Experimentul Rutherford

Experimentul Rutherford

Experimentul Rutherford a demonstrat existența nucleelor atomice încărcate pozitiv. Rezultatele experimentului au condus la elaborarea unui nou model atomic.

Fizică

Cuvinte cheie

experiment Rutherford, Ernest Rutherford, Rutherford, experiment de imprastiere, model atomic, electron, Thomson, nucleu, fizică cuantică, mecanica cuantică, cuantum, fizica particulelor, particulă, schimbare de direcție, detector, sursă de radiație, experiment, particule alfa, fizician, fizică

Suplimente asociate

Animații

Laborator

  • experimentul lui Rutherford

Experimentul Rutherford

Interpretare

Devierea particulelor

  • nucleu

Animație

  • Joseph John Thomson
  • Premiul Nobel: 1906
  • Ernest Rutherford
  • Premiul Nobel: 1908

Narațiune

La sfârşitul secolului al XIX-lea, a devenit evident că doctrina indivizibilităţii atomului nu mai poate fi susţinută. La cumpăna dintre secole, fizicianul englez Joseph John Thomson a emis ipoteza că electronii încărcaţi negativ sunt încorporați în materia cu încărcătură pozitivă a atomului. Această teorie se mai numește și „modelul budincii cu stafide”.

Experimentul lui Ernest Rutherford a constat în bombardarea unei foiţe de aur cu particule alfa încărcate pozitiv, și anume cu nuclee atomice de heliu. Majoritatea particulelor alfa au trecut prin foiță fără să întâmpine obstacole, multe dintre ele și-au modificat direcția când au trecut prin foiță, iar câteva au fost reflectate de pe aceasta.
Dacă modelul propus de Thomson ar fi corect, particulele alfa ar fi trecut cu o mișcare încetinită prin metal, nesuferind însă devieri de direcție.

Rezultatul experimentului este posibil doar dacă cea mai mare parte a masei atomilor de aur s-ar concentra într-un spațiu foarte mic. Pe baza rezultatelor obținute, Rutherford a elaborat şi și-a publicat modelul atomic în 1911. Potrivit acestuia, electronii se deplasează pe o orbită circulară în jurul nucleului încărcat pozitiv. Diametrul nucleului reprezintă aproximativ o zece miime din diametrul atomului.

Suplimente asociate

Evoluția modelelor atomice

Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării concepţiilor şi ipotezelor cu privire la structura atomilor.

Particulele elementare

Materia se compune din quarcuri și leptoni, interacțiunile fiind mediate de bozoni.

Transparența

Animația explică principiul transparenței, al opacității, și al radiografiei, precum și proprietatea materialelor de a absoarbe anumite spectre ale luminii.

Bombe atomice (1945)

Bomba atomică este una dintre cele mai distrugătoare arme din istoria omenirii.

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie electrică.

Configurația electronică a atomului de calciu

Animația prezintă configurația electronică a atomului de calciu.

Fizicieni care au schimbat lumea

Munca acestor extraordinari fizicieni a avut un impact uriaș asupra dezvoltării științei fizicii.

Laboratorul lui Marie Curie

Marie Curie, singura care a primit Premiul Nobel în două științe diferite, este probabil cea mai cunoscută femeie din istoria științei.

Radioactivitatea

Numim radioactivitate procesul de dezintegrare a nucleelor atomilor instabili.

Reacție în lanț

Energia eliberată în timpul fisiunii nucleare poate fi utilizată atât în scop militar, cât și în scop civil.

Reactor de fuziune nucleară

În viitor, fuziunea nucleară va servi ca o sursă de energie ecologică nelimitată.

Cum funcționează microscopul electronic?

Animația prezintă structura și modul de funcționare al microscopului electronic.

Added to your cart.