asociate

Animații

Forme de relief 1

 • dealuri - Ridicături ale scoarței pământului neuniforme, mai scunde decât munții, situate la înălțimea de 200-500 de metri deasupra nivelului mării.
 • depresiune - Suprafață întinsă, plană situată la o altitudine sub nivelul mării.
 • câmpie - Suprafață întinsă, plană, situată la o înălțime între 0-200 m deasupra nivelului mării.
 • platou - Suprafață întinsă, plană situată la 200 mdeasupra nivelului mării.
 • munţi înalţi - Ridicături ale scoarței pământului situate la o altitudine de peste 1500 m deasupra nivelului mării.
 • munţi mijlocii - Ridicături ale scoarței pământului situate la altitudini între 500-1500 m deasupra nivelului mării.

Forme de relief 2

 • recif de corali - Insulă alcătuită din colonii de corali.
 • insulă - Suprafață de pământ înconjurată de apă.
 • peninsulă - Parte a unei întinderi de pământ care înaintează adânc în mare, râu sau lac, fiind înconjurată din trei părți de apă.
 • coastă de deal - Suprafață înclinată, cuprinsă între culmea și poala dealului.
 • deal - Ridicătură naturală a scoarței pământului, delimitată de pante, a cărei înălțime nu depășește 500 metri.
 • vârful dealului - Partea cea mai înaltă a dealului.
 • peșteră - Cavitate subterană naturală cu lungimea de cel puțin doi metri.
 • bazin - Suprafață joasă, de dimensiune mare, situată între munți și închisă pe toate laturile.
 • poala muntelui - Baza muntelui.
 • versantul muntelui - Suprafață înclinată, situată între culmea și poala muntelui.
 • vale - Adâncitură longitudinală, delimitată de pante.
 • creasta muntelui - Linia care unește punctele cele mai înalte ale crupei muntelui.
 • trecătoare - Parte mai joasă a crestei munților, cea mai propice circulației. Loc de trecere.
 • culmea muntelui - Cea mai înaltă parte a muntelui, cu o suprafață mai întinsă decât vârful.
 • vulcan activ - Locul în care magma ajunge la suprafață.
 • munte - Ridicătură naturală a scoarței pământului delimitată de pante a cărei înălțime depăsește 500 m deasupra nivelului mării.
 • vârful muntelui

Ape de suprafață 1

 • ocean - Întindere vastă de apă stătătoare sărată, cu bazin și sistem de curenți proprii, situată pe placă tectonică oceanică și care desparte continente unele de alte.
 • golf - Parte a oceanului, mării sau lacului care înaintează în uscat.
 • mare - Apă sărată stătătoare cu întindere mai mică decât oceanul dar aflată în legătură cu acesta și despărțită de ocean de insule, peninsule sau strâmtori.
 • canal - Curs de apă artificial creat pentru transport sau drenaj.
 • râu principal - Cel mai lung râu și cu cel mai mare debit al unui bazin hidrografic.
 • bazin hidrografic - Suprafață delimitată de cumpăna apelor, de pe care un râu își colectează toate apele.
 • râu - Curs natural de apă care curge intr-o albie înclinată.
 • cumpăna apelor - Linia care desparte două bazine hidrografice, unind punctele cele mai înalte ale suprafeței dintre acestea.
 • afluent - Râu care se varsă într-un râu mai mare și nu în mare.
 • lac - Apă stătătoare care umple adâncituri ale uscatului, delimitată din toate părțile de uscat și care nu este în legătură cu o mare sau un ocean.

