Piatra de la Rosetta

Piatra de la Rosetta

Cu ajutorul pietrei din Rosetta, s-a reușit să se descifreze misterul hieroglifelor.

Arte vizuale

Cuvinte cheie

Rosetta, hieroglifă, demotic, stelă, Champollion, Bouchard, Thomas Young, Ptolemeu al V-lea, arheologie, British Museum, arheolog, obiect arheologic, comprimat de piatră, grec antic, antichitate, antic, scriere, faraon, dinastie, istorie, biserică, impozit, mister

Suplimente asociate

Animații

Piatra de la Rosetta

 • scriere hieroglifică egipteană
 • scriere demotică egipteană
 • scriere în limba greacă veche
 • stelă - Lespede ornamentată cu semne sau inscripții gravate sau reliefate. Piatra de la Rosetta a fost confecționată din granodiorit, o piatră des folosită în construcții în Egiptul Antic.

Piatra de la Rosetta

Piatra de la Rosetta este un fragment al unei stele egiptene antice. Piatra are înălțimea de 112,3 cm, lățimea de 75,7 cm și grosimea de 28,4 cm și conține același text scris cu trei scrieri diferite. Cele 14 rânduri din partea de sus au fost scrise folosind scrierea hieroglifică egipteană, pentru următoarele 32 de rânduri s-a folosit scrierea egipteană demotică, iar cele 54 de rânduri din partea de jos au fost scrise în limba greacă veche.

Piatra a fost descoperită la 15 iulie 1799 de către ofițerul francez Pierre-François Bouchard lângă localitatea Rashid (la acel timp numită Rosette) din delta Nilului. Ofițerul conducea lucrările de fortificare la Fort Julien în timpul campaniei militare în Egipt a lui Napoleon Bonaparte. Recunoscându-i-se importanța, piatra a fost trimisă la Alexandria. La scurt timp însă, stela cu destin aventuros, a ajuns în posesia britanicilor care, învingându-i pe francezi, au debarcat în Delta Nilului. Din 1802 piatra este păstrată la British Museum în Londra.

Piatra de la Rosetta are o importanță deosebită deoarece cu ajutorul ei s-a reușit descifrareasecretului hieroglifelor”, declanșând astfel o adevărată revoluție în știința egiptologiei.

Descifrarea misterului hieroglifelor

Descifrarea hieroglifelor

În perioada târzie a Imperiului Roman, scrierea hieroglifică era folosită doar în cazuri excepționale. Chiar și în Egipt erau foarte puțini cei care puteau citi textele scrise cu aceste semne speciale. Însă, odată cu scufundarea în uitare a acestui tip de scriere, a apărut și dorința de a descifra misterioasele hieroglife. De-a lungul a multor secole, cercetători însemnați au încercat în zadar să descifreze această scriere specială. În plus, ipotezele false de la care s-a pornit au condus pe un drum greșit entuziaștii filologi.

Piatra de la Rosetta însă, a însemnat o șansă uriașă în găsirea cheii misterului hieroglifelor, oferind un nou avânt cercetătorilor. Primul rezultat notabil a fost obținut de un geniu lingvistic englez, Thomas Young, când a comparat scrierea hieroglifică și scrierea demotică. El a fost primul care a identificat în text numele faraonului Ptolemeu al V-lea.

Pașii decisivi au fost făcuți însă de un alt geniu lingvistic, francezul Jean-François Champollion. Bazându-se pe rezultatele lui Young, el a reușit să descifreze întregul text demotic. Acesta a fost un pas important în descifrarea textului hieroglific, întrucât a făcut posibilă compararea celor două texte egiptene.

A observat că hieroglifele nu sunt numai simple ideograme ci pot înlocui silabe și sunete de sine stătătoare. Pornind de la ipoteza că numele conducătorilor sunt încercuite într-un cartuș, prin compararea semnelor care se repetă a descifrat sunetele care erau reprezentate prin simboluri. A descoperit rolul determinativelor care nu sunt sunete ce pot fi citite independent, dar ajută în interpretarea hieroglifelor. (Aceste simboluri ajută la distingerea cuvintelor care se scriu la fel dar au sensuri diferite.)

Champollion și-a prezentat epocalele descoperiri Academiei Franceze în anul 1822, oferind astfel cheia citirii hieroglifelor.

Reconstituire

 • scriere hieroglifică egipteană
 • scriere demotică egipteană
 • scriere în limba greacă veche
 • stelă - Lespede ornamentată cu semne sau inscripții gravate sau reliefate. Piatra de la Rosetta a fost confecționată din granodiorit, o piatră des folosită în construcții în Egiptul Antic.
 • posibilă reconstituire a stelei originale

Reconstituire

Stela a fost confecționată în anul 196 î.H. și conține un decret al faraonului Ptolemeu al V-lea Epiphanes care a domnit între anii 204 și 181 î. H. (sau 180 î.H.). (Decretul a fost emis la congresul preoților de la Memphis).

