Meioză

Meioză

Gameții noștri sunt celule haploide obținute din celule diploide prin meioză, un tip special de diviziune celulară.

Biologie

Cuvinte cheie

meioză, diviziune celulară, diploid, cromozom, reductional, haploidă, celule diploide, celulă de spermă haploidă, ou haploidă, fertilizare, gamet, spermatozoid, ovul, zigot, ADN, citologie, biologie

Suplimente asociate

Animații

Ciclul de viață al animalelor

 • celulă diploidă de la tată
 • spermatozoid haploid
 • celulă diploidă de la mamă - Celulele diploide conţin două copii ale fiecărui cromozom. Unul provine de la tată, iar celălalt de la mamă. Celulele noastre somatice sunt diploide, iar gameţii sunt haploizi.
 • ovul haploid - Gameţii sunt haploizi: conţin o copie din fiecare cromozom. Acestea sunt transferate descendentului, şi formează setul de cromozomi materni al acestuia. Gameţii sunt produşi din celulele diploide prin a doua fază a procesului meiotic, cunoscut și sub numele de diviziune reducţională.
 • fecundare - Prin fuzionarea a doi gameţi haploizi se formează un zigot diploid.
 • zigot diploid - Din acesta se vor dezvolta celulele somatice ale descendentului, printr-o serie de diviziuni nucleare (mitoze).
 • descendent - Organismul său este compus din celule diploide formate din zigot printr-o serie de mitoze. Unele celule somatice produc gameţi haploizi prin meioză.
 • meioză - Este o diviziune celulară reducţională, în care celulele diploide cu doi cromozomi (2n) se divid în celule-fiice cu n cromozomi. Valoarea n variază în funcţie de specie, la oameni această valoare fiind de n = 23. Rezultă că în celulele noastre somatice diploide sunt prezente 2n = 46 de cromozomi (23 perechi), în timp ce gameţii noştri haploizi conţin n = 23 cromozomi.
 • meioză

Procesul de meioză

 • centrozom - Controlează mişcarea cromozomilor în timpul diviziunii celulare. Este format din doi centrioli cilindrici, aranjați ortogonal, iar centriolii sunt formați din microtubuli.
 • cromatină - Este un complex alcătuit din ADN şi proteine, din care se formează (se condensează) cromozomii.
 • fus de diviziune - Este alcătuit din fibre kinetocorale, adică microtubuli ce leagă centrozomul şi centromerul cromozomilor.

Animație

 • fecundare
 • descendent
 • meioză
 • centrozom
 • fus de diviziune

Narațiune

În timpul ciclului de viaţă al animalelor şi oamenilor, din celulele somatice diploide se formează gameţi haploizi. Celula diploidă iniţială conţine două copii ale fiecărui cromozom; unul provine de la tată, iar celălalt de la mamă. Celulele haploide care rezultă, numite celule-fiice, conţin o copie din fiecare cromozom, de aceea numărul lor de cromozomi reprezintă jumătate din cel al celulei-mamă. În timpul fertilizării, materialul genetic al tatălui şi al mamei se amestecă; gameţii haploizi fuzionează, şi se formează un zigot diploid. Celulele somatice ale descendentului se dezvoltă din zigot printr-o serie de mitoze. Meioza joacă un rol cheie în reproducerea sexuală.

Meioza cuprinde două etape principale, ambele constând dintr-o profază, o metafază, o anafază şi o telofază.
În profaza primei etape, se formează cromozomii din filamentele de cromatină alcătuite din ADN şi proteine. Meioza este precedată de duplicarea ADN-ului, formându-se cromozomi bicromatidici, cu un conţinut identic de ADN. Celula este diploidă, seturile materne și paterne de cromozomi fiind colorate în roșu și albastru în animație. Apoi centrozomul se divide şi migrează către polii opuşi ai celulei.

În metafază, membrana nucleară dispare şi se formează fusul de diviziune. Cromozomii se aliniază în regiunea ecuatorială, producându-se un crossover genetic, adică un schimb reciproc şi aleatoriu de material genetic între cromozomi omologi. Acest lucru afectează în mare măsură diversitatea genetică a celulelor rezultate.

În anafază, cromozomii migrează către polii opuşi ai celulei, iar mai târziu, în telofază, cele două celule se divid, şi se formează membrana nucleară.

La sfârşitul primei etape principale a meiozei, numărul de cromozomi se reduce la jumătate; din celula diploidă iniţială se formează două celule fiice haploide ale căror cromozomi sunt bicromatidici.

Cea de-a doua etapă principală este o diviziune ecvaţională.
În profază, centrozomul se duplică, şi migrează către polii opuşi ai celulei.

În metafază, membrana nucleară dispare şi se formează fusul de diviziune. Cromozomii se aliniază în regiunea ecuatorială a celulei.

În anafază, cromozomii se divid în cromatide. Astfel, se formează cromozomi monocromatidici care migrează către polii opuşi ai celulei.

În telofază, cele două celule se divid, şi se formează membrana nucleară.
Prin urmare, în timpul celor două etape principale ale meiozei, dintr-o celulă diploidă rezultă patru celule haploide.

Suplimente asociate

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Gameții

Prin contopirea a doi gameți de sex opus ia naștere o nouă celulă, numită zigot.

Mitoza

Mitoza este procesul prin care o celulă eucariotă se divide în două celule, numărul de cromozomi rămânând însă același.

Organizarea materialului genetic

Nucleul unei celule eucariote are un diametru de doar câteva miimi de milimetru, dar conține aproape 2 metri de ADN răsucit în jurul lui însuși.

Ciclul de viață al mușchilor și al ferigilor

Prin compararea ciclului de viață al mușchilor cu cel al ferigilor, animația prezintă ciclul de viață al plantelor.

Amiba

Organism unicelular heterotrof, larg răspândit, a cărui formă se schimbă în mod continuu.

Dezvoltarea prenatală

Animaţia prezintă dezvoltarea embrionului și al fătului uman.

Reproducerea și dezvoltarea insectelor

Pe baza ciclului lor biologic, insectele pot fi împărțite în trei categorii: homomorfe, hemimetabole și holometabole.

Added to your cart.