Piramide egiptene (Giza, secolul a XXVI-lea î.H.)

Piramide egiptene (Giza, secolul a XXVI-lea î.H.)

Dintre minunile lumii antice, numai Piramidele din Giza au rămas intacte până în prezent.

Istorie

Cuvinte cheie

Giza, Egipt, piramidă, Podișul Giza, necropolă, minunile lumii antice, Cheops, Nil, Sfinx, faraon, patrimoniul mondial, loc de înmormântare, mormânt, Zeul Soarelui, cavou, templu mortuar, templu din vale, antichitate, monarh, clădire, structură, Cairo, sarcofag, biserică, îmbălsămare, dinastie, cimitir

Suplimente asociate

Animații

Panoramă

 • Marea Piramidă (Piramida lui Khufu) - Cea mai mare piramidă din Giza, probabil cea mai renumită piramidă. A fost construită în secolul al XXVI-lea pentru Khufu, unul din faraonii dinastiei a IV-a. Înălțimea piramidei este de 146,7 m.
 • Piramida lui Khafre - Cea de-a doua ca înălțime (143,5 m) dintre cele trei mari piramide din Giza a fost construită pentru fiul lui Khufu la mijlocul secolului al XXVI-lea î. H.
 • Piramida lui Menkaure - Cea mai mică dintre cele trei mari piramide din Giza a fost construită pentru fiul lui Khafre, faraonul care a domnit la sfârșitul secolului al XXVI-lea î. H. Înălțimea ei inițială era de 66 de m.
 • rampă - Drum de la Templul din Vale la piramide, lat de 18 m și lung de aproximativ 800 m. Împreună cu trotuarul înălțat, zidurile laterale ale drumului pietruit atingeau înălțimea 40 de m.
 • Templul din Vale al lui Khufu - Templele din Vale erau elemente complementare ale necropolei. Rolul ritualic și sacral al acestor construcții a crescut începând cu perioada dinastiei a IV-a. Despre rolul templului lui Khufu nu s-a găsit nicio informație.
 • necropolă - Pe câmpia piramidelor din Giza, în afara celor trei mari piramide, se află mai multe piramide mai mici, numeroase temple, mastabale și alte clădiri care au legătură cu construcția acestora sau cu cultul morților.
 • cimitirul vestic
 • cimitirul estic
 • Templul din Vale al lui Menkaure - Clădirea se află pe malul râului care în timpul construcțiilor din Giza constituia calea principală de transport a materialelor.
 • locuinţe
 • tabăra muncitorilor
 • Templul din Vale al lui Khafre - Este cel mai bine conservată clădire de acest gen. A fost construită din blocuri uriașe de calcar; lângă ea a fost probabil un port.
 • Sfinx - Cel mai renumit dintre ei este statuia cu cap de om și trup de leu aflată în Giza din Egipt. Paznic al Orașului Morților, statuia lungă de 73 de m și înaltă de 20 de m a fost creată probabil în timpul domniei regelui Khafre.
 • Templul Sfinxului - A fost construit pe aceeași linie cu Templul din Vale al lui Khafre, în partea nordică a acestuia (între cele două temple a rămas un pasaj îngust). Amplasarea sa este unică, fiind simetric pe ambele axe.
 • mormântul reginei Khentkawes - O mastaba cu două niveluri, bogat decorată.
 • râul Nil - Unul dintre cele mai lungi (6685 km) și mai renumite fluvii ale Pământului, care străbate 10 țări africane. Se varsă în Marea Mediterană, delta sa aflându-se în partea de nord a Egiptului.

Minuni ale lumii antice rămase intacte

Cele mai importante creații arhitecturale ale Egiptului antic sunt legate de ritualurile de înmormântare sau de cele religioase. Piramidele ca morminte ale faraonilor întrunesc ambele funcții. Dintre acestea, piramidele din Giza sunt cele mai renumite dintre minunile lumii antice.

