Metan(CH₄)

Metan(CH₄)

Primul reprezentant al seriei omoloage a alcanilor.

Chimie

Cuvinte cheie

metan, hidrocarbură saturată, alcan, parafină, serii omoloage, petrol, gaz natural, gaz grizu, tetraedru, apolar, descompunere termică, substituție, Chimie organică, chimie

Suplimente asociate

Animații

Model cu bile şi tije

Metan (CH₄)

Date

Masa molară: 16,043 g/mol

Punct de topire: –182,47 °C

Punct de fierbere: –161,45 °C

Densitate: 0,0007 g/cm³

Densitatea de vapori relativă (aer = 1): 0,6

Putere calorifică: 890,9 kJ/mol

Forma moleculară: tetraedru

Unghiurile de legătură: 109,5°

Proprietăţi

Metanul este un gaz incolor, inodor, mai puţin dens decât aerul. Este insolubil în apă şi foarte solubil în solvenţi organici. În prezenţa aerului, arde şi formează apă şi dioxid de carbon. Legătura carbon-hidrogen este slab polară, însă datorită simetriei, molecula este nepolară. În timpul clorurării metanului, rezultă clormetan, diclormetan, triclormetan şi tetraclorură de carbon. Aceasta este o reacţie de substituţie.
În contact cu aerul, formează amestecul exploziv numit gaz grizu, responsabil de accidentele grave din mine.
Izolat de aer, metanul începe să se descompună la o temperatură de aproximativ 500 °C. În reacţia sa cu apa, se formează un gaz de sinteză care este un amestec de monoxid de carbon şi hidrogen.

Răspândire, producţie

Metanul este prezent în gazele naturale și biogaz şi, în stare dizolvată, în țiței. Se formează prin descompunerea bacteriană a celulozei.
În laborator, se obţine prin încălzirea unui amestec de pulbere fină de acetat de sodiu şi hidroxid de sodiu.

Utilizare

Este o materie primă importantă în industrie. Din metan pot fi obţinuţi diferiţi compuşi, de exemplu, hidrocarburi halogenate, acetilenă şi cianură de hidrogen.
Cel mai frecvent, este utilizat drept combustibil şi gaz propulsor.

Model molecular compact

Animaţie

Suplimente asociate

Alcani

Alcanii sunt hidrocarburi saturate ce pot fi aranjate într-o serie omoloagă.

Hidrat de metan

Hidratul de metan este o substanță solidă formată la temperaturi scăzute pe fundul oceanelor ca rezultat al presiunii ridicate.

Uzină de biogaz

Biogazul este produs din materie organică (îngrășăminte naturale, deșeuri vegetale, deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Biogazul este un amestec de...

Clorurarea metanului printr-o reacție de substituție

În timpul reacției de substituție, atomii de hidrogen ai metanului sunt substituiți cu atomi de clor, obținându-se un produs secundar numit clorură de hidrogen.

Acid formic (acid metanoic) (HCOOH)

Acidul formic este cel mai simplu acid carboxilic.

Brom-Fluor-Clormetan (CHClBrF)

Molecula are doi enantioneri, și anume stereoizomeri care sunt imaginea în oglindă a unuia față de celălalt. Aceștia nu se suprapun peste imaginea lor în...

Clormetan (clorură de metil) (CH₃Cl)

Clormetanul se obține prin clorurarea metanului sub efectul luminii sau al căldurii.

Diclorometan (CH₂Cl₂)

Se obține printr-o reacție de substituție, în urma clorurării metanului, fiind utilizat ca solvent.

Etanol (alcool etilic) (C₂H₅OH)

Cel mai cunoscut alcool, cu rol deosebit de important în industria alimentară.

Formamidă (metanamidă) (HCONH₂)

Lichid higroscopic ușor vâscos, incolor folosit în fabricarea acidului formic, a acidului cianhidric și a altor compuși organici.

Formiat de metil (C₂H₄O₂)

Formiatul de metil este esterul acidului formic și al metanolului, precum și un compus aromatic găsit în anumite fructe.

Metanol (metil-alkohol) (CH₃OH)

Cel mai simplu alcool saturat. Este un compus foarte toxic, ușor confundat cu etanolul.

Tetraclorură de carbon (CCl₄)

Lichid toxic, incolor, cu un miros dulce.

Triclorometan (CHCl₃)

Numit și cloroform, triclorometanul este folosit ca diluant în laboratoare; mai demult era folosit și ca anestezic.

Added to your cart.