Rețea de alimentare cu energie electrică

Rețea de alimentare cu energie electrică

Rețelele de alimentare cu energie electrică asigură transportul curentului electric de la centralele electrice la consumatori.

Geografie

Cuvinte cheie

electric, rețea electrică, curent electric, rețea de distribuție, consumatori, transformator, fir, tensiune înaltă, line de transfer, energie, centrală, producție de energie, geografie

Suplimente asociate

Animații

Scopul rețelei electrice este livrarea către consumatori a energiei electrice produse.

Rețeaua este compusă din două părți:

1. rețea de transmisie: cablurile acesteia transportă energia de la centrala electrică la stațiile electrice adiacente localităților.

2. rețea de distribuție: transportă energia de la stația electrică la consumatori.

Energia produsă în cantitate mare este transportată prin cabluri de înaltă tensiune (de 110 kV sau mai mult). Pe distanțe mari, transportul este asigurat de cabluri aflate la mare înălțime (linii aeriene), cablurile subterane fiind folosite doar în zonele dens populate, costurile de instalare și întreținere fiind foarte mari.

Definiții:

Rețea de bază: totalitatea rețelelor care colectează energia electrică produsă în centrale și o transportă către marii consumatori. Aceste rețele formează coloana vertebrală a sistemului electroenergetic național.

Rețeaua principală de distribuție: totalitatea rețelelor care transportă energia din nodurile rețelei de bază către stațiile rețelei de distribuție.

Rețea de distribuție: totalitatea rețelelor de tensiune medie (10-35 kV) care fac legătura dintre stațiile de transformare alimentate de rețeaua principală de distribuție și stațiile de transformare ale consumatorilor sau cu utilizatorii de energie cu tensiune de valoare medie.

Rețea de distribuție locală: totalitatea rețelelor de joasă tensiune care alimentează direct consumatorii cu energie electrică.

Rețea de cooperare internațională: totalitatea rețelelor care conectează rețelele de bază ale țărilor învecinate în scopul importului și exportului de energie electrică.

Centrală electrică

Consumatori mari de energie

Transformator

Consumatori casnici

Drumul curentului electric

Suplimente asociate

Sistem de utilități publice

Sistem prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie termică și electrică, precum și telecomunicațiile.

Transport public electric de suprafață

Troleibuzele și tramvaiele sunt mijloace de transport ecologice.

Bateriile alcaline

În bateriile alcaline, energia electrică este generată de reacții electrochimice.

Centrală electrică eoliană

Centralele eoliene transformă energia cinetică a vântului în electricitate.

Centrală electrică solară

Centralele electrice solare transformă energia solară în electricitate.

Centrală geotermală

Centrale geotermale transformă energia apel subterane fierbinți cu presiune înaltă în electricitate.

Centrală mareomotrică

Centralele mareomotrice utilizează fluctuația zilnică a nivelului apei pentru a produce electricitate.

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie electrică.

Cum funcționează panoul solar și colectorul solar?

Animația prezintă modurile de utilizare ale energiei solare.

Cum funcționează rețelele de calculatoare?

Internetul permite transmiterea rapidă a datelor chiar și pe distanțe mari.

Extracția de gaz natural (Norvegia)

Troll A, cea mai mare platformă marină de extracție a gazului natural cântărește 656 000 de tone, are o înălțime de 472 metri și se ridică la aprox. 170 de...

Funcționarea puțurilor de petrol

Puțurile de petrol sunt structuri de pompare a țițeiului la suprafață.

Generatoare și motoare electrice

Generatorul transformă lucrul mecanic în energie electrică, iar motorul electric transformă energia electrică în lucru mecanic.

Hidrocentrală (Barajul Hoover, SUA)

Barajul imens construit pe fluviul Colorado în Statele Unite ale Americii a fost numit după unul din foștii președinți americani.

Laboratorul lui Nikola Tesla (Shoreham, SUA)

Inginerul inventator preocupat în primul rând de electrotehnică este fără îndoială una dintre figurile geniale ale celei de-a doua revoluții industriale.

Mașina electrică

Mașina cu propulsie electrică Tesla Model S este una dintre primele mașini electrice propice pentru utilizare cotidiană.

Metrou

Este cel mai rapid mijloc de transport în comun pe cale ferată urbană subterană.

Minerit de suprafață

Spre deosebire de mineritul subteran, în mineritul de suprafață straturile care acoperă minereul de cărbune sunt date la o parte, cărbunele fiind extras la...

Mineritul subteran

Spre deosebire de mineritul de suprafață, în mineritul subteran straturile care acoperă minereul de cărbune nu sunt înlăturate, cărbunele fiind extras din...

Rețele de transport

Animația prezintă principalele rute și noduri de rețele de transport aeriene, navale și terestre.

Reactor de fuziune nucleară

În viitor, fuziunea nucleară va servi ca o sursă de energie ecologică nelimitată.

Surse de iluminat pentru uz casnic

Animația prezintă caracteristicile surselor de iluminat, de la becurile tradiționale până la becurile cu LED-uri.

Termocentrală (combustibil de hidrocarburi)

Termocentralele transformă energia degajată de arderea combustibililor fosili sau a resurselor regenerabile în electricitate.

Transformator

Transformatorul este un dispozitiv care transformă parametrii energiei electrice.

Added to your cart.