Termele lui Caracalla (Roma, secolul al III-ea)

Termele lui Caracalla (Roma, secolul al III-ea)

Magnificul complex de băi publice al împăratului roman a fost construit în secolul al III-lea.

Istorie

Cuvinte cheie

Caracalla, baie publică, baie, patrimoniul mondial, Roma, Római Birodalom, antichitate, cultură, clădire, structură, marmură, podea din mosaic, frigidarium, apodyterium, tepidarium, încălzire în pardoseală, perioada imperială, arhitectură, monarh, promenadă, istorie

Suplimente asociate

Întrebări

 • Adevărat sau fals?\nÎntrarea în băile publice romane era gratuită în perioada imperială.
 • Cine NU avea voie să folosească băile publice romane?
 • Care din următoarele încăperi NU se găsea în general într-o baie publică romană?
 • Ce încăpere NU se găsea în general într-o baie publică romană?
 • Ce servicii NU oferea o baie publică romană obișnuită?
 • Care era încăperea situată cel mai aproape de intrare?
 • Adevărat sau fals?\nBăile publice romane erau centre importante ale vieții sociale.
 • Adevărat sau fals?\nÎn jurul clădirilor băilor nu erau magazine.
 • Ce element decorativ NU era specific băilor publice romane?
 • Ce purtau femeile din Roma antică în băile publice?
 • Cărei dinastii de împărați îi aparținea Caracalla?
 • La începutul cărui secol a domnit Caracalla?
 • La marginea cărui oraș roman a ridicat Caracalla impozantul complex de băi publice care-i poartă numele?
 • Care era capacitatea Termelor lui Caracalla în perioada de glorie?
 • Câte persoane foloseau termele în medie pe zi?
 • Adevărat sau fals?\nTermele lui Caracalla pot fi cunoscute doar din surse istorice scrise.
 • De ce Termele lui Caracalla au funcționat doar până în secolul VI?
 • Ce suprafață aveau termele (încluzând și zidurile exterioare)?
 • În câte cisterne era stocată apa adusă de apeducte?
 • Din ce erau construite apeductele care transportau apa din cisterne în băi?
 • Câte cuptoare puneau în funcțiune sistemul de încălzire al Termelor lui Caracalla?
 • Ce cantitate de lemne era folosită într-o zi?
 • Care încăpere constituia centrul termelor?
 • La sfârşitul îmbăierii, ce fel de sală foloseau oamenii?
 • La începutul îmbăierii, ce fel de sală foloseau oamenii?
 • Câte bazine cu apă caldă se aflau în caldarium?
 • Ce lungime avea sistemul de coridoare subterane?
 • În timpul Romei antice, cu ce încălzeau podeaua și pereții?
 • Ce se afla sub podeaua încăperilor din termele romane?
 • Ce formă avea caldarium din Termele lui Caracalla?
 • Din ce material era construită în general podeaua băilor publice din Roma antică?
 • Ce înseamnă cuvântul mozaic?
 • Ce cuvânt se folosea în Roma antică pentru „baie”?

Animații

Termele lui Caracalla

Secțiune transversală

Părţile băii publice

 • natatio - Bazin de înot neacoperit cu apă rece.
 • nymphaeum - Sanctuarele nimfelor, zeițele izvoarelor.
 • caldarium - Sală de baie cu aer fierbinte și uscat, unde erau puse la dispoziție bazine cu apă caldă (alveus) și bazine cu apă rece (labrum).
 • palestra - Săli de sport.
 • sudatorium - Baie cu aburi.
 • frigidarium - Bazin mare cu apă rece folosit înainte de îmbrăcare.
 • apodyterium - Vestiare în ale căror pereți erau construite cabine pentru păstrarea hainelor.
 • intrare
 • tepidarium - Sală cu aer cald pentru pregătirea corpului; putea fi dotată cu un bazin cu apă caldă.
 • grădină
 • alee
 • clădiri de serviciu

Hipocaust (Încălzire cu aer)

 • 90 cm
 • stâlpi (suspensurae)
 • aer fierbinte
 • strat de cărămidă
 • strat de mortar
 • podea cu mozaic
 • vatră
 • zid de cărămidă cu spații libere

Plimbare

Animație

 • natatio - Bazin de înot neacoperit cu apă rece.
 • caldarium - Sală de baie cu aer fierbinte și uscat, unde erau puse la dispoziție bazine cu apă caldă (alveus) și bazine cu apă rece (labrum).
 • palestra - Săli de sport.
 • sudatorium - Baie cu aburi.
 • frigidarium - Bazin mare cu apă rece folosit înainte de îmbrăcare.
 • apodyterium - Vestiare în ale căror pereți erau construite cabine pentru păstrarea hainelor.
 • tepidarium - Sală cu aer cald pentru pregătirea corpului; putea fi dotată cu un bazin cu apă caldă.
 • grădină
 • alee
 • clădiri de serviciu
 • 90 cm
 • stâlpi (suspensurae)
 • aer fierbinte
 • strat de cărămidă
 • strat de mortar
 • podea cu mozaic
 • vatră
 • zid de cărămidă cu spații libere

Narațiune

Printre foarte multe alte elemente, termele romane sunt reprezentantele excelente ale măreției culturii și arhitecturii Romei antice. În perioada imperială, împărații romani râvneau să construiască tot mai multe astfel de edificii splendide și monumentale. Termele împăratului Caracalla au fost construite în secolul al III-lea în partea de sud a Cetății Eterne.

