Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celule animale şi vegetale, organite celulare

Celulele eucariote conțin un număr mare de organite celulare.

Biologie

Cuvinte cheie

celulă, organelle de celule, organite, eucariotă, membrana celulara, perete celular, nucleu, citoplasmă, Aparatul Golgi, cloroplast, endoplasmatic, mitocondrie, reticul endoplasmatic, schelet celular, vacuole, ADN, ticaloid, peretele celular al plantei, veziculă, granum, matrice intracelulară, sclerocit, cromatină, histone, dublu strat lipidic, membrana nucleară, reticul endoplasmatic neted, reticul endoplasmatic rugos, ribozom, organism, citologie, plantă, animal, biologie, _javasolt

Suplimente asociate

Întrebări

 • Care dintre organismele enumerate mai jos NU sunt eucariote?
 • Care organit reprezintă „centrala energetică” a celulei?
 • Care dintre organitele de mai jos NU este caracteristică celulei animale?
 • Care dintre organitele enumerate mai jos NU este caracteristică celulei animale?
 • Care dintre organitele de mai jos NU este caracteristică celulei animale?
 • Care organit constituie un sistem de membrane interconectate în celulă și are rol important în sinteza proteinelor?
 • În care organit are loc fotosinteza?
 • În care organit are loc descompunerea substanțelor de care celula nu mai are nevoie?
 • Care organit conține cromatină?
 • În care organit are loc procesul catabolic?
 • Adevărat sau fals? Membrana celulară este alcătuită dintr-un singur strat de membrană compus din molecule de amidon.
 • Adevărat sau fals? Cloroplastul este delimitat de o membrană dublă?
 • Adevărat sau fals? Pe suprafața reticulului endoplasmatic rugos se găsesc ribozomi.
 • Adevărat sau fals? Celulele procariote conțin nucleu.
 • Adevărat sau fals? Fiecare celulă animală este înconjurată de perete celular alcătuit din celuloză.
 • Adevărat sau fals? Vacuola are rol important în reglarea presiunii de turgescență din interiorul celulei vegetale.
 • Adevărat sau fals? Citoscheletul asigură poziționarea și deplasarea organitelor în celule.
 • Adevărat sau fals? Mitocondriile au rol în procesele de anabolism.
 • Din ce substanță este format peretele celular vegetal?
 • Din ce tip de molecule este alcătuit bistratul lipidic al membranei celulare?

Animații

Celule

 • celulă animală
 • celulă vegetală
 • cloroplast - În interiorul acesteia are loc fotosinteza: folosind energia soarelui, planta produce zahăr din dioxid de carbon.
 • perete celular - Este compus din celuloză și are rolul de a proteja celula, de a-i menține forma și de a oferi fermitate țesuturilor.
 • vacuolă - Cavitate umplută cu suc celular. Are rol important în reglarea presiunii din interiorul celulei (turgescenței), precum și în selectarea și depozitarea anumitor substanțe.
 • nucleu - Conține cromatină compusă din ADN și proteine. Celulele animalelor, ale plantelor și ciupercilor sunt eucariote, ceea ce înseamnă că au nucleu. Celulele procariote (bacteriile) nu au nucleu, ADN-ul acestora aflându-se în citoplasmă.
 • mitocondrie - „Centrala energetică” a celulei: produce molecule ATP prin descompunerea moleculelor organice. ATP este principala sursă de energie a celulei.
 • membrană celulară - Membrană lipidică ce învelește celula.
 • citoplasmă
 • reticul endoplasmatic - Sistem complicat de membrane din interiorul celulei. Are rol important în sinteza și procesarea proteinelor, în sinteza lipidelor și descompunerea anumitor substanțe.
 • aparatul Golgi - Are rol important în procesarea proteinelor.

