Poluarea aerului

Poluarea aerului

Animația prezintă principalele surse de poluare a aerului: poluarea agricolă, idustrială și urbană.

Geografie

Cuvinte cheie

poluarea aerului, poluare luminoasă, poluare termică, poluare fonică, emisii de gaze, acidic, agricultură, industrie, transport, așezare, aer, ploaie, dioxid de sulf, funingine, dioxid de carbon, producție agricolă, creșterea animalelor, mediu, poluarea mediului, natură, societate, geografie

Suplimente asociate

Animații

Poluarea aerului

 • poluarea agricolă
 • poluarea industrială
 • poluarea urbană

Poluarea agricolă

 • emisii de gaze
 • emisii chimice
 • emisie de dioxid de carbon şi funingime
 • cultivare de orez
 • agricultură intensivă
 • fertilizare, utilizarea de pesticide
 • despădurire
 • incendii forestiere
 • creșterea intensivă a animalelor

Poluarea industrială

 • emisie în atmosferă
 • fum, funingine, dioxid de carbon, dioxid de sulf
 • răspândire în atmosferă

Poluarea urbană

 • poluare termică
 • emisii de gaze
 • poluări fonice
 • trafic rutier
 • gaze evacuate - oxizi de azot, monoxid de carbon, dioxid de sulf, hidrocarburi, metale grele
 • trafic rutier, producție industrială

Suplimente asociate

Efectul de seră

Activitatea umană constituie cauza intensificării efectului de seră care determină încălzirea globală.

Poluarea mediului

Poluarea este efectul negativ al activității umane asupra mediului înconjurător.

Casă familială fără emisii de dioxid de carbon

La proiectarea și construirea unei case familiale trebuie să avem în vedere importanța protecției mediului.

Circuitul carbonului

Carbonul intră în componența materiei organice în timpul procesului de fotosinteză, fiind eliberat în atmosferă în timpul respirației.

Despădurire

Despăduririle au un efect negativ asupra mediului înconjurător.

Poluarea apei

Principalele surse de poluare a apei sunt zonele urbane, industria și agricultura.

Azot (N₂) (nivel începător)

Azotul este un gaz incolor, inodor și nereactiv, care constituie 78,1% din atmosfera Pământului.

Circuitul apei în natură (nivel începător)

Pe Pământ, apa este într-un proces de circulație continuă. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Dioxid de sulf (SO₂)

Emisiile de dioxid de sulf reprezintă cauza principală a formării ploilor acide. Dioxidul de sulf este un produs intermediar în procesul de producție a...

Funcționarea puțurilor de petrol

Puțurile de petrol sunt structuri de pompare a țițeiului la suprafață.

Metropolă

Metropolele sunt orașe cu mai mult de 1 milion de locuitori.

Monoxid de azot (NO)

Monoxidul de azot este un gaz incolor, mai greu decât aerul, fiind un intermediar în fabricarea acidului azotic.

Monoxid de carbon (CO) (nivel mediu)

Gaz inodor și incolor care în concentrație mare este foarte toxic pentru oameni și animale.

Oxigen (O₂) (nivel începător)

Cel mai răspândit element de pe Pământ, indispensabil vieții.

Ozon (O₃)

Un alotrop al oxigenului format din trei atomi de oxigen.

Platformă petrolieră

Prin centrul turnului trece o țeavă care penetrează fundul mării pentru a ajunge la stratul de petrol.

Poluarea solului

Animația prezintă principalele surse de poluare a solului.

Producția cimentului

Animația prezintă procesul de fabricare a cimentului de la extracția materiilor prime la utilizarea cimentului.

Sistem de utilități publice

Sistem prin care se asigură alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie termică și electrică, precum și telecomunicațiile.

Stratul de ozon

Stratul de ozon filtrează radiațiile ultraviolete dăunătoare, fiind astfel indispensabil vieții pe Pământ.

Structura Pământului (nivel mediu)

Pământul este compus din mai multe straturi sferice.

Autovehicule ecologice

Prin combinarea unui motor cu ardere internă cu un motor electric se obține reducerea emisiilor.

Centrală electrică eoliană

Centralele eoliene transformă energia cinetică a vântului în electricitate.

Centrală electrică solară

Centralele electrice solare transformă energia solară în electricitate.

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie electrică.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Mașina electrică

Mașina cu propulsie electrică Tesla Model S este una dintre primele mașini electrice propice pentru utilizare cotidiană.

Celulă de combustibil

O celulă de combustibil furnizează energie electrică ecologică produsă în urma reacției chimice dintre oxigen și hidrogen.

Monoxid de carbon (CO) (nivel începător)

Gaz inodor și incolor; în concentrație mare este foarte toxic pentru oameni și animale.

Sistemul de alimentare cu apă

Sistemul de alimentare cu apă asigură furnizarea de apă potabilă.

Stație de epurare a apelor uzate

Apele uzate epurate pot fi folosite în agricultură și industrie.

Structura autoturismelor

Animația prezintă structura internă și externă a unui autoturism.

Added to your cart.