Euglena verde

Euglena verde

Eucariotă unicelulară care trăiește în apele dulci, hrănindu-se atât autotrof, cât și heterotrof.

Biologie

Cuvinte cheie

euglena verde, unicelular, mixotrof, cloroplast, citostom, flagel, contractile vacuole, eyespot, eucariote unicelulare, vacuolă digestivă, euglenozoa, fotosinteză, animal, biologie

Suplimente asociate

Amiba

Organism unicelular heterotrof, larg răspândit, a cărui formă se schimbă în mod continuu.

Paramecium caudatum

Eucariote unicelulare ciliate răspândite în apele dulci.

Clorofilă

Clorofila este un pigment fotosensibil, de culoare verde, ce se găseşte în plante; ea absoarbe energia luminoasă, fiind esențială în procesul de fotosinteză.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Meduza

Meduzele sunt organisme marine liber înotătoare, aparținând încrengăturii Cnidaria. Ele sunt grupul cel mai vechi de animale din subregnul Eumetazoa.

Structura celulelor procariote și eucariote

În lumea vie există două tipuri de celule de bază: celule procariote și eucariote.

Virusuri

Virusurile sunt alcătuite din proteine și ADN sau ARN. Virusurile reprogramează celulele infectate să producă noi virusuri.

Bacterii (sferice, în formă de bastonaș, spiralate)

Un mod de clasificare a bacteriilor este cel în funcție de forma acestora.

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Added to your cart.