Ion hidroniu (H₃O⁺)

Ion hidroniu (H₃O⁺)

Ion complex responsabil pentru aciditatea unui soluții.

Chimie

Cuvinte cheie

ion hidroniu, cation, ion compus, acidic, pH, aciditate, concentrație de ioni, Chimie anorganică, ion, chimie

Suplimente asociate

Ion hidroxid (OH⁻)

Ion complex format prin cedarea unui proton de către o moleculă de apă.

Dizolvarea NaCl-lui

Sarea de bucătărie se dizolvă în apă: moleculele polare de apă formează un înveliș în jurul ionilor.

Apă (H₂O)

Apa este un compus stabil al hidrogenului și al oxigenului, indispensabil vieții. În natură se găsește în stare lichidă, solidă și gazoasă.

Dizolvarea clorurii de hidrogen (HCL) în apă

Soluția apoasă a clorurii de hidrogen se numește acid clorhidric.

Reacția hridogenului cu oxigenul

Oxihidrogenul este un amesctec de oxigen și hidrogen, a cărui ardere este însoțită de explozie.

Reacția zincului cu acidul clorhidric

Din dizolvarea zincului în acid clorhidric rezultă hidrogen gazos.

Hidrogen (H₂)

Gaz incolor și inodor, mai ușor decât aerul. Este elementul cel mai răspândit în univers.

Ion permanganat (MNO₄⁻)

Permanganatul de potasiu este folosit ca dezinfectant.

Oxigen (O₂) (nivel mediu)

Cel mai răspândit element de pe Pământ, indispensabil vieții.

Added to your cart.