Circuitul oxigenului

Circuitul oxigenului

Pe Pământ, oxigenul, element indispensabil majorității viețuitoarelor, se găsește într-un circuit continuu.

Geografie

Cuvinte cheie

oxigen, ciclu, activitatea vulcanică, respirație, ardere, producție de energie, incinerare, fotosinteză, dioxid de carbon, ozon, oxigen legat chimic, atmosferă, UV, digeră, plantă, animal, biologie, geografie

Suplimente asociate

Animații

Suplimente asociate

Stratul de ozon

Stratul de ozon filtrează radiațiile ultraviolete dăunătoare, fiind astfel indispensabil vieții pe Pământ.

Circuitul apei în natură (nivel mediu)

Pe Pământ, apa este într-un circuit continuu. Circuitul apei constă din următoarele procese: evaporare, condesare, topire și îngheț.

Circuitul azotului

Bacteriile fixează azotul atmosferic care este apoi folosit de organismele vii sub formă de compuși.

Circuitul carbonului

Carbonul intră în componența materiei organice în timpul procesului de fotosinteză, fiind eliberat în atmosferă în timpul respirației.

Circuitul fosforului

Circuitul fosforului în natură reprezintă procesul de circulație continuă a fosforului în litosferă, hidrosferă și biosferă.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Fotosinteza (nivel începător)

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon, apă) în zahăr organic.

Ozon (O₃)

Un alotrop al oxigenului format din trei atomi de oxigen.

Oxigen (O₂) (nivel mediu)

Cel mai răspândit element de pe Pământ, indispensabil vieții.

Straturile pădurilor

Stratificarea pe verticală a pădurilor depinde de tipul acestora.

Added to your cart.