Deoxiriboză (C₅H₁₀O4)

Deoxiriboză (C₅H₁₀O4)

Componentă a ADN-ului, are o grupă hidroxil în minus față de β-D-riboză.

Chimie

Cuvinte cheie

2-deoxi-D-riboză, monozaharidă, glucidă, zahăr, zahăr simplu, pentoză, aldopentoză, aldoză, ADN, acidul dezoxiribonucleic, nucleotidă, nucleu, Chimie organică, biologie, chimie

Suplimente asociate

Animații

Model bile şi tije

Deoxiriboză (C₅H₁₀O₄)

Date

Masa molară: 134,13 g/mol

Punct de topire: 91 °C

Proprietăţi

Este o componentă a ADN-ului.

Molecula conţine o grupă hidroxil în minus faţă de β-D-riboză.

Este un compus cristalin, incolor, foarte solubil în apă şi piridină, dar puţin solubil în alcool.

Răspândire

Este prezentă în toate organismele vii ca un carbohidrat al acidului dezoxiribonucleic (ADN). Coloana vertebrală de zahăr-fosfat a ADN-ului este alcătuită din molecule de dezoxiriboză şi fosfat. Moleculele de dezoxiriboză se leagă de baze azotate organice a căror ordine codifică secvenţa de aminoacizi a proteinelor.

Model molecular compact

Animaţie

Suplimente asociate

ADN

Purtător de informație genetică.

Ion fosfat

Ion complex format în urma cedării unui proton de către acidul fosforic.

Pirimidină (C₄H₄N₂)

Compus organic heterociclic; derivatele pirimidinei sunt timina, citozina și uracilul.

Purină (C₅H₄N₄)

Un compus organic heterociclic cu azot; guanina și adenina sunt unii dintre derivații acestuia.

Beta-D-riboză (C₅H₁₀O₅)

Un compus cristalin întâlnit în acizii nucleici, coenzime, nucleotide și nucelozide.

D-riboză (C₅H₁₀O₅)

D-riboza este o riboză cu structură deschisă găsită în acizii nucleici, coenzime, nucleotide și nucleozide.

Organizarea materialului genetic

Nucleul unei celule eucariote are un diametru de doar câteva miimi de milimetru, dar conține aproape 2 metri de ADN răsucit în jurul lui însuși.

Exercițiu cu molecule VI (Carbohidrați)

Un exercițiu pentru exersarea clasificării și structurii mono-, di- si polizaharidelor.

Added to your cart.