Rețea hexagonală

Rețea hexagonală

Metalele care formează rețele hexagonale sunt rigide și greu de prelucrat.

Chimie

Cuvinte cheie

Rețea hexagonală, hexagonal, legătură metalică, celule elementare, Structură gratie, număr de coordonare, metale, magneziu, Nichel, zinc, Cobalt, rigid, Chimie anorganică, chimie

Suplimente asociate

Animații

Sferă

Reţea hexagonală compactă

Proprietăţi

Un grup solid de nuclee atomice metalice unite prin legături metalice formează o reţea metalică. Nucleele atomice metalice sunt ţinute împreună de electroni delocalizaţi care se deplasează liber.
Cu excepţia mercurului, metalele sunt solide și conduc bine electricitatea şi căldura. Prelucrabilitatea metalelor depinde de tipul lor de reţea cristalină.

Unul dintre cele mai compacte tipuri de reţea este reţeaua hexagonală. Numărul său de coordonație este 12: atomul selectat are 6 atomi adiacenţi, echidistanţi şi două grupuri cu câte 3 atomi care se găsesc puţin mai departe. Atomii care coordonează atomul central sunt situaţi în trei planuri.

Metalele care cristalizează într-o reţea metalică hexagonală sunt rigide, tari şi mai dificil de prelucrat. Printre metalele cu un astfel de tip de reţea se numără, de exemplu, beriliul, magneziul, cadmiul, cobaltul, nichelul și zincul.

Structură cristalină (model compact)

Celulă elementară

Structură cristalină

Celulă elementară (model compact)

Narațiune

Suplimente asociate

Metale

Atomii de metal formează rețele metalice cu structură regulată.

Rețea cubică cu fețe centrate

Rețeaua cubică cu fețe centrate reprezintă rețeaua metalică cea mai compactă.

Rețea cubică cu volum centrat

Rețeaua cubică cu volum centrat este rețeaua metalică cea mai puțin compactă.

Combinat de aluminiu

În combinatele de aluminiu are loc extragerea aluminiului din alumină prin electroliză.

Diamant

Diamantul este un alotrop cristalin al carbonului elementar, cea mai tare substanță cunoscută.

Dilatarea termică a podurilor

Lungimea cadrelor metalice ale podurilor variază în funcție de temperatură.

Fullerena (C₆₀)

Un alotrop cristalin al carbonului descoperit la sfârșitul anilor '80.

Grafit

Unul dintre alotropii cristalini ai carbonului elementar.

Industria fierului (nivel mediu)

Minereul de fier este transformat în fier brut în topitorii.

Turnul Eiffel (Paris, 1889)

Construcția pe schelet de fier, ridicată pentru Expoziția Universală din 1889, a devenit simbolul capitalei franceze.

Diagrama p-V-T a gazelor ideale

Relația dintre presiunea, volumul și temperatura gazelor ideale este descrisă de legile gazelor.

Sistemul de coordonate cartezian tridimensional

Animația prezintă sistemul de coordonate cartezian tridimensional prin ilustrații și exerciții care dezvoltă percepția spațială.

Added to your cart.