Peşteră paleolitică

Peşteră paleolitică

Primele locuinţe din istoria omenirii ne oferă multe informaţii privind stilul de viaţă al strămoşilor noștri.

Istorie

Cuvinte cheie

arhaic, oameni preistorici, peșteră, picturi rupestre, Altamira, Lascaux, om, arheologie, hoardă, comunitate, locul de reședință, chei naturale, locuință, colibă, antropologie, hrănire, foc, luare de foc, folosirea uneltelor, folosirea focului, fabricarea de unelte, istorie, stil de viață, relație de sânge, instrument

Suplimente asociate

Întrebări

 • Care dintre următoarele perioade istorice este cea mai veche?
 • Care este prima perioadă a epocii pietrei?
 • Care dintre următoarele tipuri de locuințe nu a fost specifică omului paleolitic?
 • Care materie primă NU a fost tipică pentru uneltele paleolitice?
 • Care dintre uneltele de mai jos NU a fost folosită ca armă de omul paleolitic?
 • Ce cuvânt de origine greacă înseamnă studiul științific al omului?
 • Care NU a fost forma tipică de procurare a hranei pentru omul paleolitic?
 • Care a fost prima specie umană care a inclus în alimentația sa carnea?
 • Care este numele comunităților formate de oameni în Paleolitic?
 • Care dintre cele enumerate mai jos NU erau reprezentate în picturile rupestre?
 • Apropierea căruia dintre elementele enumerate mai jos NU avea importanță în alegerea locuinței pentru omul paleolitic?
 • Care culoare NU este tipică pentru picturile rupestre din Paleolitic?
 • Adevărat sau fals? Omul paleolitic avea un stil de viață bazat pe vânătoare și pescuit.
 • Adevărat sau fals? Cele mai multe picturi rupestre au fost pictate lângă intrarea în peșteri.
 • Ce NU este adevărat despre hoarde?
 • Care a fost cea mai importantă activitate a omului paleolitic?
 • Care animal NU a existat în timpul paleoliticului?
 • La ce instrument se referă următoare descriere: unealtă din piatră cioplită folosită la curățarea pilelii animalelor?
 • La ce instrument se referă următoare descriere: unealtă sub formă de lacrimă obținută prin cioplire așchială dintr-o bucată mai mare de piatră.
 • Prin ce tehnică erau confecționate uneltele paleolitice?
 • Care dintre următoarele NU poate fi considerat unul dintre avantajele focului?
 • Ce trăsătură a omului paleolitic îi ajută cel mai mult pe arheologi în prezent?

Animații

Unelte

Istoria omenirii poate fi împărțită în perioade arheologice pornind de la materialele din care au fost confecționate uneltele și de la tehnica folosită pentru a fi confecționate.

Spre deosebire de perioadele istorice, perioadele arheologice nu au delimitări stricte și pot varia în funcție de regiune. Studierea evoluției unor unelte poate oferi o imagine asupra evoluției omului.

Prima perioadă arheologică este numită Epoca Pietrei. În acea perioadă, la confecționarea uneltelor se folosea în special piatra. Pe lângă aceasta, se mai foloseau oase și lemn. În prima perioadă a Epocii Pietrei, numită Paleolitic, uneltele erau confecționate prin cioplire.

Peşteră paleolitică

Locuința omului preistoric

Pentru că inițial arheologii au găsit în peșteri urmele omului preistoric, s-a presupus mult timp că în epoca preistorică exista doar acest tip de locuință. Metodele moderne de cercetare precum și instrumentele tehnice au infirmat această ipoteză greșită.

Locuințele omului preistoric sunt împărțite în treci categorii. În afara peșterilor formate în crăpăturile naturale ale rocilor, oamenii preistorici se adăposteau și sub stânci iar acolo unde nu erau stânci construiau colibe din crengi, oase și piei de animale. Locuințele se aflau în general în apropierea pădurilor (unde puteau găsi lemnul pentru construcție) și a surselor de apă.

Vedere din exterior

Pentru că inițial arheologii au găsit în peșteri urmele omului preistoric, s-a presupus mult timp că în epoca preistorică exista doar acest tip de locuință. Metodele moderne de cercetare precum și instrumentele tehnice au infirmat această ipoteză greșită.

Locuințele omului preistoric sunt împărțite în treci categorii. În afara peșterilor formate în crăpăturile naturale ale rocilor, oamenii preistorici se adăposteau și sub stânci, iar acolo unde nu erau stânci construiau colibe din crengi, oase și piei de animale. Locuințele se aflau în general în apropierea pădurilor (unde puteau găsi lemnul pentru construcție) și a surselor de apă.