Piramidele situate lângă actuala capitală Cairo, au fost construite în secolul al XXVI-lea î.H., în perioada Vechiului Regat Egiptean.

Cele trei piramide au fost construite pentru Khufu, Khafre și Menkaure (în greacă: Kheops,. Khefren și Mykerinos). Ei sunt tatăl, fiul și nepotul care au aparținut celei de-a patra dinastii.

Piramidele (după construcția în trepte de la început) aveau baza de formă pătrată. La construcția lor au lucrat aproximativ o sută de mii de oameni liberi în același timp, în anumite cazuri chiar timp de unul sau două decenii.

Privire vigilentă asupra piramidelor

Marea Piramidă

 • Marea Piramidă (Piramida lui Khufu) - Cea mai mare piramidă din Giza, probabil cea mai renumită piramidă. A fost construită în secolul al XXVI-lea pentru Khufu, unul din faraonii dinastiei a IV-a. Înălțimea piramidei este de 146,7 m.
 • piramide satelit - La piramida lui Khufu apar pentru prima oară ambele tipuri de astfel de piramide în același timp (de cult și construite pentru membrii familiei). Toate acestea se găsesc pe partea estică a piramidei.
 • cimitirul vestic
 • cimitirul estic
 • templul mortuar al lui Khufu - Clădirea de 52,5 m lungime a fost construită din calcar din Tura. Clădirea care adăpostește Barca Soarelui, era prevăzută cu o sală cu coloane și o capelă de sacrificiu.

Piramida lui Khufu – cea mai mare

Cea mai mare piramidă din Giza a fost construită pentru faraonul Khufu (în greacă Kheops). Inițial, înălțimea atingea 146-147 m, iar latura bazei avea o lungime de 230 m.

Suprafața bazei depășea 5 ha. Creația monumentală a fost construită din 2,5 milioane de bucăți de blocuri de piatră (fiecare cântărind mai multe tone). Acestea au fost aduse cu corăbiile pe Nil din Platoul Giza.

Construcția piramidelor presupune cunoștințe de proiectare inginerească și muncă de excepție. Cu uneltele lor primitive (dar cu metode adecvate) au creat construcții minunate. Între blocurile de piatră îmbinate fără mortar, nu încape nici măcar un ac; laturile piramidei sunt orientate cu precizie de zecimi de grade către cele patru puncte cardinale; diferența dintre lungimile laturilor nu depășește 20 cm; pavajul din jurul piramidei are o diferență de nivel de maxim 2,5 cm.

Marea Piramidă

Piramida lui Khafre

 • Piramida lui Khafre - Cea de-a doua ca înălțime (143,5 m) dintre cele trei mari piramide din Giza a fost construită pentru fiul lui Khufu la mijlocul secolului al XXVI-lea î. H.
 • piramidă satelit - În mod neobișnuit, se afla pe latura sudică a piramidei. Înălțimea inițială a fost probabil de 21 m.
 • templul mortuar al lui Khafre - Una din cele mai mari clădiri de acest gen a cărei stare poate fi restaurată. Structura sa servește drept model pentru clasicii „urmași”.

Piramida lui Khafre – mijlocie

Ca mărime, dintre cele trei piramide din Giza, piramida lui Khafre (în greacă Khefren) este mijlocie.

Înălțimea inițială a fost de aproximativ de 143 m, iar lungimea laturii bazei de aproximativ 215 m.

Este construită din mai multe straturi de piatră de mărimi și calități diferite. Blocurile de piatră nu au fost cioplite în așa mod încât să aibă aceeași formă, dar au fost foarte precis îmbinate.

Este acoperită în mod asemănător cu Marea Piramidă dar materialul este cu mult mai subțire. Plăcile de calcar șlefuite de culoare albă orbitoare cu care a fost acoperită și ale căror urme în prezent doar în jurul vârfului mai pot fi observate, au fost aduse de pe malul estic al Nilului. Interesant că Belzoni, arheologul care a descoperit piramida, a descoperit oasele unui taur în sarcofagul din camera mortuară.