Celulă animală

 • nucleu - Conține cromatină compusă din ADN și proteine. Celulele animalelor, ale plantelor și ciupercilor sunt eucariote, ceea ce înseamnă că au nucleu. Celulele procariote (ale bacteriilor) nu au nucleu, ADN-ul acestora aflându-se în citoplasmă.
 • mitocondrie - „Centrala energetică” a celulei: produce molecule ATP prin descompunerea moleculelor organice. ATP este sursa centrală de energie a celulei.
 • membrană celulară - Membrană lipidică ce învelește celula.
 • citoplasmă
 • reticul endoplasmatic - Sistem complicat de membrane din interiorul celulei. Are rol important în sinteza și procesarea proteinelor, în sinteza lipidelor și descompunerea anumitor substanțe.
 • aparatul Golgi - Are rol important în procesarea proteinelor.
 • veziculă - Diferite substanțe sunt transportate în interiorul celulei, împachetate în pungi membranoase, sau vezicule. Unul din tipurile de vezicule este lizozomul în care are loc digestia anumitor substanțe, sau descompunerea reziduurilor.
 • citoschelet - Are rol în poziționarea și mișcarea veziculelor și organitelor și menținerea - în cazul celulelor animale care nu dispun de pereți celulari - formei și structurii celulei.

Celulă vegetală

 • cloroplast - În interiorul acesteia are loc fotosinteza: folosind energia soarelui, planta produce zahăr din dioxid de carbon.
 • perete celular - Este compus din celuloză și are rolul de a proteja celula, de a-i menține forma și de a oferi fermitate țesuturilor.
 • vacuolă - Cavitate umplută cu suc celular. Are rol important în reglarea presiunii din interiorul celulei, numită turgescență, precum și în selectarea și depozitarea anumitor substanțe.
 • nucleu - Conține cromatină compusă din ADN și proteine. Celulele animalelor, ale plantelor și ciupercilor sunt eucariote, ceea ce înseamnă că au nucleu. Celulele procariote (bacteriile) nu au nucleu, ADN-ul acestora aflându-se în citoplasmă.
 • mitocondrie - „Centrala energetică” a celulei: produce molecule ATP prin descompunerea moleculelor organice. ATP-ul este principala sursă de energie a celulei.
 • membrană celulară - Membrană lipidică ce învelește celula.
 • citoplasmă - Este un lichid transparent; aici au loc diverse procese metabolice în celulă.
 • reticul endoplasmatic - Sistem complicat de membrane din interiorul celulei. Are rol important în sinteza și procesarea proteinelor, în sinteza lipidelor și descompunerea anumitor substanțe.
 • aparatul Golgi - Are rol important în procesarea proteinelor.
 • veziculă - Diferite substanțe sunt transportate în interiorul celulei împachetate în pungi membranoase, sau vezicule. Unul din tipurile de vezicule este lizozomul în care are loc digestia anumitor substanțe, sau descompunerea acestora.
 • citoschelet - Are rol în poziționarea și mișcarea veziculelor și organitelor și menținerea - în cazul celulelor animalelor care nu dispun de pereți celulari - formei și structurii celulei.

Membrană celulară

 • moleculă de fosfatidă - Face parte din clasa lipidelor; partea de la cap este constituită dintr-un glicerol și un acid fosforic, iar partea de la coadă este formată din doi acizi grași. Capul acesteia este polar în timp ce coada este nepolară, de aceea molecula de fosfatidă este amfipatică și tinde să formeze straturi duble. Fosfatidele se deplasează liber în interiorul unui strat, dar părăsesc rar stratul: din această cauză membrana lipidică este un lichid bidimensional.
 • proteină membranară - Anumite proteine, care traversează membrana, formează canale, în timp ce altele au un rol important în transmiterea semnalelor chimice între cele două laturi ale membranei.

Nucleu

 • nucleol
 • cromatină - Este compusă din proteine și ADN înfășurat în jurul acestora. ADN-ul determină proprietățile genetice ale celulei și ale organismului pe care celulele îl alcătuiesc.
 • membrană nucleară - Membrană dublă: stratul exterior este continuarea reticulului endoplasmatic.
 • por nuclear - Formațiune alcătuită din proteine prin intermediul căreia sunt transportate substanțe între nucleu și citoplasmă.

Membrană nucleară

 • proteine formatoare de pori - Formează pori nucleari prin intermediul cărora sunt transportate substanțe între nucleu și citoplasmă.
 • membrană lipidică externă - Continuarea reticulului endoplasmatic.
 • membrană lipidică internă

Reticul endoplasmatic

 • reticul endoplasmatic rugos - Conține ribozomi care sintetizează molecule proteice.
 • reticul endoplasmatic neted - Au rol important în sinteza lipidelor și în detoxifiere: aici are loc descompunerea anumitor substanțe nocive.
 • ribozom - Sintetizează molecule proteice. Pentru aceasta, folosesc ca model moleculele de ARN mesager care sunt copii ale ADN-ului în nucleu. Ribozomii legați se găsesc pe suprafața rugoasă a membranei reticulului endoplasmatic și produc proteine care sunt eliberate de celule sau încorporate în membrana celulară. Ribozomii liberi se găsesc în citoplasmă și produc proteinele din interiorul celulelor.
 • membrană nucleară - Membrană dublă: stratul exterior este continuarea reticulului endoplasmatic.