Interior

În zonele locuite de omul preistoric, arheologii și antropologii (oameni de știință care studiază evoluția biologică a omenirii) au găsit numeroase vestigii. Deșeurile aruncate (arme și unelte care nu mai puteau fi folosite, oase de animale) precum și rămășițele umane deseori formează straturi sau grămezi în peșteri sau în vecinătatea acestora.

Cea mai importantă activitate a omului preistoric era procurarea hranei. Modul său de viață era caracterizat de vânătoare, pescuit și cules. La început doar culegea plante și fructe. Homo erectus a început să vâneze, fiind astfel introdusă și carnea în hrana omului preistoric alături de plante, pește, melci și scoici. Inițial, folosea focul găsit în natură, dar mai târziu a dezvoltat diferite tehnici pentru aprinderea acestuia. Focul oferea căldură și lumină, ținea la distanță animalele sălbatice și făcea carnea mai gustoasă putând fi și conservată pentru mai mult timp.

Omul preistoric trăia în comunități mici, în hoarde. Singur nu ar fi avut nici o șansă de supraviețuire. Membrii hoardei erau legați între ei prin relații de rudenie și aveau grijă unii de alții.

Picturi rupestre

În arheologie, o categorie aparte a vestigiilor o reprezintă picturile și desenele rupestre care pun și în prezent numeroase semne de întrebare specialiștilor. Aceste desene reprezintă de obicei animale și oameni care vânează și se găsesc pe pereții și pe tavanele peșterilor.

În prezent sunt cunoscute aproximativ 200 de picturi rupestre din perioada preistorică, dintre care cele mai celebre sunt cele din Peștera Altamira din Spania și Peștera Lascaux din Franța.

Plimbare

Narațiune

Pentru că inițial arheologii au găsit în peșteri urmele omului preistoric, s-a presupus mult timp că în epoca preistorică exista doar acest tip de locuință. Metodele moderne de cercetare precum și instrumentele tehnice au infirmat această ipoteză greșită.

Locuințele omului preistoric sunt împărțite în trei categorii. În afara peșterilor formate în crăpăturile naturale ale rocilor, oamenii preistorici se adăposteau și sub stânci, iar acolo unde nu erau stânci construiau colibe din crengi, oase și piei de animale. Locuințele se aflau în general în apropierea pădurilor (unde puteau găsi lemnul pentru construcție) și a surselor de apă.

În zonele locuite de omul preistoric, arheologii și antropologii (oameni de știință care studiază evoluția biologică a omenirii) au găsit numeroase vestigii. Deșeurile aruncate (arme și unelte care nu mai puteau fi folosite, oase de animale) precum și rămășițele umane deseori formează straturi sau grămezi în peșteri sau în vecinătatea acestora.

În arheologie, o categorie aparte a vestigiilor o reprezintă picturile și desenele rupestre care pun și în prezent numeroase semne de întrebare specialiștilor. Aceste desene pictate pe pereții și pe tavanele peșterilor reprezintă de obicei animale și oameni care vânează.

Inițial omul preistoric a folosit focul găsit în natură, dar mai târziu a dezvoltat diferite tehnici pentru aprinderea acestuia. Focul oferea căldură și lumină, ținea la distanță animalele sălbatice și făcea carnea mai gustoasă putând fi și conservată pentru mai mult timp.

Omul preistoric trăia în comunități mici, în hoarde. Singur nu ar fi avut nicio șansă de supraviețuire. Membrii hoardei erau legați între ei prin relații de rudenie și aveau grijă unii de alții.

Suplimente asociate

Răspândirea lui Homo sapiens pe Terra

„Omul inteligent” a pornit din „leagănul” său african și a cucerit toate celelalte...

Aşezări neolitice

Revoluția neolitică a făcut posibilă întemeierea de aşezări stabile.

Stonehenge (Marea Britanie, Epoca Bronzului)

Construcţia faimoasă de piatră din epoca bronzului, aflată în Anglia, continuă să fie un...

Ötzi, omul ghețurilor

Mumia omului ghețurilor, despre care se presupune că a trăit în Epoca Cuprului, a fost...

Evoluția omului, partea I - Coborârea din copac

Timp de multă vreme, omenirea a dorit să știe mai multe despre strămoșii săi de acum mii de ani.

Evoluția omului, partea a II-a - Către o lume nouă

În următoarea etapă a evoluției omului, Homo Erectus a început să se adapteze mediului său.

Evoluția omului, partea a II-a - Către o lume nouă

În următoarea etapă a evoluției omului, Homo Erectus a început să se adapteze mediului său.

Culturi megalitice în Europa

Monumentele misterioase al culturilor megalitice constau din construcții milenare din...

Added to your cart.