„Pălăria de calcar”

Piramida lui Menkaure

 • Piramida lui Menkaure - Cea mai mică dintre cele trei mari piramide din Giza a fost construită pentru fiul lui Khafre, faraonul care a domnit la sfârșitul secolului al XXVI-lea î. H. Înălțimea ei inițială era de 66 de m.
 • piramide satelit - Pe latura sudică a piramidei găsim trei astfel de piramide: două sunt piramide în trepte construite pentru regine și una cultică, singura cu forma originală de piramidă.
 • templul mortuar al lui Menkaure - Se afla pe partea estică a piramidei, în mijlocul laturii acesteia. Clădirea de formă aproape pătrată a fost construită în principal din blocuri de calcar local.

Piramida lui Menkaure – cea mai mică

Construcția destinată ca loc de odihnă veșnică a faraonului Menkaure (în greacă: Mykerinos) a fost cea mai mică dintre cele trei piramide din Giza.

Înălțimea inițială a fost de 66 m iar lungimea laturii bazei de 103 m. Materialul de bază al construcției l-a constituit aceeași piatră de calcar din Tura folosită și la acoperirea Marii Piramide, iar partea de jos, reprezentând o treime din piramidă, era acoperită cu blocuri uriașe de granit din Aswan.

Conform legendei, construcția piramidei a fost terminată în timpul dinastiei a VI-a, de prima regină a Egiptului, frumoasa Nitocris care a fost și ea îngropată aici. Această legendă nu este susținută de vestigii istorice. (Conform localnicilor însă, câteodată sufletul lui Nitocris apare pe lângă mormânt ca o stafie rătăcitoare.

Sfinx

 • Sfinx - Cel mai renumit dintre ei este statuia cu cap de om și trup de leu aflată în Giza din Egipt. Paznic al Orașului Morților, statuia lungă de 73 de m și înaltă de 20 de m a fost creată probabil în timpul domniei regelui Khafre.
 • Templul Sfinxului - A fost construit pe aceeași linie cu Templul din Vale al lui Khafre, în partea nordică a acestuia (între cele două temple a rămas un pasaj îngust). Amplasarea sa este unică, fiind simetric pe ambele axe.

Paznicul Orașului Morților

Această misterioasă statuie este unică în istoria sculpturii egiptene antice.

Statuia uriașă cu cap de om și trup de leu, îl înfățișează pe faraon care reunește în persoana sa natura umană, puterea divină și forța leului.

Simbol al eternității, sfinxul cu lungimea de 73 m și înălțimea de 20 m poate fi considerat și paznic al Necropolei (Orașul Morților).

Data creării sale este încă subiect de dezbateri. Unii oameni de știință îl consideră mai vechi decât piramidele, în timp ce alții consideră că a fost construit în timpul domniei lui Khufu sau Khafre. Se știe cu certitudine că fost cioplit din blocurile uriașe de calcar extrase pentru construcția Marii Piramide.

Nisipul suflat de vânt, apa infiltrată, umiditatea și poluarea aerului au deteriorat statuia. Restaurarea acesteia este practic permanentă.

Sfinxul

În interiorul Marii Piramide

 • camere de descărcare - Bolta de grinzi alcătuită din mai multe părți descoperită de Nathaniel Davidson în secolul al XVIII-lea se află deasupra Camerei Faraonului. Cei nouă monoliți care alcătuiesc tavanul au funcția de repartizare a greutății.
 • gură de aerisire
 • camera Faraonului - Acesta a fost singurul loc din Piramida lui Khufu, în care pentru placarea pereților s-a folosit granit. În mijlocul camerei se găsea sarcofagul faraonului făcut din granit roșu.
 • camera Reginei - Conform celor mai acceptate teorii, încăperea este doar o încăpere nefinisată care a fost probabil denumită (eronat) de călătorii arabi.
 • Marea Galerie - Prin acest coridor (lung de aproximativ 47 m și lat de 2 m) era posibil accesul la Camera Faraonului.
 • coridor descendent
 • coridor ascendent
 • intrare - Era situată la 17 m deasupra solului pentru a proteja locul de veci al faraonului.