Construcția se situa pe o suprafață de circa 300 m². Clădirile care deserveau Termele au fost construite lângă zidurile exterioare, aici aflându-se de exemplu magazinele și biblioteca. În interiorul zidurilor se afla grădina cu alei de plimbare. Clădirea propriu-zisă a băii era și ea enormă: lățimea depășea 200 de m, iar lungimea era de peste 100 de m. Uriașul complex consta din săli poligonale și circulare interconectate, acoperite de bolți și cupole. Încăperile sale aveau o capacitate de 1600 de persoane.

În baia publică erau săli și bazine cu apă cu diferite temperaturi, de la rece la fierbinte. Termele aveau vestiare, săli de masaj, saune şi săli de gimnastică. Cele mai importante săli din terme erau frigidarium, dotat cu patru bazine cu apă rece, bazinul de înot în aer liber (natatio) și caldarium, cu cele șapte bazine cu apă caldă. Pereţii erau placaţi cu marmură şi decoraţi cu diferite mozaicuri și statui.

Apa era transportată în terme cu ajutorul unui sistem subteran de conducte, prin 18 cisterne. Încălzirea sălilor era realizată cu un hipocaust, un sistem subteran de încălzire. Podeaua era ridicată pe stâlpi peste nivelul solului, iar aerul încălzit de cuptoare circula în spaţiul dintre aceştia. Şi pereţii din cărămidă prevăzuţi în interior cu spaţii libere sau cu conducte puteau fi încălziţi prin această metodă.
Încălzirea permanentă era asigurată de 50 de cuptoare.

Termele lui Caracalla reprezintă unul dintre cele mai bine păstrate edificii de acest gen ale Romei antice. În anul 1980, acestea au fost incluse pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO.

Suplimente asociate

Locuință tradițională în Roma Antică

Locuințele cetățenilor romani înstăriți erau construite pe baza unor planuri variate, fiind clădiri încăpătoare cu multe camere.

Palatul lui Dioclețian (Split, Croația)

Palatul, asemănător unei fortărețe, a fost construit de împăratul roman Dioclețian pe malul mării, în apropierea orașului său natal.

Amfiteatru (Pula, secolul I)

Marcantul edificiu aflat în Croația a fost unul dintre cele mai mari amfiteatre romane din Antichitate.

Apeductele şi drumurile romane din Antichitate

Sistemul de apeducte şi drumuri care împânzeau imperiul roman este un indiciu clar al gradului înalt de dezvoltare al civilizației romane.

Arcul lui Titus (Roma, secolul I)

Arcul de triumf a fost ridicat la intrarea în Forum Romanum pentru a comemora victoria obținută de împărat împotriva evreilor în Asediul Ierusalimului.

Baie turcească (secolul al XVI-lea)

Una dintre influențele pozitive ale invaziei Imperiului Otoman în Europa a fost construirea băilor și răspândirea culturii îmbăierii.

Castrele romane din Antichitate

Odată cu extinderea Imperiului Roman, pe teritoriile nou ocupate au fost construite tabere militare fortificate.

Cella Septichora, Necropola creştină timpurie din Pécs (Ungaria, secolul al IV-lea)

Necropola mormintelor creştine timpurii din Pecs este considerată loc arhaic special.

Circus Maximus (Roma, secolul I î.H.)

Arena din Roma antică a devenit faimoasă în special datorită curselor de care de luptă care aveau loc acolo.

Colosseum (Roma, secolul I)

Amfiteatrul cel mai celebru și mai plin de splendoare din Roma antică a fost construit în secolul I.

Gladiatori romani (secolul al II-lea)

Gladiatorii au fost luptători care se luptau în arenele romane antice cu alți luptători sau cu animale sălbatice.

Mașini romane de asediu

Cuceritorii romani au asediat cu succes fortificații bine apărate întrucât dispuneau de mașini de asediu avansate.

Necropolă creștină timpurie, Cella Septichora (Pécs, Ungaria)

Necropola creştină timpurie din Pécs este considerată un sit arheologic deosebit.

Panteonul din Roma (secolul al II-lea)

„Templul tuturor zeilor” a fost construit şi finalizat în timpul domniei împăratului Hadrian.

Provinciile și orașele Imperiului Roman

Animația prezintă istoria de mai multe sute de ani a Imperiului Roman.

Soldat roman din armata lui Constantin cel Mare (secolul al IV-lea)

Prosperitatea Imperiului Roman a început în prima treime a secolului al IV-lea sub domnia lui Constantin.

Teatrul lui Pompeius (Roma, secolul I î. H.)

Teatrul construit de omul de stat roman, Pompeius Magnus, a fost primul teatru permanent de piatră al Romei antice.

Ara Pacis Augustae (Roma, secolul I î.H.)

Altarul Păcii, construcție realizată în timpul domniei împăratului Augustus, reprezintă una dintre cele mai importante opere de artă din perioada romană.

Senator roman și soția sa

Senatorii, făcând parte din cea mai înaltă clasă socială din Roma antică, au purtat togi cu tiv de culoare purpurie.

Added to your cart.