Aparatul Golgi

 • compartiment cis - Partea cea mai apropiată de nucleu a aparatului Golgi.
 • compartiment trans - Partea cea mai îndepărtată de nucleu a aparatului Golgi. În drumul lor către compartimentul trans, proteinele trec prin procese de maturare, aparatul Golgi având un rol important în transportul la destinație a proteinelor eliberate de celule. Proteinele sunt transportate de către vezicule de la compartimentul cis către compartimentul trans.

Plastidă

 • membrană externă
 • membrană internă
 • grană - Structuri membranare suprapuse alcătuite din tilacoide.
 • tilacoid - Este format de pliurile membranei interne. Conține complexe de proteine importante în fotosinteză.

Mitocondrie

 • membrană externă
 • membrană internă - Conține molecule proteice cu rol important în producerea de ATP și în procesul de catabolism.

Cromatină

 • schelet proteic
 • histone
 • ADN - Constituie materialul genetic al celulei; această moleculă determină proprietățile genetice ale celulei și ale organismului pe care celulele îl alcătuiesc.

Animație

 • celulă animală
 • celulă vegetală
 • cloroplast - În interiorul acesteia are loc fotosinteza: folosind energia soarelui, planta produce zahăr din dioxid de carbon.
 • perete celular - Este compus din celuloză și are rolul de a proteja celula, de a-i menține forma și de a oferi fermitate țesuturilor.
 • vacuolă - Cavitate umplută cu suc celular. Are rol important în reglarea presiunii din interiorul celulei (turgescenței), precum și în selectarea și depozitarea anumitor substanțe.
 • nucleu - Conține cromatină compusă din ADN și proteine. Celulele animalelor, ale plantelor și ciupercilor sunt eucariote, ceea ce înseamnă că au nucleu. Celulele procariote (bacteriile) nu au nucleu, ADN-ul acestora aflându-se în citoplasmă.
 • mitocondrie - „Centrala energetică” a celulei: produce molecule ATP prin descompunerea moleculelor organice. ATP este principala sursă de energie a celulei.
 • membrană celulară - Membrană lipidică ce învelește celula.
 • citoplasmă
 • reticul endoplasmatic - Sistem complicat de membrane din interiorul celulei. Are rol important în sinteza și procesarea proteinelor, în sinteza lipidelor și descompunerea anumitor substanțe.
 • aparatul Golgi - Are rol important în procesarea proteinelor.
 • nucleol
 • cromatină - Este compusă din proteine și ADN înfășurat în jurul acestora. ADN-ul determină proprietățile genetice ale celulei și ale organismului pe care celulele îl alcătuiesc.
 • membrană nucleară - Membrană dublă: stratul exterior este continuarea reticulului endoplasmatic.
 • por nuclear - Formațiune alcătuită din proteine prin intermediul căreia sunt transportate substanțe între nucleu și citoplasmă.
 • schelet proteic
 • histone
 • ADN - Constituie materialul genetic al celulei; această moleculă determină proprietățile genetice ale celulei și ale organismului pe care celulele îl alcătuiesc.
 • proteine formatoare de pori - Formează pori nucleari prin intermediul cărora sunt transportate substanțe între nucleu și citoplasmă.
 • membrană lipidică externă - Continuarea reticulului endoplasmatic.
 • membrană lipidică internă
 • reticul endoplasmatic rugos - Conține ribozomi care sintetizează molecule proteice.
 • reticul endoplasmatic neted - Au rol important în sinteza lipidelor și în detoxifiere: aici are loc descompunerea anumitor substanțe nocive.
 • ribozom - Sintetizează molecule proteice. Pentru aceasta, folosesc ca model moleculele de ARN mesager care sunt copii ale ADN-ului în nucleu. Ribozomii legați se găsesc pe suprafața rugoasă a membranei reticulului endoplasmatic și produc proteine care sunt eliberate de celule sau încorporate în membrana celulară. Ribozomii liberi se găsesc în citoplasmă și produc proteinele din interiorul celulelor.
 • membrană nucleară - Membrană dublă: stratul exterior este continuarea reticulului endoplasmatic.
 • compartiment cis - Partea cea mai apropiată de nucleu a aparatului Golgi.
 • compartiment trans - Partea cea mai îndepărtată de nucleu a aparatului Golgi. În drumul lor către compartimentul trans, proteinele trec prin procese de maturare, aparatul Golgi având un rol important în transportul la destinație a proteinelor eliberate de celule. Proteinele sunt transportate de către vezicule de la compartimentul cis către compartimentul trans.
 • moleculă de fosfatidă - Face parte din clasa lipidelor; partea de la cap este constituită dintr-un glicerol și un acid fosforic, iar partea de la coadă este formată din doi acizi grași. Capul acesteia este polar în timp ce coada este nepolară, de aceea molecula de fosfatidă este amfipatică și tinde să formeze straturi duble. Fosfatidele se deplasează liber în interiorul unui strat, dar părăsesc rar stratul: din această cauză membrana lipidică este un lichid bidimensional.
 • proteină membranară - Anumite proteine, care traversează membrana, formează canale, în timp ce altele au un rol important în transmiterea semnalelor chimice între cele două laturi ale membranei.
 • membrană externă
 • membrană internă
 • grană - Structuri membranare suprapuse alcătuite din tilacoide.
 • tilacoid - Este format de pliurile membranei interne. Conține complexe de proteine importante în fotosinteză.
 • membrană externă
 • membrană internă - Conține molecule proteice cu rol important în producerea de ATP și în procesul de catabolism.

