Sistem de utilități publice

Sistem de utilități publice

Sistem prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie termică și electrică, precum și telecomunicațiile.

Geografie

Cuvinte cheie

utilități publice, rețeaua utilității publice, fir, sursă de alimentare cu apă, alimentare cu gaz, eliminare a apelor uzate, telecomunicație, termoficare la distanță, serviciu, rețea electrică, curent electric, apă potabilă, gaz natural, apele reziduale, apă clocotită, precipitații, consumatori, geografie

Suplimente asociate

Animații

Sistem de utilități publice

 • cablu electric
 • cablu de telecomunicaţii
 • canal colector de ape uzate
 • canal colector principal de ape uzate
 • conductă de termoficare
 • conductă de apă
 • conductă de gaz

Sistemul de utilități publice cuprinde sistemele și facilitățile de distribuție și de colectare prin care se asigură alimentarea cu apă potabilă, canalizarea, alimentarea cu energie termică, electrică și gaze, precum și telecomunicațiile.

Sănătatea publică nu ar putea fi menținută în clădirile rezidențiale cu mai multe etaje fără câteva sisteme de bază de infrastructură. Printre acestea se numără aprovizionarea cu apă, canalizarea și rețeaua electrică.

Elemente ale infrastructurii publice

Centre de producție

Producția, tratarea, pregătirea și depozitarea produselor ce vor fi transmise prin rețelele de aprovizionare.

Elemente de deservire

Rețelele de conducte sau de cabluri, precum și elementele lor componente (clădiri, echipamente, garnituri), cu rol de distribuție:

Conducte trunchi: consumatorii nu sunt conectați direct la acestea;

Conducte principale: servesc direct consumatorii;

Conducte de aprovizionare (cu tot cu aparatele lor de măsurare).

Infrastructura la nivel de consumator

Conducte, echipamente și produse din clădirile sau la locațiile consumatorilor.

Etapele de operare

1. Pregătirea producției și a serviciilor

De obicei are loc într-o locație unică sau în mai multe locații care au un obiectiv comun. De exemplu, pentru aprovizionarea cu apă etapele sunt:

– colectarea sau extragerea apei;

– transportarea apei netratate la o centrală;

– tratarea apei conform standardelor de calitate cerute de consumatori;

– transferul apei în bazinul colector al stațiilor de pompare, de unde va fi distribuită consumatorilor.

2. Deservirea

Livrarea produselor către consumatori prin rețele de conducte sau cabluri. Pentru o aprovizionare constantă e nevoie de o presiune adecvată. Uneori presiunea trebuie mărită pe parcursul rețelei prin stații de pompare sau de creștere a presiunii. Etapa aceasta cuprinde și depozitarea de rezervă, pentru a face față perioadelor critice.

3. Aprovizionarea consumatorilor

Produsele sunt livrate clienților prin rețele de distribuție sau de aprovizionare:

– măsurarea cantităților consumate;

– facturarea și colectarea sumelor datorate;

– verificarea și mentenanța echipamentelor consumatorilor.

În apartament

Secțiune

 • cablu electric
 • cablu de telecomunicaţii
 • canal colector de ape uzate
 • canal colector principal de ape uzate
 • conductă de termoficare
 • conductă de apă
 • conductă de gaz

Animație

 • cablu electric
 • cablu de telecomunicaţii
 • canal colector de ape uzate
 • canal colector principal de ape uzate
 • conductă de termoficare
 • conductă de apă
 • conductă de gaz

Narațiune

Termenul de utilități publice se referă la sistemele și facilitățile de distribuție și de colectare prin care se asigură alimentarea cu apă potabilă, canalizarea, alimentarea cu energie termică, electrică și gaze, precum și telecomunicațiile. Majoritatea rețelelor de conducte sau cabluri sunt subterane, mai puțin cele de cabluri electrice, care sunt supraterane și cuprind stâlpi de electricitate. Totuși, în orașele mari și rețeaua electrică poate fi subterană. Deoarece diversele conducte și cabluri interacționează, este importantă ordinea în care sunt așezate.

Conductele de canalizare sunt așezate primele. Ele de obicei sunt instalate cu o ușoară înclinație ca să se ușureze transportul apei uzate menajere la centralele de tratare. Apele uzate din locuințe și excesul de apă de ploaie pot fi transportate împreună sau prin conducte diferite. Conductele cu apă potabilă și cele de termoficare sunt așezate deasupra conductelor de canalizare. Conductele cu presiune înaltă sunt utilizate pentru aprovizionarea cu apă în zonele aflate la altitudini mai mari.

În sistemele de termoficare centralizată, apa este încălzită într-o centrală și apoi transportată prin conducte către locuințe.

Conductele de gaze și diversele cabluri sunt așezate cel mai aproape de suprafață. Gazul, utilizat pentru gătit și încălzire, este transportat prin conducte speciale pentru gaze.

Cablurile electrice și cablurile de telecomunicații pot fi de voltaj înalt, mediu sau scăzut.

Utilitățile de bază sunt aprovizionarea cu apă și curent electric, precum și sistemele de canalizare pentru apă uzată menajeră și excesul de apă de ploaie. În locuințe, cablurile și conductele sunt instalate conform unor reguli stricte.

Suplimente asociate

Centrală electrică eoliană

Centralele eoliene transformă energia cinetică a vântului în electricitate.

Cum funcționează panoul solar și colectorul solar?

Animația prezintă modurile de utilizare ale energiei solare.

Cum funcționează rețelele de calculatoare?

Internetul permite transmiterea rapidă a datelor chiar și pe distanțe mari.

Cum funcționează turnul de apă?

Animația prezintă structura și principiul de funționare a turnurilor de apă?

Desalinizarea apei de mare

Prin procesul de desalinizare se obține apă potabilă din apă de mare.

Poluarea aerului

Animația prezintă principalele surse de poluare a aerului: poluarea agricolă, idustrială și urbană.

Rețea de alimentare cu energie electrică

Rețelele de alimentare cu energie electrică asigură transportul curentului electric de la centralele electrice la consumatori.

Sistemul de alimentare cu apă

Sistemul de alimentare cu apă asigură furnizarea de apă potabilă.

Stație de epurare a apelor uzate

Apele uzate epurate pot fi folosite în agricultură și industrie.

Surse de iluminat pentru uz casnic

Animația prezintă caracteristicile surselor de iluminat, de la becurile tradiționale până la becurile cu LED-uri.

Centrală electrică solară

Centralele electrice solare transformă energia solară în electricitate.

Poluarea mediului

Poluarea este efectul negativ al activității umane asupra mediului înconjurător.

Uzină de biogaz

Biogazul este produs din materie organică (îngrășăminte naturale, deșeuri vegetale, deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Biogazul este un amestec de...

Added to your cart.