Prin decret, faraonul decidea abolirea taxelor și ridicarea statuilor în temple, fondând astfel propriul său cult regal. Conform textului, faraonul a poruncit ca decretul să fie inscripționat „cu cuvintele zeilor” (cu scriere hieroglifică), în limba poporului (cu scriere demotică) și în limba ionică (greacă veche).

Stela din piatră neagră cu cele trei inscripții diferite nu a fost unica.

În timpul dinastiei ptolemaice, decretele faraonilor erau inscripționate folosindu-se trei tipuri de scriere: scrierea hieroglifică a preoțimii, scrierea demotică populară și cea în limba greacă folosită în administrație. (Folosirea limbii grecești în administrație se datora originii dinastiei.)

Stela a fost probabil confecționată în mai multe exemplare. Cea descoperită la Rosetta este posibil să fi fost expusă într-un templu, și mai târziu, în Evul Mediu a fost adusă în Delta Nilului pe o corabie ca simplă piatră de construcție. În timpul transportului a fost deteriorată și din cauza acestor deteriorări, nici unul dintre texte nu este complet. Din textul scris cu hieroglife lipsesc probabil 14-15 rânduri în partea de sus a stelei.

Animaţie

 • scriere hieroglifică egipteană
 • scriere demotică egipteană
 • scriere în limba greacă veche
 • stelă - Lespede ornamentată cu semne sau inscripții gravate sau reliefate. Piatra de la Rosetta a fost confecționată din granodiorit, o piatră des folosită în construcții în Egiptul Antic.

Narațiune

Piatra de la Rosetta este un fragment al unei stele egiptene antice din granit. Piatra a fost descoperită la 15 iulie 1799 de către francezi în delta Nilului. La scurt timp însă, stela cu destin aventuros, a ajuns în posesia britanicilor. Din 1802 piatra este păstrată la British Museum în Londra.

Stela a fost confecționată în anul 196 î.H. și conține același text scris cu trei scrieri diferite. Cele 14 rânduri din partea de sus au fost scrise folosind scrierea hieroglifică egipteană, pentru următoarele 32 de rânduri s-a folosit scrierea egipteană demotică iar cele 54 de rânduri din partea de jos au fost scrise în limba greacă veche.

Piatra din Rosetta are o importanță deosebită, deoarece cu ajutorul ei s-a reușit descifrarea „secretului hieroglifelor”, declanșând astfel o adevărată revoluție în știința egiptologiei.

Suplimente asociate

Mormântul lui Tutankhamon (secolul al XIV-lea î. H.)

Mormântul faraonului egiptean reprezintă una dintre cele mai mari descoperiri arheologice din secolul al XX-lea.

Piramide egiptene (Giza, secolul a XXVI-lea î.H.)

Dintre minunile lumii antice, numai Piramidele din Giza au rămas intacte până în prezent.

Agricultura în Egiptul Antic, pe valea Nilului

Egiptul Antic a fost pe drept numit "Darul Nilului", râul asigurând condiții prielnice pentru dezvoltarea agriculturii.

Ambarcațiune cu vele din Egiptul Antic

Navele fluviale şi maritime ale egiptenilor antici erau nişte bărci cu vele şi cu un singur catarg.

Bătălia de la Kadesh (1285 î.H.)

Rezultatul uneia din cele mai mari bătălii din istoria Orientului Antic, dată între egipteni și hitiți, este incert.

Bătălia de la Megiddo

În prima bătălie cunoscută sub numele de Bătălia de la Megiddo, faraonul Tutmes al III-lea a învins forțele aliate împotriva lui.

Casă din Egiptul Antic

Locuinţa tipică a egiptenilor antici era formată din încăperi dispuse regulat.

Codul lui Hammurapi

Codul lui Hamurabbi, cu cele 282 de legi săpate în stela de bazalt, reprezintă o emblemă a civilizației din Mezopotamia.

Faraon egiptean cu soţia sa (secolul al II-lea î.H.)

Faraonii erau considerați zei, ei erau domni ai vieții şi ai morții.

Imperii antice legendare

În decursul a mii de ani de istorie s-au născut (și s-au destrămat) numeroase imperii legendare.

Minuni ale lumii antice

Dintre cele șapte minuni ale lumii antice, singura care s-a păstrat este Marea Piramidă din Giza.

Piramida lui Djoser (Saqqara, secolul a XXVII-lea î.H.)

Piramida în trepte, construită în secolul al XXVII-lea î.H., a fost prima piramidă din Egipt.

Săpături arheologice (excavarea unui bordei)

Şantierele de construcţii mari din zilele noastre oferă mult de lucru și arheologilor în căutare de vestigii istorice.

Vestimentaţia vechilor egipteni

Femeile şi bărbaţii din Egiptul antic purtau haine şi accesorii caracteristice.

Zeitățile Egiptului Antic

Locuitorii Egiptului Antic divinizau un număr mare de zei și zeițe.

Added to your cart.