Roboți

Un joc captivant cu roboți pentru exersarea perspectivelor obiectelor tridimensionale.

Suplimente asociate

Volumul sferei (demonstrație)

Suma volumelor „tetraedrelor” este aproximativ egală cu volumul unei sfere.

Piramida patrulateră regulată

O piramidă patrulateră regulată este o piramidă dreaptă cu baza pătrată și patru fețe...

Desfășurarea unui cub (exerciții)

Nu toate desfășuratele formate din șase pătrate congruente sunt desfășuratele unui cub.

Cub din cuburi

Animația are ca scop aprofundarea cunoștințelor despre cuburi prin ilustrarea unui...

Trasarea dreptelor paralele - Soluția I

Haideți să desenăm dreapta g paralelă cu dreapta e așa încât să treacă prin punctul P.

Poliedre regulate

Animația prezintă cele cinci poliedre regulate, numite și corpuri platonice, cel mai...

Tranformări geometrice – simetria

Animația ilustrează simetria în plan (față de o dreaptă) și în spațiu (față de un plan).

Punctul simetric față de o axă

Se dau axa t și punctul P. Haideți să desenăm punctul simetric P' față de axa t.

Added to your cart.