Narațiune

Animalele și plantele reprezintă două grupe principale de organisme eucariote.
Plantele vasculare sunt formate din organe, precum frunza. Organele sunt constituite din țesuturi, iar țesuturile din celule cu structuri și funcții asemănătoare.
Animația prezintă structura unei celule a țesutului asimilator. Aceste celule se găsesc în frunze și realizează fotosinteză intensivă.

Eumetazoarele sunt animale formate din organe și țesuturi. Din această grupă face parte și omul. Animația prezintă structura unei celule a ficatului uman.

Comparând celulele animale și vegetale tipice se pot observa asemănări și deosebiri. Ambele tipuri de celule conțin nucleu, un sistem complicat de membrane, numit reticul endoplasmatic și aparat Golgi. Conțin, de asemenea, citoschelet și citoplasmă înconjurată de membrana celulară.

În cazul celulelor vegetale, membrana celulară este delimitată de perete celular compus din celuloză. În plus, celulele vegetale conțin o cavitate umplută cu suc celular, numită vacuolă, și cloroplaste fotosintetizatoare.

Nucleul este delimitat de membrana nucleară, iar în interiorul acestuia se află nucleolul la nivelul căruia are loc formarea ribozomilor. Nucleul este format în mare parte din cromatină.

Cromatina este alcătuită din ADN înfășurat pe proteine histonice. ADN-ul codifică proteinele determinând astfel proprietățile celulei și ale întregului organism.

Membrana nucleară este o membrană dublă, în interiorul căreia se găsesc pori alcătuiți din proteine. Prin aceștia are loc transportul substanțelor între citoplasmă și nucleu.

Reticulul endoplasmatic este continuat de stratul exterior al membranei nucleare. Partea apropiată de nucleu a reticulului endoplasmatic este rugoasă și pe suprafața ei se găsesc ribozomii care sintetizează moleculele proteice. Pentru aceasta, folosesc ca model moleculele de ARN mesager care sunt copii ale ADN-ului în nucleu. Suprafața netedă a reticulului endoplasmatic are rol important în sinteza lipidelor și în detoxifiere, aici având loc descompunerea anumitor substanțe dăunătoare.

Proteinele produse de ribozomi în reticulul endoplasmatic rugos trec prin procese de maturare în aparatul Golgi. Acesta are rol important în transportarea la destinație a proteinelor eliberate de celulă.

Membrana celulară este constituită din molecule de fosfatidă. Capul moleculei de fosfatidă este polar, adică hidrofilic, iar coada este nepolară, adică hidrofobă. Părțile hidrofobe se orientează una către cealaltă și împing apa în afară formând astfel un strat dublu. Fosfatidele se deplasează liber în interiorul unui strat însă rar părăsesc stratul, din această cauză membrana lipidică este un lichid bidimensional. În membrana celulară se găsesc și proteine membranare cu funcții variate: unele formează canale, iar altele acționează ca receptori care leagă molecule de semnalizare.

