Meioză

Gameții noștri sunt celule haploide obținute din celule diploide prin meioză, un tip special de diviziune celulară.

Biologie

Cuvinte cheie

meioză, diviziune celulară, diploid, cromozom, reductional, haploidă, celule diploide, celulă de spermă haploidă, ou haploidă, fertilizare, diviziune înjumătățirea, gamet, spermatozoid, ovul, zigot, ADN, citologie, biologie

Suplimente asociate

Animații

Ciclul de viață al animalelor

Procesul de meioză

Narațiune

În timpul ciclului de viaţă al animalelor şi oamenilor, din celulele somatice diploide se formează gameţi haploizi. Celula diploidă iniţială conţine două copii ale fiecărui cromozom; unul provine de la tată, iar celălalt de la mamă. Celulele haploide care rezultă, numite celule-fiice, conţin o copie din fiecare cromozom, de aceea numărul lor de cromozomi reprezintă jumătate din cel al celulei-mamă. În timpul fertilizării, materialul genetic al tatălui şi al mamei se amestecă; gameţii haploizi fuzionează, şi se formează un zigot diploid. Celulele somatice ale descendentului se dezvoltă din zigot printr-o serie de mitoze. Meioza joacă un rol cheie în reproducerea sexuală.

Meioza cuprinde două etape principale, ambele constând dintr-o profază, o metafază, o anafază şi o telofază.
În profaza primei etape, se formează cromozomii din filamentele de cromatină alcătuite din ADN şi proteine. Meioza este precedată de duplicarea ADN-ului, formându-se cromozomi bicromatidici, cu un conţinut identic de ADN. Celula este diploidă, seturile materne și paterne de cromozomi fiind colorate în roșu și albastru în animație. Apoi centrozomul se divide şi migrează către polii opuşi ai celulei.

În metafază, membrana nucleară dispare şi se formează fusul de diviziune. Cromozomii se aliniază în regiunea ecuatorială, producându-se un crossover genetic, adică un schimb reciproc şi aleatoriu de material genetic între cromozomi omologi. Acest lucru afectează în mare măsură diversitatea genetică a celulelor rezultate.

În anafază, cromozomii migrează către polii opuşi ai celulei, iar mai târziu, în telofază, cele două celule se divid, şi se formează membrana nucleară.

La sfârşitul primei etape principale a meiozei, numărul de cromozomi se reduce la jumătate; din celula diploidă iniţială se formează două celule fiice haploide ale căror cromozomi sunt bicromatidici.

Cea de-a doua etapă principală este o diviziune ecvaţională.
În profază, centrozomul se duplică, şi migrează către polii opuşi ai celulei.

În metafază, membrana nucleară dispare şi se formează fusul de diviziune. Cromozomii se aliniază în regiunea ecuatorială a celulei.

În anafază, cromozomii se divid în cromatide. Astfel, se formează cromozomi monocromatidici care migrează către polii opuşi ai celulei.

În telofază, cele două celule se divid, şi se formează membrana nucleară.
Prin urmare, în timpul celor două etape principale ale meiozei, dintr-o celulă diploidă rezultă patru celule haploide.

Suplimente asociate

Virusuri

Virusurile sunt alcătuite din proteine și ADN sau ARN. Virusurile reprogramează celulele...

ADP, ATP

ATP-ul este principala sursă de energie a celulelor.

Enzime

Enzimele sunt molecule proteice cu rol important în catalizarea reacțiilor biochimice....

Bacterii (sferice, în formă de bastonaș, spiralate)

Un mod de clasificare a bacteriilor este cel în funcție de forma acestora.

Bacterii (grad avansat)

Bacteriile sunt organisme unicelulare fără nucleu, cu lungimea de câțiva micrometri.

Clorofilă

Clorofila este un pigment fotosensibil, de culoare verde, ce se găseşte în plante; ea...

NAD, NADP, NADPH

NAD este o coenzimă cu rol important în principal în procesele catabolice, iar NADP joacă...

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Added to your cart.