Încrețire (nivel avansat)

Încrețire (nivel avansat)

Sub acțiunea forțelor de presiune laterale, straturile de rocă se încrețesc. Acesta este modul de formare al munților de încrețire.

Geografie

Cuvinte cheie

încrețire, cută, sinclinal, anticlinal, supape, munți de încrețire, formarea munților, plăci tectonice, bazin sedimentar, depunere, placă tectonică, forță de presiune, rocă, munte, strat de rocă, natură, geografie

Suplimente asociate

Animații

Încrețire

 • cută verticală
 • cută înclinată
 • cută culcată
 • cută suprapusă

În bazinele sedimentare se găsesc mai multe straturi diferite de sedimente. Aceste sedimente sunt plastice, datorită conținutului ridicat de apă și datorită cantității imense de apă care se află deasupra lor.

Dacă bazinul sedimentar se află la punctul de întâlnire al unor plăci tectonice convergente, atunci el este influențat de forțele de presiune laterale care acționează din direcții diferite, încrețind astfel straturile.

Iau naștere așadar cute, care sunt formate din anticlinale convexe și sinclinale concave. Forțele care acționează sunt rareori de aceeași mărime. Când presiunea este mai mare dintr-o parte, anticlinalele (vârfurile) și sinclinalele (scobiturile) devin asimetrice și anticlinalele încep să se „încline” peste sinclinale.

Pe măsură ce crește presiunea, anticlinalele se pot prăbuși. Acestea sunt cutele culcate. Presiunea continuă și împinge cutele de-a lungul sinclinalelor, creând astfel o cută suprapusă.

Când cutele se formează într-un lanț, se creează munții de încrețire.

Definiții:

Încrețire: un proces geologic în care forțele de presiune laterale crează cute în scoarța Pământului, dând naștere unor structuri de încrețire

Cută: unitatea de bază a procesului de încrețire

Munți de încrețire: munți formați în principal prin procese geologice de încrețire

Cută verticală

 • straturi de rocă
 • forţe de presiune laterale

Cută înclinată

 • straturi de rocă
 • forţă de presiune mai mică
 • forţă de presiune mai mare

Cută culcată

 • straturi de rocă
 • forţă de presiune mai mică
 • forţă de presiune mai mare

Cută suprapusă

 • straturi de rocă
 • forţă de presiune mai mică
 • forţă de presiune mai mare

Animație

 • forţe de presiune laterale
 • forţă de presiune mai mică
 • forţă de presiune mai mare
 • forţă de presiune mai mică
 • forţă de presiune mai mare
 • forţă de presiune mai mică
 • forţă de presiune mai mare
 • cută verticală
 • cută înclinată
 • cută culcată
 • cută suprapusă

Narațiune

Forțele de presiune laterale acționează asupra rocilor plastice, mișcând straturile de rocă în sus sau în jos și dând astfel naștere anticlinalelor și sinclinalelor.

Uneori forțele de presiune sunt egale. În această situație se formează o cută simetrică, sau verticală.

Când forța de presiune este mai mare dintr-o parte, se formează o cută înclinată. Axa cutelor înclinate formează un unghi ascuțit față de verticală.

Când una dintre forțele de presiune este cu mult mai mare decât cealaltă, crește și unghiul față de verticală și se formează o cută culcată.

Când una dintre forțele de presiune este atât de mare încât straturile de rocă se rup și alunecă unul peste celălalt, se creează o cută suprapusă. Aceste cute pot atinge lățimi de sute de kilometri.

Munții Alpi și munții Carpați s-au format prin procese de încrețire.

Suplimente asociate

Încrețire (nivel începător)

Sub acțiunea forțelor de presiune laterale, straturile de rocă se încrețesc. Acesta este modul de formare al munților de încrețire.

Încrețire (nivel mediu)

Sub acțiunea forțelor de presiune laterale, straturile de rocă se încrețesc. Acesta este modul de formare al munților de încrețire.

Balanțe de torsiune

Prin răsucirea firului de torsiune se măsoară mărimea forței aplicate.

Cutremur (seism)

Cutremurul este unul dintre cele mai devastatoare fenomene naturale de pe Terra.

Falie (nivel începător)

Faliile sunt rupturi care despart două blocuri ale scoarței Pământului, ca urmare a mișcărilor tectonice verticale. Blocurile rezultate se deplasează vertical.

Falie (nivel mediu)

Faliile sunt rupturi care despart două blocuri ale scoaței Pământului ca urmare a mișcărilor tectonice verticale. Blocurile rezultate se deplasează vertical.

Ghețar (nivel mediu)

Ghețarul este o masă de gheață formată din zăpadă care se deplasează în mod constant și lent.

Harta fundului mărilor

Marginile plăcilor tectonice pot fi observate pe fundul mărilor.

Plăci tectonice

Plăcile tectonice se deplasează una în funcție de alta.

Tsunami

Valurile tsunami sunt valuri foarte înalte cu o putere de distrugere extraordinară.

Added to your cart.