Organizarea materialului genetic

Organizarea materialului genetic

Nucleul unei celule eucariote are un diametru de doar câteva miimi de milimetru, dar conține aproape 2 metri de ADN răsucit în jurul lui însuși.

Biologie

Cuvinte cheie

material genetic, ADN, acidul dezoxiribonucleic, helix dublu, cromozom, adenină, timină, citozină, guanină, reproducere, purină, pirimidină, legături de hidrogen, proteina histonică, nucleozom, om, biochimie, biologie

Suplimente asociate

Animații

Suplimente asociate

ADN

Purtător de informație genetică.

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Meioză

Gameții noștri sunt celule haploide obținute din celule diploide prin meioză, un tip special de diviziune celulară.

Mitoza

Mitoza este procesul prin care o celulă eucariotă se divide în două celule, numărul de cromozomi rămânând însă același.

Pirimidină (C₄H₄N₂)

Compus organic heterociclic; derivatele pirimidinei sunt timina, citozina și uracilul.

Purină (C₅H₄N₄)

Un compus organic heterociclic cu azot; guanina și adenina sunt unii dintre derivații acestuia.

Deoxiriboză (C₅H₁₀O4)

Componentă a ADN-ului, are o grupă hidroxil în minus față de β-D-riboză.

Nivelurile de organizare a materiei vii

Animația prezintă nivelurile de organizare ale sistemelor, de la nivelul unui organism până la nivel celular.

Paramecium caudatum

Eucariote unicelulare ciliate răspândite în apele dulci.

Radioactivitatea

Numim radioactivitate procesul de dezintegrare a nucleelor atomilor instabili.

Tardigradă

Tardigradele pot supraviețui atât în condiții extreme, cât și în spațiu.

Amiba

Organism unicelular heterotrof, larg răspândit, a cărui formă se schimbă în mod continuu.

Structura proteinelor

Structura și aranjarea lanțurilor polipeptidice influențează structura spațială a proteinelor.

Added to your cart.