Musonul

Musonul

Musonul de vară suflă dinspre mare spre uscat, fiind însoțit de precipitații abundente.

Geografie

Cuvinte cheie

muson, sistem eolian, muson de iarnă, vânt, muson de vară, zona temperată, Zonă tropicală, vânt alizeu, precipitații, încălzire, răcire, vremea, schimbare de temperatură, atmosferă, mare, ocean, presiunea aerului, Ecuator, temperatură, ploaie, secetă, natură, Pământ, geografie

Suplimente asociate

Animații

Vânturile musonice din zona temperată

 • Cercul Polar Arctic
 • Tropicul Racului
 • Ecuator
 • Tropicul Capricornului
 • Cercul Polar Antarctic
 • Polul Sud
 • Polul Nord
 • Oceanul Atlantic
 • Oceanul Pacific
 • Oceanul Indian
 • Oceanul Arctic
 • China de Sud și de Est
 • Japonia
 • Noua Zeelandă
 • Coasta de est a Africii de Sud
 • Golful Mexico
 • Coasta de est a Americii de Sud
 • Chile
 • Coasta de est a Australiei

Musonul se poate forma și în zona temperată. De regulă se formează la marginea estică a continentelor. Datorită vânturilor sezonale care își schimbă direcția, în această zonă verile sunt umede iar iernile sunt uscate.

Musonul din zona temperată

 • muson de vară
 • D - Presiune atmosferică mai joasă.
 • M - Presiune atmosferică mai înaltă.
 • precipitații intense
 • precipitații slabe
 • încălzire mai puternică
 • căldură specifică redusă
 • căldură specifică ridicată

Vara aerul mai rece și cu presiune mai ridicată de deasupra oceanelor suflă spre continentele deasupra cărora masa de aer este mai caldă și are o presiune mai scăzută.

Iarna se întâmplă invers: aerul mai rece și cu presiune mai ridicată de deasupra continentelor suflă spre oceane deasupra cărora se află o masă de aer mai cald și cu presiune mai scăzută.

Vânturile musonice din zona tropicală

 • ecuator termic - Linia care unește punctele de pe Pământ cu cea mai scăzută presiune atmosferică și cea mai înaltă temperatură a aerului. Alizeele suflă spre această linie.
 • vară în emisfera nordică
 • alizee de sud-est
 • musonul de sud-vest (de vară) - Vânt care vara aduce precipitații în emisfera nordică.
 • musonul de sud-est (de vară) - Vânt care aduce iarna aer uscat în emisfera sudică.

Musonul este un vânt sezonal care în anumite zone își inversează direcția din care suflă. Este format în principal din cauza încălzirii neuniforme a uscatului și oceanului ceea ce implică diferențe în presiunea aerului. Pentru egalizarea acestor diferențe începe să sufle vântul. Când vântul suflă dinspre ocean către uscat, aduce precipitații iar când suflă în direcție opusă, aduce vreme uscată și vară însorită. Când vântul își schimbă sezonal direcția cu cel puțin 120°, atunci acesta este numit vânt musonic.

Vânturile musonice fac parte din circulația atmosferică a Pământului. Dacă unim printr-o linie imaginară cele mai calde zone ale Pământului în zona tropicală, obținem ecuatorul termic. Din cauza încălzirii neuniforme a continentelor și oceanelor locația ecuatorului termic nu coincide ce Ecuatorul geografic. Deoarece vara continentele se încălzesc mai mult decât oceanele, ecuatorul termic se deplasează către zonele interioare ale continentelor. Din această cauză vânturile alizee de NE și SE nu suflă către Ecuatorul geografic, ci către ecuatorul termic unde temperatura este mai caldă și presiunea aerului este cea mai scăzută.

Ca urmare, când în emisfera nordică este vară, vântul alizeu de SE din emisfera sudică va continua să sufle în emisfera nordică spre zonele interne ale continentelor după trecerea Ecuatorului geografic. Deoarece rotația Pământului schimbă direcția vântului spre dreapta, vântul care în emisfera sudică este alizeu de sud-est devine muson de sud-vest în emisfera nordică.

Când în emisfera nordică este iarnă ecuatorul termic se deplasează către emisfera sudică, cedând locul alizeului de NE. Din acest motiv musonul tropical de iarnă al emisferei nordice este același cu cu alizeul de NE. Când este iarnă în emisfera nordică , este vară în emisfera sudică. Alizeul de NE al emisferei nordice traversează Ecuatorul geografic și, din cauza rotației Pământului, continuă să sufle în emisfera sudică spre regiunile interioare ale continentelor ca muson de NV.

Musonul din zona tropicală

 • muson de vară
 • M - Presiune atmosferică mai înaltă.
 • D - Presiune atmosferică mai joasă.
 • Ecuator
 • ecuator termic - Linia care unește punctele de pe Pământ cu cea mai scăzută presiune atmosferică și cea mai înaltă temperatură a aerului. Alizeele suflă spre această linie.
 • vânt de sud-vest
 • încălzire puternică
 • ocean
 • continent
 • precipitații puternice
 • precipitații slabe

Vara, presiunea aerului deasupra continentelor este mai scăzută decât deasupra oceanelor. Pentru a egaliza diferențele de presiune, aerul cu presiune mai ridicată suflă dinspre oceane către zonele cu presiune mai scăzută. Aceste vânturi care suflă dinspre ocean aduc precipitații abundente.
Iarna presiunea aerului este mai ridicată deasupra continentelor mai reci decât deasupra oceanelor. Aceste vânturi aduc vreme rece dar senină și uscată.

