Clorură de vinil (cloroetena) (C₂H₃Cl)

Clorură de vinil (cloroetena) (C₂H₃Cl)

Monomerul PVC-ului.

Chimie

Cuvinte cheie

clorură de vinil, chloroethylene, halogenură de alchil, compus organic care conține halogen, nesaturat, grupă vinil, monomer, polimer, polimerizare, PVC, clorura de polivinil, adunare, otrăvitor, Chimie organică, chimie

Suplimente asociate

Animații

Model bile şi tije

Clorură de vinil (C₂H₃Cl)

Date

Masa molară: 62,5 g/mol

Punct de topire: –153,7 °C

Punct de fierbere: –13,4 °C

Densitate: 0,0029 g/cm³

Densitatea de vapori relativă (aer = 1): 2,2

Proprietăţi

Clorura de vinil este monomerul PVC-ului; este un gaz incolor, inodor, toxic, mai dens decât aerul. Este foarte inflamabilă şi explozivă. Este puţin solubilă în apă şi foarte solubilă în alcool şi eter. Reacţiile sale tipice sunt adiţia şi polimerizarea.
În contact cu focul se descompune, formând substanţe toxice, corozive.

Răspândire, producţie

Este obţinută prin adiţia clorului la etenă sau piroliza 1,2-dicloretanului obţinut prin adiţia HCl la acetilenă, în prezenţa HgCl₂.

Utilizare

Prin polimerizarea clorurii de vinil, se obţine policlorură de vinil (PVC).

Model compact

Naraţiune

Suplimente asociate

Clormetan (clorură de metil) (CH₃Cl)

Clormetanul se obține prin clorurarea metanului sub efectul luminii sau al căldurii.

Diclorometan (CH₂Cl₂)

Se obține printr-o reacție de substituție, în urma clorurării metanului, fiind utilizat ca solvent.

Etenă

Primul reprezentant al seriei omoloage a alcanilor.

Tetraclorură de carbon (CCl₄)

Lichid toxic, incolor, cu un miros dulce.

Triclorometan (CHCl₃)

Numit și cloroform, triclorometanul este folosit ca diluant în laboratoare; mai demult era folosit și ca anestezic.

Etan (C₂H₆)

Al doilea reprezentant al seriei omoloage a alcanilor normali cu catenă lineară.

Polimerizarea etenei

Prin polimerizarea etenei se obţine polietilena, un plastic des folosit.

1,1,2,2-tetrafluoretilenă (C2F4)

Gaz incolor, inodor, monomerul teflonului.

Clor (Cl₂)

Clorul este un halogen, un gaz toxic cu un miros puternic, de culoare verde-gălbui.

Added to your cart.