Rețea cubică cu volum centrat

Rețea cubică cu volum centrat

Rețeaua cubică cu volum centrat este rețeaua metalică cea mai puțin compactă.

Chimie

Cuvinte cheie

rețea cubică cu volumul centrat, cu volum centrat, legătură metalică, celule elementare, Structură gratie, număr de coordonare, metale, sodiu, potasiu, fier, Crom, Wolfram, Vanadiu, Chimie generală, chimie

Suplimente asociate

Animații

Sferă

Reţea cubică cu volum centrat

Un grup solid de nuclee atomice metalice unite prin legături metalice formează o reţea metalică. Nucleele atomice metalice sunt ţinute împreună de electroni delocalizaţi care se deplasează liber. Cu excepţia mercurului, metalele sunt solide și conduc bine electricitatea şi căldura.

Reţeaua cubică cu volum centrat este reţeaua metalică cea mai puţin compactă. Numărul său de coordonație este 8: fiecare atom este înconjurat de alţi 8 atomi . Mai departe, în centrul celor 6 cuburi adiacente se găsesc alţi 6 atomi.

O parte din metalele care se cristalizează într-o reţea cubică cu volum centrat sunt moi şi pot fi tăiate cu cuţitul, restul fiind rigide şi tari. Printre metalele cu o astfel de reţea se numără, de exemplu, litiul, sodiul, potasiul, rubidiul, cesiul, bariul, cromul, fierul, vanadiul şi wolframul.

Structură cristalină (model compact)

Celulă elementară

Structură cristalină

Celulă elementară (model compact)

Narațiune

Suplimente asociate

Combinat de aluminiu

În combinatele de aluminiu are loc extragerea aluminiului din alumină prin electroliză.

Diamant

Diamantul este un alotrop cristalin al carbonului elementar, cea mai tare substanță cunoscută.

Dilatarea termică a podurilor

Lungimea cadrelor metalice ale podurilor variază în funcție de temperatură.

Fullerena (C₆₀)

Un alotrop cristalin al carbonului descoperit la sfârșitul anilor '80.

Grafit

Unul dintre alotropii cristalini ai carbonului elementar.

Industria fierului (nivel mediu)

Minereul de fier este transformat în fier brut în topitorii.

Metale

Atomii de metal formează rețele metalice cu structură regulată.

Rețea cubică cu fețe centrate

Rețeaua cubică cu fețe centrate reprezintă rețeaua metalică cea mai compactă.

Rețea hexagonală

Metalele care formează rețele hexagonale sunt rigide și greu de prelucrat.

Diagrama p-V-T a gazelor ideale

Relația dintre presiunea, volumul și temperatura gazelor ideale este descrisă de legile gazelor.

Sistemul de coordonate cartezian tridimensional

Animația prezintă sistemul de coordonate cartezian tridimensional prin ilustrații și exerciții care dezvoltă percepția spațială.

Turnul Eiffel (Paris, 1889)

Construcția pe schelet de fier, ridicată pentru Expoziția Universală din 1889, a devenit simbolul capitalei franceze.

Added to your cart.