Narațiune

Musonul este un vânt sezonal care în anumite zone își inversează direcția din care suflă. Este format în principal din cauza încălzirii neuniforme a uscatului și oceanului ceea ce implică diferențe în presiunea aerului. Pentru egalizarea acestor diferențe începe să sufle vântul. Când vântul suflă dinspre ocean către uscat, aduce precipitații iar când suflă în direcție opusă, aduce vreme uscată și vară însorită. Când vântul își schimbă sezonal direcția cu cel puțin 120°, atunci acesta este numit vânt musonic.

Vânturile musonice fac parte din circulația atmosferică a Pământului. Dacă unim printr-o linie imaginară cele mai calde zone ale Pământului în zona tropicală, obținem ecuatorul termic. Din cauza încălzirii neuniforme a continentelor și oceanelor locația ecuatorului termic nu coincide ce Ecuatorul geografic. Deoarece vara continentele se încălzesc mai mult decât oceanele, ecuatorul termic se deplasează către zonele interioare ale continentelor. Din această cauză vânturile alizee de NE și SE nu suflă către Ecuatorul geografic, ci către ecuatorul termic unde temperatura este mai caldă și presiunea aerului este cea mai scăzută.

Ca urmare, când în emisfera nordică este vară, vântul alizeu de SE din emisfera sudică va continua să sufle în emisfera nordică spre zonele interne ale continentelor după trecerea Ecuatorului geografic. Deoarece rotația Pământului schimbă direcția vântului spre dreapta, vântul care în emisfera sudică este alizeu de sud-est devine muson de sud-vest în emisfera nordică.

Când în emisfera nordică este iarnă ecuatorul termic se deplasează către emisfera sudică, cedând locul alizeului de NE. Din acest motiv musonul tropical de iarnă al emisferei nordice este același cu cu alizeul de NE. Când este iarnă în emisfera nordică , este vară în emisfera sudică. Alizeul de NE al emisferei nordice traversează Ecuatorul geografic și, din cauza rotației Pământului, continuă să sufle în emisfera sudică spre regiunile interioare ale continentelor ca muson de NV.

Vara, presiunea aerului deasupra continentelor este mai scăzută decât deasupra oceanelor. Pentru a egaliza diferențele de presiune, aerul cu presiune mai ridicată suflă dinspre oceane către zonele cu presiune mai scăzută. Aceste vânturi care suflă dinspre ocean aduc precipitații abundente.
Iarna presiunea aerului este mai ridicată deasupra continentelor mai reci decât deasupra oceanelor. Aceste vânturi aduc vreme rece dar senină și uscată.

Musonul se poate forma și în zona temperată. De regulă se formează la marginea estică a continentelor. Datorită vânturilor sezonale care își schimbă direcția, în această zonă verile sunt umede iar iernile sunt uscate.

Vara aerul mai rece și cu presiune mai ridicată de deasupra oceanelor suflă spre continentele deasupra cărora masa de aer este mai caldă și are o presiune mai scăzută.

Iarna se întâmplă invers: aerul mai rece și cu presiune mai ridicată de deasupra continentelor suflă spre oceane deasupra cărora se află o masă de aer mai cald și cu presiune mai scăzută.

Suplimente asociate

Cicloanele și anticicloanele din zona temperată

Cicloanele sunt furtuni în formă de vârtej cu diametrul de câteva sute sau chiar mii de kilometri, însoțite de precipitații.

Cicloanele tropicale

Cicloanele sunt furtuni în formă de vârtej cu diametrul de câteva sute de kilometri, însoțite de precipitații.

Circulația atmosferică

Circulația atmosferică, cauzată de diferența de temperatură dintre zonele ecuatoriale și cele reci, este influențată de un număr de factori, precum rotația...

El Niño

Un fenomen climatic periodic ce se produce în zona tropicală a Oceanului Pacific la fiecare cinci ani.

Formarea norilor, tipuri de nori

Prin evaporare, apele de suprafață formează nori de diferite forme. Odată formați norii, apa cade pe suprafața Pământului sub formă de precipitații.

Fulgerul

Fulgerul este o descărcare electrostatică bruscă însoţită de fenomenul acustic numit tunet.

Instrumente meteorologice

Animația prezintă instrumentele folosite în examinarea fenomenelor atmosferice.

Instrumente meteorologice (nivel începător)

Animația prezintă instrumentele folosite în examinarea fenomenelor atmosferice.

Topografia Pământului

Animația prezintă cei mai mari munți, cele mai mari câmpii, lacuri și deșerturi ale Pământului.

Vânturile locale

Principalele tipuri de vânturi locale sunt brizele montane, brizele marine și vânturile descendente.

Zone climatice

Pământul este împărțit în zone geografice și climatice și de vegetație.

Added to your cart.