Hidrocentrală (Barajul Hoover, SUA)

Hidrocentrală (Barajul Hoover, SUA)

Barajul imens construit pe fluviul Colorado în Statele Unite ale Americii a fost numit după unul din foștii președinți americani.

Geografie

Cuvinte cheie

Digul Hoover, centrale hidroelectrice, STATELE UNITE ALE AMERICII, centrală, energie, producție de energie, turbină, curent electric, generator, transformator, reglementarea râului, de stocare a apei, apă, râu, consumator, geografie

Suplimente asociate

Animații

Centrala

Vedere de jos

Structură

Drumul apei

Turbină

Producere de energie electrică

Animație

Narațiune

Barajul Hoover, situat la granița dintre Arizona si Nevada, lângă Las Vegas, este una dintre cele mai cunoscute centrale hidroelectrice din lume. Barajul închide apa fluviului Colorado și convertește energia cursului de apă în curent electric.

Barajul a fost construit între 1931 și 1936, fiind inaugurat de președintele Franklin Delano Roosevelt în anul 1935, înainte de terminarea construcției barajului.

Barajul are o înălțime de 220 de metri și o lățime de aproape 380 de metri. Grosimea barajului este de 200 de metri la bază și 14 m la coronament. În timpul construcției barajului au avut loc 112 decese.

Apa Lacului Mead intră în turnurile de captare și curge cu o viteză de 140 km/oră prin conducte forțate către turbine.

Generatoarele transformă energia de rotație a turbinelor în curent electric.

Inițial, era prevăzută instalarea a câte 8 turbine pe fiecare mal al râului, dar în final una din turbine a fost înlocuită cu două mai mici. Mai târziu, alte două turbine au fost instalate, astfel încât, în prezent, sunt puse în funcțiune 19 turbine.

Centrala are o putere de aproximativ 2000 MW. Pe lângă producerea de energie, barajul joacă un rol semnificativ atât în reglarea cursului râului cât și în stocarea apei.

Suplimente asociate

Rețea de alimentare cu energie electrică

Rețelele de alimentare cu energie electrică asigură transportul curentului electric de la centralele electrice la consumatori.

Turbină hidraulică, generator

Turbinele hidraulice transformă energia cinetică a apei în curent electric.

Centrală mareomotrică

Centralele mareomotrice utilizează fluctuația zilnică a nivelului apei pentru a produce electricitate.

Râurile și formarea reliefului

Apele curgătoare, constituind a forță externă, joacă un rol important în formarea reliefului: ele produc eroziune, transportă și depun sedimente.

Transformator

Transformatorul este un dispozitiv care transformă parametrii energiei electrice.

Centrală electrică eoliană

Centralele eoliene transformă energia cinetică a vântului în electricitate.

Centrală electrică solară

Centralele electrice solare transformă energia solară în electricitate.

Centrală geotermală

Centrale geotermale transformă energia apel subterane fierbinți cu presiune înaltă în electricitate.

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie electrică.

Gheizer

Gheizerul este un izvor caracterizat prin izbucniri intermitente de apă și vapori.

Reactor de fuziune nucleară

În viitor, fuziunea nucleară va servi ca o sursă de energie ecologică nelimitată.

Statele și orașele din SUA

Animația prezintă statele și principalele orașe ale Statelor Unite ale Americii.

Uzină de biogaz

Biogazul este produs din materie organică (îngrășăminte naturale, deșeuri vegetale, deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Biogazul este un amestec de...

Cum funcționează panoul solar și colectorul solar?

Animația prezintă modurile de utilizare ale energiei solare.

Formarea și evoluția lacurilor

Apele stătătoare cantonate în adânciturile de pe suprafața pământului iau naștere datorită forțelor endogene și exogene sau pot fi create de om.

Funcționarea ecluzelor

Ecluzele sunt construcții hidrotehnice ce permit navigarea pe râuri, făcând legătura între două porțiuni cu niveluri diferite.

Podul Golden Gate (San Francisco, 1937)

Podul suspendat care se întinde deasupra strâmtorii dintre San Francisco Bay și Oceanul Pacific, a fost inaugurat în 1937.

Sistem de apărare împotriva inundațiilor

Digurile de protecție și digurile de vară au funcția de apărare împotriva inundațiilor.

Termocentrală (combustibil de hidrocarburi)

Termocentralele transformă energia degajată de arderea combustibililor fosili sau a resurselor regenerabile în electricitate.

Moară de apă

Morile de apă, instalații ce permit transformarea energiei electrice în energie mecanică folosită la diverse munci, au apărut în Evul Mediu.

Added to your cart.