Explorarea interiorului piramidei

Intrarea în coridorul care conduce spre interiorul mormântului a fost situată pe latura nordică a piramidei, la 17 m deasupra solului. Pentru a o ascunde și mai bine de musafirii nepoftiți, a fost zidită.

Interiorul piramidei a rămas intact până în anul 820 d.H. ( Atunci au intrat în piramidă Abdallah al Mamun și însoțitorii săi dar sarcofagul din camera mortuară, în mod surprinzător, era deja gol.)

După intrare, coridorul descendent se bifurcă la nivelul solului: înaintând în jos se ajunge într-o cameră mortuară nefinisată, mergând în sus se ajunge într-o sală mare, lungă de 47, 5 m și înaltă de 8,5 m.

În imediata apropiere a sălii se află camera mortuară a faraonului, încăperea centrală din interiorul piramidei. Deasupra a fost construită o structură de repartizare a greutății pentru a nu se prăbuși tavanul camerei. Aerisirea interioară a fost soluționată cu ajutorul canalelor de aerisire.

Animație

 • râul Nil - Unul dintre cele mai lungi (6685 km) și mai renumite fluvii ale Pământului, care străbate 10 țări africane. Se varsă în Marea Mediterană, delta sa aflându-se în partea de nord a Egiptului.
 • rampă - Drum de la Templul din Vale la piramide, lat de 18 m și lung de aproximativ 800 m. Împreună cu trotuarul înălțat, zidurile laterale ale drumului pietruit atingeau înălțimea 40 de m.
 • Templul din Vale al lui Khufu - Templele din Vale erau elemente complementare ale necropolei. Rolul ritualic și sacral al acestor construcții a crescut începând cu perioada dinastiei a IV-a. Despre rolul templului lui Khufu nu s-a găsit nicio informație.
 • necropolă - Pe câmpia piramidelor din Giza, în afara celor trei mari piramide, se află mai multe piramide mai mici, numeroase temple, mastabale și alte clădiri care au legătură cu construcția acestora sau cu cultul morților.
 • cimitirul estic
 • Marea Piramidă (Piramida lui Khufu) - Cea mai mare piramidă din Giza, probabil cea mai renumită piramidă. A fost construită în secolul al XXVI-lea pentru Khufu, unul din faraonii dinastiei a IV-a. Înălțimea piramidei este de 146,7 m.
 • piramide satelit - La piramida lui Khufu apar pentru prima oară ambele tipuri de astfel de piramide în același timp (de cult și construite pentru membrii familiei). Toate acestea se găsesc pe partea estică a piramidei.
 • templul mortuar al lui Khufu - Clădirea de 52,5 m lungime a fost construită din calcar din Tura. Clădirea care adăpostește Barca Soarelui, era prevăzută cu o sală cu coloane și o capelă de sacrificiu.
 • Piramida lui Khafre - Cea de-a doua ca înălțime (143,5 m) dintre cele trei mari piramide din Giza a fost construită pentru fiul lui Khufu la mijlocul secolului al XXVI-lea î. H.
 • Piramida lui Menkaure - Cea mai mică dintre cele trei mari piramide din Giza a fost construită pentru fiul lui Khafre, faraonul care a domnit la sfârșitul secolului al XXVI-lea î. H. Înălțimea ei inițială era de 66 de m.
 • Sfinx - Cel mai renumit dintre ei este statuia cu cap de om și trup de leu aflată în Giza din Egipt. Paznic al Orașului Morților, statuia lungă de 73 de m și înaltă de 20 de m a fost creată probabil în timpul domniei regelui Khafre.
 • camere de descărcare - Bolta de grinzi alcătuită din mai multe părți descoperită de Nathaniel Davidson în secolul al XVIII-lea se află deasupra Camerei Faraonului. Cei nouă monoliți care alcătuiesc tavanul au funcția de repartizare a greutății.
 • gură de aerisire
 • camera Faraonului - Acesta a fost singurul loc din Piramida lui Khufu, în care pentru placarea pereților s-a folosit granit. În mijlocul camerei se găsea sarcofagul faraonului făcut din granit roșu.
 • camera Reginei - Conform celor mai acceptate teorii, încăperea este doar o încăpere nefinisată care a fost probabil denumită (eronat) de călătorii arabi.
 • Marea Galerie - Prin acest coridor (lung de aproximativ 47 m și lat de 2 m) era posibil accesul la Camera Faraonului.
 • coridor descendent
 • coridor ascendent
 • intrare - Era situată la 17 m deasupra solului pentru a proteja locul de veci al faraonului.
 • plăci de calcar - Formau placajul piramidelor. Materia primă de bună calitate a fost extrasă în Tura. În lumina soarelui, clădirile dobândeau un exterior alb orbitor.
 • blocuri de piatră - Materialul din care au fost construite majoritatea piramidelor era calcar de calitate slabă, din extracții locale. Blocuri de granit au fost folosite doar la substructuri, la structurile portante și la sarcofage. Greutatea acestor blocuri variază de la 1,5 tone la mai multe zeci de tone.

