Sistem de apărare împotriva inundațiilor

Sistem de apărare împotriva inundațiilor

Digurile de protecție și digurile de vară au funcția de apărare împotriva inundațiilor.

Geografie

Cuvinte cheie

dig, baraj, apărare, inundație, zonă inundabilă, luncă inundabilă, dig înălțat, albia râului, geografie

Suplimente asociate

Animații

Sector de râu regularizat

Sistemul de îndiguire împotriva inundațiilor este construit pe ambele maluri ale râului. Cele mai importante construcții de acest gen sunt barajele între care sunt zonele inundabile care, în timpul inundațiilor, sunt acoperite de apă. În caz de nevoie digurile se supraînalță cu saci cu nisip sau împletitură de nuiele umplută cu pământ. Dincolo de digurile împotriva inundațiilor, se află suprafața protejată care nu mai este amenințată de viitură. Apa care se scurge de pe dig este captată de o centură de canale pentru a împiedica apa rămasă să fie absorbită de pământ și astfel să apară infiltrații pe suprafețele protejate. Pentru controlul apelor mai mari sunt construite diguri de vară care mențin apa râului pe lunca inundabilă.

Sistem de îndiguire

 • canal de centură
 • dig de protecție
 • dig de protecție împortriva inundațiilor
 • zonă inundabilă
 • dig de vară
 • luncă inundabilă
 • albia râului
 • zonă inundabilă protejată

Secțiune

 • canal de centură
 • dig de protecție
 • dig de protecție împortriva inundațiilor
 • zonă inundabilă
 • dig de vară
 • luncă inundabilă
 • albia râului
 • zonă inundabilă protejată

Inundație

 • dig înălțat
 • ape interne
 • canal de centură
 • dig de protecție
 • dig de protecție împortriva inundațiilor
 • zonă inundabilă
 • dig de vară
 • luncă inundabilă
 • albia râului
 • zonă inundabilă protejată

Suplimente asociate

Hidrocentrală (Barajul Hoover, SUA)

Barajul imens construit pe fluviul Colorado în Statele Unite ale Americii a fost numit după unul din foștii președinți americani.

Termeni din geografia fizică

Animația prezintă cele mai importante forme de relief, apele de suprafață și reprezentarea simbolică a acestora.

Apele subterane

Printre apele subterane se numără apa freatică, apa carstică și acviferele.

Centrală mareomotrică

Centralele mareomotrice utilizează fluctuația zilnică a nivelului apei pentru a produce electricitate.

Circuitul apei în natură (nivel începător)

Pe Pământ, apa este într-un proces de circulație continuă. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Circuitul apei în natură (nivel mediu)

Pe Pământ, apa este într-un circuit continuu. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Desalinizarea apei de mare

Prin procesul de desalinizare se obține apă potabilă din apă de mare.

Funcționarea ecluzelor

Ecluzele sunt construcții hidrotehnice ce permit navigarea pe râuri, făcând legătura între două porțiuni cu niveluri diferite.

Poluarea apei

Principalele surse de poluare a apei sunt zonele urbane, industria și agricultura.

Râurile și formarea reliefului

Apele curgătoare, constituind a forță externă, joacă un rol important în formarea reliefului: ele produc eroziune, transportă și depun sedimente.

Sistemul de alimentare cu apă

Sistemul de alimentare cu apă asigură furnizarea de apă potabilă.

Sistemul olandez de diguri

Construcții inginerești civile remarcabile ajută Olanda în lupta sa seculară cu marea.

Tsunami

Valurile tsunami sunt valuri foarte înalte cu o putere de distrugere extraordinară.

Added to your cart.