Ape de suprafață 2

 • cascadă - Cădere de apă curgătoare, apărută în locul în care în albia râului, formată din roci de duritate variabilă, din cauza eroziunii rocilor moi se formează trepte neuniforme.
 • gheţar - Masă de gheață care umple văile munților înalți și care se deplasează lent la vale.
 • baraj - Barieră construită perpendicular pe direcția de curgere a apei cu scopul de a bloca o secțiune a văii, pentru a acumula sau a opri apa.
 • mlaștină - Una din fazele de degradare a lacului în care vegetația hidrofilă atinge un procent mai mare decât al apei.
 • estuar - Gură de vărsare a fluviilor în mări sau oceane sub formă de pâlnie. Mareele sunt aici mai puternice decât capacitatea fluviului de sedimentare a aluviunilor, de aceea materialul aluvionar este îndepărtat.
 • port - Parte a fluviului sau a țărmului mării amenajată pentru ancorarea ambarcațiunilor.
 • canal - Curs de apă artificial creat pentru transport sau drenaj.
 • confluență - Locul în care un râu se varsă într-un alt râu.
 • deltă - Gura de vărsare a râurilor în mare. Mareele sunt aici mai slabe decât capacitatea râului de sedimentare a aluviunilor, de aceea materia aluvionară se depune și râul se divide în brațe.
 • banc - Ridicătură de depuneri de pe fundul apelor, puțin deasupra sau în apropierea suprafeței apelor curgătoare sau stătătoare care face dificilă navigația.
 • strâmtoare - Trecătoare cu pereți abrupți, vale adâncă, strâmtă care leagă două mări sau oceane.

Animație

 • dealuri - Ridicături ale scoarței pământului neuniforme, mai scunde decât munții, situate la înălțimea de 200-500 de metri deasupra nivelului mării.
 • depresiune - Suprafață întinsă, plană situată la o altitudine sub nivelul mării.
 • câmpie - Suprafață întinsă, plană, situată la o înălțime între 0-200 m deasupra nivelului mării.
 • platou - Suprafață întinsă, plană situată la 200 mdeasupra nivelului mării.
 • munţi înalţi - Ridicături ale scoarței pământului situate la o altitudine de peste 1500 m deasupra nivelului mării.
 • munţi mijlocii - Ridicături ale scoarței pământului situate la altitudini între 500-1500 m deasupra nivelului mării.
 • ocean - Întindere vastă de apă stătătoare sărată, cu bazin și sistem de curenți proprii, situată pe placă tectonică oceanică și care desparte continente unele de alte.
 • mare - Apă sărată stătătoare cu întindere mai mică decât oceanul dar aflată în legătură cu acesta și despărțită de ocean de insule, peninsule sau strâmtori.
 • râu - Curs natural de apă care curge intr-o albie înclinată.
 • lac - Apă stătătoare care umple adâncituri ale uscatului, delimitată din toate părțile de uscat și care nu este în legătură cu o mare sau un ocean.
 • cascadă - Cădere de apă curgătoare, apărută în locul în care în albia râului, formată din roci de duritate variabilă, din cauza eroziunii rocilor moi se formează trepte neuniforme.
 • baraj - Barieră construită perpendicular pe direcția de curgere a apei cu scopul de a bloca o secțiune a văii, pentru a acumula sau a opri apa.
 • port - Parte a fluviului sau a țărmului mării amenajată pentru ancorarea ambarcațiunilor.
 • canal - Curs de apă artificial creat pentru transport sau drenaj.
 • confluență - Locul în care un râu se varsă într-un alt râu.
 • banc - Ridicătură de depuneri de pe fundul apelor, puțin deasupra sau în apropierea suprafeței apelor curgătoare sau stătătoare care face dificilă navigația.
 • strâmtoare - Trecătoare cu pereți abrupți, vale adâncă, strâmtă care leagă două mări sau oceane.
 • munţi mijlocii - Formă de relief care se ridică deasupra nivelului mării cu 500-1500 m.
 • munţi înalţi - Formă de relief care se ridică deasupra nivelului mării cu mai mult de 1500 m.
 • râu - Curs natural de apă care curge în albie înclinată.
 • lac - Apă stătătoare care umple adâncituri ale uscatului, delimitată din toate părțile de uscat și care nu este în legătură cu o mare sau un ocean.
 • câmpie - Suprafață mare, plană situată între 0-200 m deasupra nivelului mării.
 • mare - Apă sărată stătătoare cu întindere mai mică decât oceanul dar aflată în legătură cu acesta și despărțită de ocean de insule, peninsule sau strâmtori.
 • ocean - Apă stătătoare sărată de mare întindere situată pe placa oceanică având bazin și sistem de curenți proprii, care separă continentele unele de altele.
 • dealuri - Ridicături ale scoarței pământului neuniforme, mai scunde decât munții, situate la înălțimea de 200-500 de m deasupra nivelului mării.