Platoul Giza

 • Sfinx - Cel mai renumit dintre ei este statuia cu cap de om și trup de leu aflată în Giza din Egipt. Paznic al Orașului Morților, statuia lungă de 73 de m și înaltă de 20 de m a fost creată probabil în timpul domniei regelui Khafre.
 • Piramida lui Menkaure - Cea mai mică dintre cele trei mari piramide din Giza a fost construită pentru fiul lui Khafre, faraonul care a domnit la sfârșitul secolului al XXVI-lea î. H. Înălțimea ei inițială era de 66 de m.
 • Piramida lui Khafre - Cea de-a doua ca înălțime (143,5 m) dintre cele trei mari piramide din Giza a fost construită pentru fiul lui Khufu la mijlocul secolului al XXVI-lea î. H.
 • Marea Piramidă (Piramida lui Khufu) - Cea mai mare piramidă din Giza, probabil cea mai renumită piramidă. A fost construită în secolul al XXVI-lea pentru Khufu, unul din faraonii dinastiei a IV-a. Înălțimea piramidei este de 146,7 m.
 • Platoul Giza - Mai este cunoscut și ca Platoul Mokattam. Este un platou de calcar local situat în imediata apropiere a capitalei egiptene, Cairo.
 • râul Nil - Unul dintre cele mai lungi (6685 km) și mai renumite fluvii ale Pământului, care străbate 10 țări africane. Se varsă în Marea Mediterană, delta sa aflându-se în partea de nord a Egiptului.

Din exterior

 • plăci de calcar - Formau placajul piramidelor. Materia primă de bună calitate a fost extrasă în Tura. În lumina soarelui, clădirile dobândeau un exterior alb orbitor.
 • blocuri de piatră - Materialul din care au fost construite majoritatea piramidelor era calcar de calitate slabă, din extracții locale. Blocuri de granit au fost folosite doar la substructuri, la structurile portante și la sarcofage. Greutatea acestor blocuri variază de la 1,5 tone la mai multe zeci de tone.

Înapoi în timp

Narațiune

Cele mai vechi piramide au fost ridicate în Egiptul Antic în secolul al XXVII-lea î. H. în timpul domniei dinastiei a III-a.
Scopul principal al construcțiilor a fost de a asigura loc demn de odihnă veșnică pentru faraonii adulați ca fii ai Soarelui.
În apropierea actualei capitale a Egiptului, Cairo, nu departe de locul în care începe delta Nilului, se află cele mai cunoscute piramide, piramidele din Giza.

