Configurația electronică a atomului de calciu

Configurația electronică a atomului de calciu

Animația prezintă configurația electronică a atomului de calciu.

Chimie

Cuvinte cheie

atom de calciu, calciu, atomic s orbital, orbital atomic p, substrat s, orbital atomic, coajă de electron, substrat, saturată, nesaturat, nucleu atomic, electroni de valență, configurație de gaz nobil, numărul cuantic, număr cuantic principal, număr cuantic secundar, plan nodal, structura atomică, chimie

Suplimente asociate

Animații

Suplimente asociate

Evoluția modelelor atomice

Prezentarea principalelor etape ale dezvoltării concepţiilor şi ipotezelor cu privire la structura atomilor.

Formarea moleculelor de hidrogen

În moleculele de hidrogen, atomii de hidrogen sunt legați prin legături covalente.

Legături covalente în moleculele de benzen

În benzen, între atomii de carbon se stabilesc legături sigma și legături pi delocalizate.

Structura moleculelor de azot

Animația prezintă structura moleculelor de azot, în care atomii sunt legați între ei printr-o legătură sigma și două legături pi.

Experimentul Rutherford

Experimentul Rutherford a demonstrat existența nucleelor atomice încărcate pozitiv. Rezultatele experimentului au condus la elaborarea unui nou model atomic.

Particulele elementare

Materia se compune din quarcuri și leptoni, interacțiunile fiind mediate de bozoni.

Carbonat de calciu (CaCO₃)

Calcarul are o utilizare largă și diversă.

Exercițiu cu molecule I (Legături)

Un exercițiu pentru exersarea tipurilor de legături.

Added to your cart.