Organele vegetative ale plantelor

Organele vegetative ale plantelor

Aceste organe sunt vitale pentru supraviețuirea și dezvoltarea plantelor.

Biologie

Cuvinte cheie

organe de plante, organ, frunză, tulpină, rădăcină, cartof, porumb, morcov, mazăre, cactus, frunză cu nervură principală, rădăcină pivotantă, rădăcină firoasă, rădăcină laterală, perișorii rădăcinii, modificare a rădăcinii, modificarea tulpinii, modificare a frunzelor, cirrus, frunză insectivoră, tubercul, ceapă, tulpină suculentă, rădăcini rămuroase, rădăcină pivotantă care depozitează, țesuturi vegetale, fascicul vascular, epidermă, alburn, floem, cambium, parenchimă, parenchim asimilator, stomată, creștere, fotosinteză, evaporare, presiune turgor, absorbție, schimb de gaze, autosusținere, plantă, biologie

Suplimente asociate

Animații

Organe vegetative

 • rădăcină
 • tulpină
 • frunză

Organele vegetative ale plantelor vasculare terestre sunt rădăcina, tulpina și frunza.

Rădăcina are două funcții principale: pe de o parte fixează planta în pământ, iar pe de altă parte face posibilă absorbția apei și a substanțelor minerale din sol. Porțiunea terminală a rădăcinii, numită vârf vegetativ, este protejată de piloriză ale cărei celule secretă mucilagiu care reduce fricțiunea dintre rădăcina care se dezvoltă și sol.

Cauza creșterii rădăcinii este permanenta diviziune a celulelor din jurul regiunii netede. Acestea sunt responsabile de formarea pilorizei și a celulelor diferențiate ale rădăcinii.

Din celulele epidermice ale rădăcinii se formează perișorii rădăcinii care transportă din sol către rădăcină apa și substanțele minerale dizolvate. Substanțele absorbite sunt transportate în xilem pe două căi: fie prin citoplasma celulelor, fie prin peretele celular și prin spațiile intracelulare.

Tulpina este cea care, alături de rădăcină, constituie axa plantei vasculare. Fasciculele conducătoare ale tulpinii asigură fluxul fluidelor între organele plantei. Prin fascicule, xilemul este responsabil de transportul apei și al substanțelor minerale, în timp ce floemul transportă substanțele organice produse în timpul fotosintezei.

Frunza este organul plantei în care are loc fotosinteza, schimbul de gaze și transpirația. Forma ei este de cele mai multe ori plată, subțire și lată. Epiderma frunzei este unistratificată, iar între celule prezintă pori denumiți stomate. Prin stomate are loc schimbul de gaze în timpul fotosintezei și eliberarea vaporilor de apă în timpul transpirației. Evaporarea vaporilor de apă produce o presiune negativă în interiorul frunzei, ceea ce contribuie la mișcarea apei din xilem.

Floemul este încărcat cu molecule de zaharuri de către celulele mezofilice din apropiere. Încărcarea are ca rezultat un potențial de apă scăzut în floem, cauzând astfel difuziunea moleculelor de apă din xilem către floem.
Influxul de apă creează o presiune turgor în floem, ceea ce are ca rezultat mișcarea fluidelor.

Rădăcina

 • rădăcină principală
 • rădăcină laterală
 • perișori ai rădăcinii

Tulpina

 • internod - Secțiune de tulpină dintre două noduri.
 • nod - Din acesta cresc frunzele și mugurii.

Frunza

 • pețiol
 • fața frunzei
 • spatele frunzei
 • nervurile frunzei
 • limbul frunzei

Animaţie

 • rădăcină
 • tulpină
 • frunză
 • rădăcină principală
 • rădăcină laterală
 • perișori ai rădăcinii
 • piloriză - Celulele sale protejează vârful rădăcinii.
 • vârf vegetativ - Din diviziunea celulelor sale se formează și se dezvoltă rădăcina.
 • regiune netedă - Celulele sale se divid foarte lent sau deloc.
 • xilem - Transportă apa și substanțele minerale dizolvate în aceasta de la rădăcină către celelalte părți componente ale plantei.
 • floem - Transportă substanțele organice de la frunză către celelalte părți componente ale plantei.
 • meristem - Contribuie la formarea rădăcinilpr laterale.
 • perișorul rădăcinii - Este responsabil de absorbția apei și a substanțelor minerale.
 • perete celular
 • celulă epidermă
 • celulă parenchimatică
 • xilem - Transportă apa și substanțele minerale dizolvate în aceasta de la rădăcină către celelalte părți componente ale plantei.
 • traseu celular - Apa și substanțele minerale trec prin membrana și citoplasma celulei.
 • traseu apoplastic - Apa și substanțele minerale sunt transportate în afara membranei celulare, trecând prin peretele celular și spațiul intracelular.
 • xilem - Transportă apa și substanțele minerale dizolvate în aceasta de la rădăcină către celelalte părți componente ale plantei.
 • floem - Transportă substanțele organice de la frunză către celelalte părți componente ale plantei.
 • celulă parenchimatică
 • cambiu - Meristem cu rol de îngroșare a tulpinii. Produce celulele țesutului lemnos și ale celui liberian.
 • stomată - Prin acești pori se evaporă vaporii de apă din frunză.
 • xilem - Transportă apa și substanțele minerale dizolvate în aceasta de la rădăcină către celelalte părți componente ale plantei.
 • floem - Transportă substanțele organice de la frunză către celelalte părți componente ale plantei.
 • celule mezofilice - Conțin un număr mare de cloroplaste în care are loc fotosinteza.
 • xilem - Transportă apa și substanțele minerale dizolvate în aceasta de la rădăcină către celelalte părți componente ale plantei.
 • floem - Transportă substanțele organice de la frunză către celelalte părți componente ale plantei.