Edificiile construite pe formațiunile calcaroase Mokattam, la picioarele Platoului Giza, au fost incluse pe bună dreptate printre minunile lumii antice. Materialul de bază necesar construcției monumentalelor clădiri, a fost în parte transportat cu bărcile. Pe malul apropiat al Nilului a fost construit și un port.

Pentru un proiect de asemenea anvergură a fost nevoie de un număr foarte mare de muncitori. Se presupune că la construcția piramidelor lucrau în același timp aproximativ o sută de mii de oameni liberi. Pentru muncitori s-au construit tabere separate. Împreună cu alte complexe de clădiri, practic s-a format un întreg oraș pe malul fluviului.

Ca rezultat al ingeniozității inginerești și al muncii supraomenești au fost construite trei piramide. Structura acestora era foarte asemănătoare. Templele din Vale erau conectate printr-un pasaj de clădirile centrale ale necropolei.

Locul de veci al faraonilor era înconjurat de piramidele satelit și mormintele (mastabalele) rudelor și oamenilor de vază. Dintre cele trei piramide regale cea mai mare este cea a faraonului Khufu (în greacă Kheops), cea mijlocie a faraonului Khafre (în greacă Kephren) și cea mică a faraonului Menkaure (în greacă Mykerinos). Ei au fost regii dinastiei a IV-a: tată, fiu și nepot.

Dintre cele șapte minuni ale lumii antice, Marea Piramidă din Giza, construită pentru odihna veșnică a faraonului Khufu, este cea mai mare și singura care poate fi admirată și în prezent. Alături de Marele Zid Chinezesc, este cea mai mare dintre construcțiile antice cunoscute. Laturile piramidei Khufu sunt orientate spre punctele cardinale și au lungimea de 230 m fiecare. Suprafața bazei, de mărimea a patru terenuri de fotbal, este perfect orizontală.

Construcția, care are în prezent înălțimea de 137 de m, a fost construită din 2 milioane de blocuri dreptunghiulare de piatră, fiecare cu greutatea cuprinsă între 1,5 și 10 tone. Greutatea totală a monumentalului mormânt este estimată la 5 milioane de tone. Exteriorul era placat cu plăci de calcar șlefuite, netede ca oglinda.

Intrarea originală a piramidei era situată pe latura nordică la 17 m deasupra solului. Prin ascunderea intrării se dorea protejarea de jefuitorii de morminte. Coridorul de la intrare în interiorul piramidei se bifurcă. Partea coridorului care coboară conduce spre o cameră nefinisată, aflată sub nivelul solului, iar cea care urcă duce spre Marea Galerie și Camera Reginei.
Coridorul care pornește din Marea Galerie conduce în Camera Regelui. Aici era mormântul faraonului, și tot aici se afla și sarcofagul. În interiorul piramidei au fost construite guri de aerisire, iar deasupra camerei faraonului, camere de descărcare.

Orașul Morților avea un locuitor special. Paznicul Necropolei a fost misterioasa statuie, Sfinxul cu trup de leu și cap de om.

Originea Sfinxului este încă dezbătută. Conform celor mai acceptate ipoteze, a fost construit la ordinul faraonului Khafre. (Capul statuii oglindește probabil trăsăturile feței faraonului). Se presupune că funcția sfinxului era cea de a păzi complexul de piramide.

Din 1979, piramidele din Giza figurează pe lista Patrimoniului Mondial (ca locație culturală). Cu aspect copleșitor și învăluite în mister, ele atrag an de an milioane de turiști.

Suplimente asociate

Faraon egiptean cu soţia sa (secolul al II-lea î.H.)

Faraonii erau considerați zei, ei erau domni ai vieții şi ai morții.