Cloroplastul este o componentă importantă a celulei vegetale, el realizând fotosinteza. Este delimitat de o membrană dublă, pliurile membranei interne formând discuri membranare, numite tilacoide. Tilacoidele conțin complexe de proteine importante în fotosinteză și formează structuri suprapuse, numite grane.

Mitocondriile sunt prezente atât în celulele animale, cât și în cele vegetale. Ele sunt numite „centrale energetice” ale celulei deoarece, în timpul proceselor catabolice, produc o cantitate mare de ATP responsabilă de alimentarea cu energie a celulei.

Organismele vii sunt caracterizate de organizarea celulelor. Celulele sunt unitățile de bază ale vieții, fiind organisme vii, dar luate separat, nici una din părțile componente ale celulei nu supraviețuiește.

Suplimente asociate

Amiba

Organism unicelular heterotrof, larg răspândit, a cărui formă se schimbă în mod continuu.

Euglena verde

Eucariotă unicelulară care trăiește în apele dulci, hrănindu-se atât autotrof, cât și heterotrof.

Fotosinteză

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon și apă) în glucoză (substanță organică).

Nivelurile de organizare a materiei vii

Animația prezintă nivelurile de organizare ale sistemelor, de la nivelul unui organism până la nivel celular.

Organizarea materialului genetic

Nucleul unei celule eucariote are un diametru de doar câteva miimi de milimetru, dar conține aproape 2 metri de ADN răsucit în jurul lui însuși.

Paramecium caudatum

Eucariote unicelulare ciliate răspândite în apele dulci.

Structura celulelor procariote și eucariote

În lumea vie există două tipuri de celule de bază: celule procariote și eucariote.

ADN

Purtător de informație genetică.

Meioză

Gameții noștri sunt celule haploide obținute din celule diploide prin meioză, un tip special de diviziune celulară.

Mitoza

Mitoza este procesul prin care o celulă eucariotă se divide în două celule, numărul de cromozomi rămânând însă același.

Organele vegetative ale plantelor

Aceste organe sunt vitale pentru supraviețuirea și dezvoltarea plantelor.

Structura proteinelor

Structura și aranjarea lanțurilor polipeptidice influențează structura spațială a proteinelor.

Bacterii (grad avansat)

Bacteriile sunt organisme unicelulare fără nucleu, cu lungimea de câțiva micrometri.

Cereale

Cerealele sunt plante din familia gramineelor cultivate pentru obținerea grăunțelor care servesc ca hrană omului.

Clorofilă

Clorofila este un pigment fotosensibil, de culoare verde, ce se găseşte în plante; ea absoarbe energia luminoasă, fiind esențială în procesul de fotosinteză.

Transport membranar

Animația explică transportul membranar activ și pasiv.

Ţesuturile conjunctive

Țesuturile conjuctive includ țesuturile conjunctive laxe, țesuturile conjunctive dense, ţesuturile adipoase, sângele, ţesuturile cartilaginoase şi...

Țesuturile musculare

Organismul uman prezintă trei grupe diferite de mușchi: mușchii netezi, mușchii scheletici (sau striați) și mușchiul cardiac.

Bacterii (sferice, în formă de bastonaș, spiralate)

Un mod de clasificare a bacteriilor este cel în funcție de forma acestora.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Celuloza formează pereții celulari și fibrele plantelor.

Floare

Animaţia prezintă structura unei flori tipice.

Fotosinteza (nivel începător)

Plantele pot transforma substanțele anorganice (dioxid de carbon, apă) în zahăr organic.

Moleculă de grăsime

Trei molecule de acizi grași saturați sunt legate de o moleculă de glicerină.

Moleculă de ulei

La temperatura camerei, trigliceridele ce conțin acizi grași nesaturați sunt lichide.

Sămânţa şi germinaţia

Dicotiledonatele au două cotiledoane, iar monocotiledonatele au un singur cotiledon.

Comparația ciupercilor comestibile şi otrăvitoare

Unele ciuperci pun viaţa în pericolsunt otrăvitoare, iar consumul lor poate provocaând intoxicaţii fatale pentru oameni, pe când altele constituie o sursă...

Virusuri

Virusurile sunt alcătuite din proteine și ADN sau ARN. Virusurile reprogramează celulele infectate să producă noi virusuri.

Added to your cart.