Soldații din Războiul de Independență din Ungaria (1848–1849)

Soldații din Războiul de Independență din Ungaria (1848–1849)

Personajele principale în bătăliile Războiului de Independenţă au fost soldaţii maghiari, imperiali şi cei ruşi.

Istorie

Cuvinte cheie

război de independență, 1848-1849, soldat, soldier, infanterist, arme, uniformă, vestimentaţie

Suplimente asociate

Întrebări

 • Care a fost numele cafenelei unde se întâlneau de obicei tinerii intelectuali?
 • Câte puncte avea lista revendicărilor revoluționarilor?
 • Cum a fost vremea în Pesta la 15 martie 1848?
 • În care tipografie au fost tipografiate cele 12 puncte?
 • Cine a fost prizonierul politic eliberat în Buda la 15 martie 1848?
 • Cine a fost primul ministru al primului guvern independent al Ungariei?
 • Cine a fost ministrul de război în primul guvern independent al Ungariei?
 • Cine a fost ministrul de finanțe al primului guvern independent al Ungariei?
 • În ce oraș a fost convocată dieta maghiară în iulie 1848?
 • Câți recruți a votat dieta maghiară în iulie 1848 pentru înrolare în armată?
 • Ce sumă a votat dieta maghiară în iulie 1848 pentru salvarea țării?
 • În ce oraș a adoptat dieta maghiară legile din aprilie?
 • Câți membri avea guvernul condus de Lajos Batthyány?
 • Ce temă nu a fost inclusă în legile din aprilie?
 • Ce naționalitatea a avut Banul Josip Jelačić?
 • Când a demisionat guvernul Batthyány?
 • Unde a fost oprit atacul condus de Josip Jelačić împotriva ungurilor?
 • Cine a fost împăratul Austriei în 1849?
 • În ce oraș s-a refugiat guvernul maghiar din fața atacului austriac?
 • Cine a fost comandantul armatei maghiare înfrânte la Kápolna?
 • Care bătălie nu a făcut parte din campania de primăvară?
 • Când a reocupat Castelul Buda armata maghiară?
 • Când a fost anunțată de către parlamentul maghiar deposedarea casei de Habsburg de tronul Ungariei?
 • Cine a fost președintele Comitetului de Apărare Națională?
 • Cine a fost primul ministru al guvernului maghiar format la 2 mai 1849?
 • Câți soldați a avut armata rusă venită în ajutorul armatei austriece?
 • Când a avut loc capitularea de la Világos?

Animații

Suplimente asociate

Husari maghiari

Husarii au format unităţi de cavalerie uşoară în Ungaria, fiind foarte populari în secolele XVIII–XIX.

Soldat din regimentul imperial de infanterie al Habsburgilor

Soldaţii regimentului habsburgic de infanterie au luat parte la mai multe bătălii.

Funcţionarea tunului (secolul al XVIII-lea)

Tunul a fost o armă de foc importantă a epocii moderne folosită atât pe uscat cât și în apă.

Soldaţi din Războiul Civil American

Războiul Civil American a fost o luptă între Statele Confederate ale Americii (din Sud) şi Uniunea din Nord.

Soldat din armata lui Napoleon (secolul al XIX-lea)

Armata lui Napoleon, numită Grande Armée, a fost considerată de neînvins.

Haiduci (Soldaţi unguri din secolul al XVI-lea)

István Bocskay a format o armată de succes din văcari în secolul al XVI-lea.

Added to your cart.