Piramida lui Djoser (Saqqara, secolul a XXVII-lea î.H.)

Piramida în trepte, construită în secolul al XXVII-lea î.H., a fost prima piramidă din Egipt.

Ambarcațiune cu vele din Egiptul Antic

Navele fluviale şi maritime ale egiptenilor antici erau nişte bărci cu vele şi cu un singur catarg.

Bătălia de la Megiddo

În prima bătălie cunoscută sub numele de Bătălia de la Megiddo, faraonul Tutmes al III-lea a învins forțele aliate împotriva lui.

Casă din Egiptul Antic

Locuinţa tipică a egiptenilor antici era formată din încăperi dispuse regulat.

Imperii antice legendare

În decursul a mii de ani de istorie s-au născut (și s-au destrămat) numeroase imperii legendare.

Minuni ale lumii antice

Dintre cele șapte minuni ale lumii antice, singura care s-a păstrat este Marea Piramidă din Giza.

Oază

Oazele sunt zone de vegetație din preajma unei surse de apă în deșerturi.

Olympia (secolul al V-lea î.H.)

Oraşul a devenit unul dintre marile centre ale Greciei Antice datorită Jocurilor Olimpice organizate aici din patru în patru ani începând cu anul 776 î.H.

Piatra de la Rosetta

Cu ajutorul pietrei din Rosetta, s-a reușit să se descifreze misterul hieroglifelor.

Piramida patrulateră regulată

O piramidă patrulateră regulată este o piramidă dreaptă cu baza pătrată și patru fețe triunghiulare.

Sat african (Sudan)

Satele africane sunt bine adaptate la mediul natural, fiind oglinzi ale culturii triburilor locale.

Simboluri naționale și obiective turistice

Animația prezintă simbolurile naționale și obiectivele turistice ale țărilor lumii.

Tabără de beduini

Stilul de viață seminomad al beduinilor este perfect adaptat la condițiile climatice și de mediu din deșert.

Teotihuacan (secolul al IV-lea)

Maiestuos chiar și în ruine, orașul a fost unul dintre cele mai mari și mai populate așezări din America precolumbiană.

Topografie istorică (locaţii)

Căutaţi pe harta goală locații istorice renumite.

Vestimentaţia vechilor egipteni

Femeile şi bărbaţii din Egiptul antic purtau haine şi accesorii caracteristice.

Zeitățile Egiptului Antic

Locuitorii Egiptului Antic divinizau un număr mare de zei și zeițe.

Zigurat (mileniul al III-lea î.H.)

Ziguratele au fost temple-turn specifice Mesopotamiei antice. Ele erau situate în centrul orașelor.

Agricultura în Egiptul Antic, pe valea Nilului

Egiptul Antic a fost pe drept numit "Darul Nilului", râul asigurând condiții prielnice pentru dezvoltarea agriculturii.

Dolmen (hunebed)

Dolmenele speciale aflate pe teritoriul actual al Olandei, numite hunebed-uri, au fost construite cu 5000 de ani în urmă.

Mormântul lui Tutankhamon (secolul al XIV-lea î. H.)

Mormântul faraonului egiptean reprezintă una dintre cele mai mari descoperiri arheologice din secolul al XX-lea.

Trezoreria lui Atreus (Micene, secolul al XIV-lea î.H.)

Un mormânt de tip stup construit în orașul antic Micene, atribuit legendarului rege Atreus.

Bătălia de la Kadesh (1285 î.H.)

Rezultatul uneia din cele mai mari bătălii din istoria Orientului Antic, dată între egipteni și hitiți, este incert.

Cetatea Babilonului (secolul al VI-lea î.H.)

Cetatea antică a Babilonului a fost construită pe malurile râului Eufrat în Mesopotamia.

De la epoca pietrei la epoca fierului

Această animaţie prezintă evoluţia topoarelor în diferitele perioade arheologice.

Added to your cart.