Moară de apă

Moară de apă

Morile de apă, instalații ce permit transformarea energiei electrice în energie mecanică folosită la diverse munci, au apărut în Evul Mediu.

Tehnologie, lucru manual

Cuvinte cheie

moară de apă, măcinarea cerealelor, hidroelectrice, roată de apă, piatră de moară, canal, energie regenerabilă, râu, roată dințată, tehnică

Suplimente asociate

Întrebări

 • Care dintre următoarele tipuri de moară NU sunt tradiționale?
 • Adevărat sau fals?\nMorile erau folosite doar pentru măcinat.
 • În ce transformă roata hidraulică energia apei?
 • În ce perioadă istorică au fost construite pentru prima dată mori de apă?
 • Unde NU au fost folosite roți hidraulice?
 • Cu ce se reglează variațiile nivelului apei?
 • Din ce material era confecționată în general roata hidraulică?
 • Ce se găsește pe exteriorul roții hidraulice?
 • Prin ce este transmisă forța de rotație a axului principal către axul vertical?
 • Unde era turnată materia primă pentru a fi măcinată?
 • Care element structural măcina materia primă?
 • Care dintre următoare NU este un tip de roată hidraulică?
 • Care dintre elementele structurale ale morii se află cel mai aproape de sursa de apă?
 • Care dintre elementele structurale ale morii se află cel mai departe de sursa de apă?
 • Unde NU se construiesc în general mori?
 • Adevărat sau fals?\nMorile de apă erau de multe ori asamblate pe ambarcațiuni în cazul râurilor cu curgere lentă.
 • Unde erau folosite morile plutitoare?
 • Care tip de roată hidraulică era folosit în cazul râurilor cu ape repezi?
 • Ce NU nu se măcina în morile de apă în Evul Mediu?
 • Care dintre acestea nu constituie o sursă de energie reutilizabilă?
 • Care este în general poziția roții hidraulice?
 • Care este în general poziția axului principal?
 • Unde sunt plasate pietrele de moară?

Animații

Moară de apă

Moară, roată hidraulică, moară de apă

Există trei tipuri tradiționale de moară. Diferența dintre ele constă în tipul forței motrice. În funcție de aceasta, există moară de apă, moară de vânt și moară cu tracțiune animală.

Inițial morile erau folosite pentru măcinarea materialelor solide, dar mai târziu au fost folosite în diverse alte domenii (de ex. în joagăre). Roata hidraulică este un mecanism care pune în mișcare instalații transformând energia apei în lucru mecanic. A fost folosită pentru prima dată în Antichitate, dar a început să fie folosită pe scară largă în Evul Mediu. Cel mai des a fost utilizată în morile de măcinat cereale (de aici provine expresia de moară hidraulică) dar sunt și multe alte domenii unde este folosită (în ateliere de fierărie, în joagăre, în mine).

Construcție

 • pâlnie
 • piatră
 • roată de transmisie
 • roată dințată
 • ax principal
 • ladă pentru făină
 • roata hidraulică

Mecanism, funcționare

Morile de apă erau construite lângă ape curgătoare cu debit constant. Variațiile nivelului apei pot fi reglate prin construcția de canale și ecluze.

Cel mai important element structural al construcției este roata hidraulică. În general roțile erau construite din lemn pe exterior fiind montate cupe care constituiau suprafața de acționare.

Roata hidraulică verticală montată pe axul orizontal este învârtită de energia apei. Rotația axului transmite mișcarea către piatra de moară. În interiorul morii -cu ajutorul roților dințate și folosirea roților de transmisie corespunzătoare - forța de rotație este transmisă unui ax vertical care rotește piatra (pietrele) de moară.

Materia primă, solidă, turnată în pâlnie este măcinată de către pietre, produsul rezultat ajungând prin jgheaburi în lăzile de la parter.

Tipuri de roți hidraulice

 • roata hidraulică
 • palete
 • ax principal
 • pârâu

Exploatarea energiei hidraulice

 • pâlnie
 • piatră
 • ax principal
 • roată de transmisie
 • roata hidraulică
 • jgheab

Animație

Narațiune

Omenirea a fost preocupată de mult timp de completarea forței de muncă umane și animale. Primele soluții au inclus forțele naturii.

