Centrală mareomotrică

Centrală mareomotrică

Centralele mareomotrice utilizează fluctuația zilnică a nivelului apei pentru a produce electricitate.

Geografie

Cuvinte cheie

Centrală mareomotrică, Turbină mareomotrică, sursă de energie regenerabilă, curent electric, producție de energie, maree, flux, reflux, centrală, ecluză, generator, energie, geografie

Suplimente asociate

Animații

Centrală mareomotrică

 • baraj - Închide un golf sau gura unui râu. Acesta este prevăzut cu deschizături care permit curgerea apei, fapt care acționează generatoarele.
 • golf - Centralele mareomotrice sunt structuri asemănătoare barajelor construite la gurile de vărsare ale râurilor sau fluviilor.
 • flux
 • reflux
 • transformator
 • linii electrice

La flux, nivelul apei crește, iar apa curge prin ecluzele deschise spre zona îndiguită de baraj. Apoi ecluzele sunt închise.

La reflux, nivelul mării scade, însă nivelul apei în bazin rămâne ridicat. Când ecluzele inferioare se deschid, forța apei care se retrage acționează asupra palelor turbinei, rotindu-le.

Turbina antrenează generatorul care produce electricitate. Acest proces se oprește în momentul în care nivelul apei din bazin și cel al apei mării se echilibrează. Procesul se reia la următorul flux.

Centralele mareomotrice utilizează o sursă de energie regenerabilă. Funcționarea acestora nu poluează mediul înconjurător și nu generează emisii toxice în atmosferă. Producția de energie a centralelor mareomotrice este mult mai previzibilă decât cea a centralelor solare și a fermelor eoliene. Acest tip de centrale prezintă, însă, și o serie de dezavantaje. Printre acestea, se numără costurile de construcție foarte ridicate, iar barajul împiedică mișcarea liberă a sedimentelor transportate de râuri sau curenți marini. Salinitatea apei se modifică și ea, ceea ce afectează ecosistemul zonei.

Turbină mareomotrică

 • transformator
 • linii electrice
 • turn
 • flux
 • reflux

În prezent, se lucrează la dezvoltarea unor turbine care nu necesită construirea de baraje, acestea fiind mai puțin dăunătoare pentru mediul înconjurător. Fluxul de apă pune în mișcare palele turbinei. Acestea, la rândul lor, acționează generatorul care produce curent electric. Turbinele pot genera energie electrică atât la flux, cât și la reflux, deoarece palele turbinei se pot roti la 180.

Suplimente asociate

Maree

Mareea este o mișcare oscilatorie a apelor mărilor și oceanelor, al căror nivel crește și descrește alternativ, ca urmare a atracției Lunii.

Centrală electrică eoliană

Centralele eoliene transformă energia cinetică a vântului în electricitate.

Centrală electrică solară

Centralele electrice solare transformă energia solară în electricitate.

Centrală geotermală

Centrale geotermale transformă energia apel subterane fierbinți cu presiune înaltă în electricitate.

Hidrocentrală (Barajul Hoover, SUA)

Barajul imens construit pe fluviul Colorado în Statele Unite ale Americii a fost numit după unul din foștii președinți americani.

Turbină hidraulică, generator

Turbinele hidraulice transformă energia cinetică a apei în curent electric.

Centrală nucleară

Centralele nucleare convertesc energia eliberată în timpul reacțiilor nucleare în energie electrică.

Cum funcționează panoul solar și colectorul solar?

Animația prezintă modurile de utilizare ale energiei solare.

Curenții oceanici

Circulația termohalină este un sistem global de curenți oceanici, care au o mare influență asupra climatului planetei noastre.

El Niño

Un fenomen climatic periodic ce se produce în zona tropicală a Oceanului Pacific la fiecare cinci ani.

Formarea mărilor la suprafața Pământului

Apa mărilor, fiind o forță externă, joacă un rol important în formarea țărmurilor.

Funcționarea ecluzelor

Ecluzele sunt construcții hidrotehnice ce permit navigarea pe râuri, făcând legătura între două porțiuni cu niveluri diferite.

Moară de apă

Morile de apă, instalații ce permit transformarea energiei electrice în energie mecanică folosită la diverse munci, au apărut în Evul Mediu.

Rețea de alimentare cu energie electrică

Rețelele de alimentare cu energie electrică asigură transportul curentului electric de la centralele electrice la consumatori.

Reactor de fuziune nucleară

În viitor, fuziunea nucleară va servi ca o sursă de energie ecologică nelimitată.

Sistemul olandez de diguri

Construcții inginerești civile remarcabile ajută Olanda în lupta sa seculară cu marea.

Termocentrală (combustibil de hidrocarburi)

Termocentralele transformă energia degajată de arderea combustibililor fosili sau a resurselor regenerabile în electricitate.

Tipuri de unde

Undele joacă un rol extrem de important în multe aspecte ale vieții noastre.

Transformator

Transformatorul este un dispozitiv care transformă parametrii energiei electrice.

Tsunami

Valurile tsunami sunt valuri foarte înalte cu o putere de distrugere extraordinară.

Uzină de biogaz

Biogazul este produs din materie organică (îngrășăminte naturale, deșeuri vegetale, deșeuri organice) cu ajutorul bacteriilor. Biogazul este un amestec de...

Apele subterane

Printre apele subterane se numără apa freatică, apa carstică și acviferele.

Lupta Țărilor de Jos cu marea (secolul al XVII-lea)

Locuitorii din nordul Țărilor de Jos au luptat cu succesc împotriva mării încă din Evul Mediu.

Sistem de apărare împotriva inundațiilor

Digurile de protecție și digurile de vară au funcția de apărare împotriva inundațiilor.

Added to your cart.