Oxigen (O₂) (nivel mediu)

Oxigen (O₂) (nivel mediu)

Cel mai răspândit element de pe Pământ, indispensabil vieții.

Chimie

Cuvinte cheie

oxigen, moleculă de oxigen, moleculă homonucleară, structura de obligațiuni, legătură covalentă, legătură sigma, legătură pi, legătură dublă, apolar, condiția vieții, respirație, aer, ardere, oxid, exoterm, fotosinteză, Chimie anorganică, chimie

Suplimente asociate

Animații

Suplimente asociate

Circuitul oxigenului

Pe Pământ, oxigenul, element indispensabil majorității viețuitoarelor, se găsește într-un circuit continuu.

Ozon (O₃)

Un alotrop al oxigenului format din trei atomi de oxigen.

Sistemul respirator

Sistemul respirator asigură pătrunderea oxigenului în organism și eliminarea dioxidului de carbon.

Reacția hridogenului cu oxigenul

Oxihidrogenul este un amesctec de oxigen și hidrogen, a cărui ardere este însoțită de explozie.

Sângele uman

Sângele uman este alcătuit din celule sangvine (globulele roșii, globulele albe, trombocitele) și plasmă.

Stratul de ozon

Stratul de ozon filtrează radiațiile ultraviolete dăunătoare, fiind astfel indispensabil vieții pe Pământ.

Știința lumânării

Lumânarea a fost folosită de umanitate pentru iluminat încă din Antichitate.

Apă (H₂O)

Apa este un compus stabil al hidrogenului și al oxigenului, indispensabil vieții. În natură se găsește în stare lichidă, solidă și gazoasă.

Azot (N₂) (nivel mediu)

Azotul este un gaz incolor, inodor și nereactiv, care constituie 78,1% din atmosfera Pământului.

Celulă de combustibil

O celulă de combustibil furnizează energie electrică ecologică produsă în urma reacției chimice dintre oxigen și hidrogen.

Clor (Cl₂)

Clorul este un halogen, un gaz toxic cu un miros puternic, de culoare verde-gălbui.

Din ce este compus corpul uman?

Animația prezintă componentele de bază ale corpului uman.

Dioxid de azot (NO₂)

Un gaz maro-roșcat, foarte reactiv datorită electronului său fără pereche.

Efectele fumatului asupra plămânilor

Fumatul are afecte nocive asupra sistemului respirator, cauzând, printre altele, BPOC și cancer pulmonar.

Formarea moleculelor de hidrogen

În moleculele de hidrogen, atomii de hidrogen sunt legați prin legături covalente.

Fotosinteza (nivel începător)

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon, apă) în zahăr organic.

Hidrogen (H₂)

Gaz incolor și inodor, mai ușor decât aerul. Este elementul cel mai răspândit în univers.

Ion hidroniu (H₃O⁺)

Ion complex responsabil pentru aciditatea unui soluții.

Ion hidroxid (OH⁻)

Ion complex format prin cedarea unui proton de către o moleculă de apă.

Ion hipoclorit (OCl⁻)

Ionii hipocloriți se formează la dezinfectarea apei cu clor.

Monoxid de azot (NO)

Monoxidul de azot este un gaz incolor, mai greu decât aerul, fiind un intermediar în fabricarea acidului azotic.

Peroxid de hidrogen (H₂O₂)

Peroxidul de hidrogen este compusul hidrogenului și oxigenului, fiind un lichid incolor și inodor, mai greu decât aerul.

Sulfură de hidrogen (H₂S)

Gaz toxic incolor cu miros caracteristic de ouă stricate. Se găsește în unele ape minerale și ape termale.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Etină (acetilenă) (C₂H₂)

Primul reprezentant al seriei omoloage a hidrocarburilor acetilenice.

Oxigen (O₂) (nivel începător)

Cel mai răspândit element de pe Pământ, indispensabil vieții.

Added to your cart.