Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Biologie

Cuvinte cheie

celulă, organelle de celule, organite, eucariotă, membrana celulara, perete celular, nucleu, citoplasmă, Aparatul Golgi, cloroplast, endoplasmatic, mitocondrie, reticul endoplasmatic, schelet celular, vacuole, ADN, ticaloid, peretele celular al plantei, veziculă, granum, matrice intracelulară, sclerocit, cromatină, histone, dublu strat lipidic, membrana nucleară, reticul endoplasmatic neted, reticul endoplasmatic rugos, ribozom, organism, citologie, plantă, animal, biologie, _javasolt

Suplimente asociate

Întrebări

 • Care dintre organismele enumerate mai jos NU sunt eucariote?
 • Care organit reprezintă „centrala energetică” a celulei?
 • Care dintre organitele de mai jos NU este caracteristică celulei animale?
 • Care dintre organitele enumerate mai jos NU este caracteristică celulei animale?
 • Care dintre organitele de mai jos NU este caracteristică celulei animale?
 • Care organit constituie un sistem de membrane interconectate în celulă și are rol important în sinteza proteinelor?
 • În care organit are loc fotosinteza?
 • În care organit are loc descompunerea substanțelor de care celula nu mai are nevoie?
 • Care organit conține cromatină?
 • În care organit are loc procesul catabolic?
 • Adevărat sau fals? Membrana celulară este alcătuită dintr-un singur strat de membrană compus din molecule de amidon.
 • Adevărat sau fals? Cloroplastul este delimitat de o membrană dublă?
 • Adevărat sau fals? Pe suprafața reticulului endoplasmatic rugos se găsesc ribozomi.
 • Adevărat sau fals? Celulele procariote conțin nucleu.
 • Adevărat sau fals? Fiecare celulă animală este înconjurată de perete celular alcătuit din celuloză.
 • Adevărat sau fals? Vacuola are rol important în reglarea presiunii de turgescență din interiorul celulei vegetale.
 • Adevărat sau fals? Citoscheletul asigură poziționarea și deplasarea organitelor în celule.
 • Adevărat sau fals? Mitocondriile au rol în procesele de anabolism.
 • Din ce substanță este format peretele celular vegetal?
 • Din ce tip de molecule este alcătuit bistratul lipidic al membranei celulare?

Animații

Suplimente asociate

Amiba

Organism unicelular heterotrof, larg răspândit, a cărui formă se schimbă în mod continuu.

Euglena verde

Eucariotă unicelulară care trăiește în apele dulci, hrănindu-se atât autotrof, cât și heterotrof.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Nivelurile de organizare a materiei vii

Animația prezintă nivelurile de organizare ale sistemelor, de la nivelul unui organism până la nivel celular.

Organizarea materialului genetic

Nucleul unei celule eucariote are un diametru de doar câteva miimi de milimetru, dar conține aproape 2 metri de ADN răsucit în jurul lui însuși.

Paramecium caudatum

Eucariote unicelulare ciliate răspândite în apele dulci.

Structura celulelor procariote și eucariote

În lumea vie există două tipuri de celule de bază: celule procariote și eucariote.

ADN

Purtător de informație genetică.

Meioză

Gameții noștri sunt celule haploide obținute din celule diploide prin meioză, un tip special de diviziune celulară.

Mitoza

Mitoza este procesul prin care o celulă eucariotă se divide în două celule, numărul de cromozomi rămânând însă același.

Organele vegetative ale plantelor

Aceste organe sunt vitale pentru supraviețuirea și dezvoltarea plantelor.

Structura proteinelor

Structura și aranjarea lanțurilor polipeptidice influențează structura spațială a proteinelor.

Bacterii (grad avansat)

Bacteriile sunt organisme unicelulare fără nucleu, cu lungimea de câțiva micrometri.

Cereale

Cerealele sunt plante din familia gramineelor cultivate pentru obținerea grăunțelor care servesc ca hrană omului.

Clorofilă

Clorofila este un pigment fotosensibil, de culoare verde, ce se găseşte în plante; ea absoarbe energia luminoasă, fiind esențială în procesul de fotosinteză.

Transport membranar

Animația explică transportul membranar activ și pasiv.

Ţesuturile conjunctive

Țesuturile conjuctive includ țesuturile conjunctive laxe, țesuturile conjunctive dense, ţesuturile adipoase, sângele, ţesuturile cartilaginoase şi...

Țesuturile musculare

Organismul uman prezintă trei grupe diferite de mușchi: mușchii netezi, mușchii scheletici (sau striați) și mușchiul cardiac.

Bacterii (sferice, în formă de bastonaș, spiralate)

Un mod de clasificare a bacteriilor este cel în funcție de forma acestora.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Celuloza formează pereții celulari și fibrele plantelor.

Floare

Animaţia prezintă structura unei flori tipice.

Fotosinteza (nivel începător)

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon, apă) în zahăr organic.

Moleculă de grăsime

Trei molecule de acizi grași saturați sunt legate de o moleculă de glicerină.

Moleculă de ulei

La temperatura camerei, trigliceridele ce conțin acizi grași nesaturați sunt lichide.

Sămânţa şi germinaţia

Dicotiledonatele au două cotiledoane, iar monocotiledonatele au un singur cotiledon.

Comparația ciupercilor comestibile şi otrăvitoare

Unele ciuperci pun viaţa în pericolsunt otrăvitoare, iar consumul lor poate provocaând intoxicaţii fatale pentru oameni, pe când altele constituie o sursă...

Virusuri

Virusurile sunt alcătuite din proteine și ADN sau ARN. Virusurile reprogramează celulele infectate să producă noi virusuri.

Added to your cart.