Printre mecanismele care foloseau surse de energie reutilizabilă s-au numărat și morile de apă. Morile de apă erau construite lângă ape curgătoare cu debit constant. Variațiile nivelului apei puteau fi reglate prin construcția de canale și de ecluze.
Cel mai important element structural al construcției este roata hidraulică verticală care era montată pe axul principal orizontal.

Aceasta era cunoscută deja din Antichitate, dar doar în perioada medievală a început să fie folosită la scară largă. Roțile hidraulice erau puse în mișcare de cupele montate pe exteriorul lor care erau lovite de jetul de apă. În funcție de locul unde cade jetul de apă, se disting roți hidraulice cu admisie inferioară, centrală și superioară.

Forța de rotație a axului principal care pătrunde în interiorul morii este transmisă cu ajutorul roților dințate și roților de transmisie corespunzătoare către unul sau mai multe axe verticale. Axele verticale rotesc pietrele de moară protejate de carcasă și aflate la etajul superior al morii. Materia primă care urmează a fi măcinată ajunge la pietre prin pâlnie. Produsul măcinat curge prin jgheab în lada de făină.

Roțile hidraulice erau folosite cel mai adesea pentru măcinarea cerealelor, de aici provenind și expresia de moară hidraulică (sau moară de apă). Sunt însă cunoscute mai multe domenii în care forța apei a trebuit să fie convertită în lucru mecanic, de exemplu în atelierele de fierărie, în joagăre, sau în mine.

Suplimente asociate

Cereale

Cerealele sunt plante din familia gramineelor cultivate pentru obținerea grăunțelor care servesc ca hrană omului.

Moară de vânt

Morile de vânt, instalații ce permit transformarea energiei electrice în energie mecanică folosită la diverse munci, au apărut în Evul Mediu.

Şurubul lui Arhimede (secolul al III-lea î.H.)

Şurubul lui Arhimede a ajutat la îmbunătățirea pompei de ridicare a apei folosită la irigare.

Cascadă

Cursurile de apă care cad vertical de pe marginea unor stânci abrupte formează cascade spectaculoase.

Cum funcționează turboreactorul?

Turboreactorul este folosit pentru propulsia avioanelor.

Eolipila lui Heron

Heron din Alexandria este inventatorul primului motor cu abur, cu toate că el își considera invenția drept o jucărie.

Fabricarea hârtiei

Hârtia este fabricată de mai mult de două mii de ani.

Ford Model T

Modelul popular al companiei americane de automobile a fost primul automobil produs în serie.

Lupta Țărilor de Jos cu marea (secolul al XVII-lea)

Locuitorii din nordul Țărilor de Jos au luptat cu succesc împotriva mării încă din Evul Mediu.

Mașină de treierat (secolul al XIX-lea)

Mașinile de treierat sunt folosite la separarea boabelor de cereale de paie.

Moară cu tracțiune animală

Mecanismele puse în mișcare cu ajutorul forței animale sau umane erau folosite în primul rând pentru măcinarea grânelor.

Motorul cu abur al lui James Watt (secolul al XVIII-lea)

Motorul cu abur perfecţionat de James Watt a revoluţionat tehnica.

Termocentrală (combustibil de hidrocarburi)

Termocentralele transformă energia degajată de arderea combustibililor fosili sau a resurselor regenerabile în electricitate.

Tipuri de roți dințate

Două roți dințate care se îmbucă una într-alta transmit cuplu în timpul mișcării lor de rotație.

Centrală mareomotrică

Centralele mareomotrice utilizează fluctuația zilnică a nivelului apei pentru a produce electricitate.

Centrală electrică eoliană

Centralele eoliene transformă energia cinetică a vântului în electricitate.

Hidrocentrală (Barajul Hoover, SUA)

Barajul imens construit pe fluviul Colorado în Statele Unite ale Americii a fost numit după unul din foștii președinți americani.

Added to your cart.