Narațiune

Organele vegetative ale plantelor vasculare terestre sunt rădăcina, tulpina și frunza.

Rădăcina are două funcții principale: pe de o parte fixează planta în pământ, iar pe de altă parte face posibilă absorbția apei și a substanțelor minerale din sol. Porțiunea terminală a rădăcinii, numită vârf vegetativ, este protejată de piloriză ale cărei celule secretă mucilagiu care reduce fricțiunea dintre rădăcina care se dezvoltă și sol.

Cauza creșterii rădăcinii este permanenta diviziune a celulelor din jurul regiunii netede. Acestea sunt responsabile de formarea pilorizei și a celulelor diferențiate ale rădăcinii.

Din celulele epidermice ale rădăcinii se formează perișorii rădăcinii care transportă din sol către rădăcină apa și substanțele minerale dizolvate. Substanțele absorbite sunt transportate în xilem pe două căi: fie prin citoplasma celulelor, fie prin peretele celular și prin spațiile intracelulare.

Tulpina este cea care, alături de rădăcină, constituie axa plantei vasculare. Fasciculele conducătoare ale tulpinii asigură fluxul fluidelor între organele plantei. Prin fascicule, xilemul este responsabil de transportul apei și al substanțelor minerale, în timp ce floemul transportă substanțele organice produse în timpul fotosintezei.

Frunza este organul plantei în care are loc fotosinteza, schimbul de gaze și transpirația. Forma ei este de cele mai multe ori plată, subțire și lată. Epiderma frunzei este unistratificată, iar între celule prezintă pori denumiți stomate. Prin stomate are loc schimbul de gaze în timpul fotosintezei și eliberarea vaporilor de apă în timpul transpirației. Evaporarea vaporilor de apă produce o presiune negativă în interiorul frunzei, ceea ce contribuie la mișcarea apei din xilem.

Floemul este încărcat cu molecule de zaharuri de către celulele mezofilice din apropiere. Încărcarea are ca rezultat un potențial de apă scăzut în floem, cauzând astfel difuziunea moleculelor de apă din xilem către floem.
Influxul de apă creează o presiune turgor în floem, ceea ce are ca rezultat mișcarea fluidelor.

Suplimente asociate

Alcătuirea frunzei

Animația prezintă principalele tipuri de frunze, precum și diferențele dintre frunzele monocotiledonatelor și ale dicotiledonatelor.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Ciclul de viață al mușchilor și al ferigilor

Prin compararea ciclului de viață al mușchilor cu cel al ferigilor, animația prezintă ciclul de viață al plantelor.

Ciclul de viață al plantelor

Dezvoltarea mușchilor, ferigilor, gimnospermelor și angiospermelor este caracterizată de alternanța generațiilor.

Comparaţia plantelor monocotiledonate şi dicotiledonate

Angiospermele se împart în dicotiledonate și monocotiledonate.

Floare

Animaţia prezintă structura unei flori tipice.

Florile angiospermelor

Cu ajutorul animației putem cunoaște diferitele tipuri de flori ale angiospermelor.

Mărul

Merele sunt cele mai consumate fructe din lume.

Plante de primăvară cu bulbi

Animația prezintă alcătuirea lalelelor, narciselor și ghioceilor.

Porumbul

Porumbul este una dintre cele mai importante plante de cultură monocotiledonate.

Sămânţa şi germinaţia

Dicotiledonatele au două cotiledoane, iar monocotiledonatele au un singur cotiledon.

Stuf şi papură

Plante monocotiledonate cosmopolite mari care populează stufărişurile de pe malul apelor stătătoare.

Tensiunea superficială

Tensiunea superficială este proprietatea lichidelor de a lua o formă cu suprafața cea mai mică posibilă.

Tipuri de solanacee comestibile

Multe dintre plantele importante pe care le consumăm fac parte din familia Solanaceae.

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Cereale

Cerealele sunt plante din familia gramineelor cultivate pentru obținerea grăunțelor care servesc ca hrană omului.

Fructele adevărate și pseudofructe

Pericarpul fructelelor adevărate se dezvoltă din carpele, iar pericarpul pseudofructelor se dezvoltă din alte părți ale florilor.

Added to your cart.