Narațiune

Pentru orientarea topografică este esențială cunoașterea noțiunilor de geografie și a simbolurilor acestora. Diferitele forme de relief pot fi categorisite în funcție de altitudine, și anume înălțimea la care se situează în raport cu nivelul mării. În funcție de altitudine deosebim: câmpii, dealuri și munți.

După cum se vede și în animație, există tipuri foarte variate de câmpii, dealuri și munți.

În cazul apelor de suprafață deosebim: ape stătătoare și ape curgătoare. Apele stătătoare sunt lacurile, mările și oceanele. Apele curgătoare sunt fluviile, râurile și pârâurile.

Apele de suprafață formează diferite forme de relief ca de exemplu guri de vărsare, strâmtori, bancuri și cascade. Există și construcții artificiale ca barajele, porturile și canalele.

Cea mai importantă funcție a reprezentărilor topografice este de a ajuta orientarea în spațiu. Pentru aceasta, este nevoie de reprezentarea diferitelor altitudini. În atlasele geografice ale lumii, în atlasele școlare, pe hărțile de perete, pe hărțile hidrografice, modul cel mai frecvent de reprezentare a altitudinii este prin culori.

Culoarea apelor este albastră, a câmpiilor verde, a dealurilor maro deschis, a munților maro închis. Nuanțele mai închise de maro reprezintă altitudini mai mari, în timp ce nuanțele mai închise de verde și albastru, reprezintă adâncimea mai mare a câmpiilor și mărilor.

Diferitele forme de relief și hidrografice sunt reprezentate în topografie prin simboluri topografice și hidrografice.

Suplimente asociate

Sistem de apărare împotriva inundațiilor

Digurile de protecție și digurile de vară au funcția de apărare împotriva inundațiilor.

Activitate vulcanică

În timpul activității vulcanice, din scoarța terestră erupe la suprafață magma.

Apele subterane

Printre apele subterane se numără apa freatică, apa carstică și acviferele.

Cascadă

Cursurile de apă care cad vertical de pe marginea unor stânci abrupte formează cascade spectaculoase.

Continente şi oceane

Întinderea de uscat a Pământului este împărțită în continente, acestea fiind separate de oceane.

Falie (nivel începător)

Faliile sunt rupturi care despart două blocuri ale scoarței Pământului, ca urmare a mișcărilor tectonice verticale. Blocurile rezultate se deplasează vertical.

Falie (nivel mediu)

Faliile sunt rupturi care despart două blocuri ale scoaței Pământului ca urmare a mișcărilor tectonice verticale. Blocurile rezultate se deplasează vertical.

Formarea și evoluția lacurilor

Apele stătătoare cantonate în adânciturile de pe suprafața pământului iau naștere datorită forțelor endogene și exogene sau pot fi create de om.

Formarea mărilor la suprafața Pământului

Apa mărilor, fiind o forță externă, joacă un rol important în formarea țărmurilor.

Harta reliefului Chinei

Animația prezintă relieful și hidrografia Chinei.

Harta topografică a Ungariei

Animația prezintă regiunile geografice ale Ungariei.

Mări și golfuri

Animația prezintă principalele mări și golfuri.

Marile descoperiri geografice (secolele XV-XVII)

Descoperirile geografice de la începutul Epocii Moderne au schimbat harta lumii și au avut un impact foarte divers.

Râurile și formarea reliefului

Apele curgătoare, constituind a forță externă, joacă un rol important în formarea reliefului: ele produc eroziune, transportă și depun sedimente.

Regiune carstică (nivel începător)

Formațiunile carstice includ, printre altele, dolinele și speleotemele.

Regiune carstică (nivel mediu)

Formațiunile carstice includ, printre altele, dolinele și speleotemele.

Sistemul de coordonate geografice (nivel mediu)

Sistemul de paralele și meridiane geografice ne permite să determinăm poziția oricărui punct de pe suprafața Pământului.

Sistemul olandez de diguri

Construcții inginerești civile remarcabile ajută Olanda în lupta sa seculară cu marea.

Straturile pădurilor

Stratificarea pe verticală a pădurilor depinde de tipul acestora.

Topografia Pământului

Animația prezintă cei mai mari munți, cele mai mari câmpii, lacuri și deșerturi ale Pământului.

Added to your cart.