Calculul perimetrului, ariei, ariei totale şi volumului

Animaţia prezintă formulele de calcul ale perimetrului şi ariei figurilor plane, precum şi ale ariei totale şi volumului corpurilor geometrice.

Suplimente asociate

Desfășurarea unui paralelipiped dreptunghic (exerciții)

Animația prezintă modurile de desfășurare a unui paralelipiped și include un joc.

Trasarea dreptelor paralele - Soluția a II-a

Haideți să desenăm un romb în așa fel încât una dintre laturile sale aparține dreptei e și...

Volumul sferelor (principiul lui Cavalieri)

Putem calcula volumul unei sfere prin folosirea unui cilindru și a unui con.

Paralelipiped dreptunghic

Un paralelipiped dreptunghic este poliedru cu șase fețe dreptunghiulare.

Trasarea unei paralele la o distanță dată

Se dă dreapta e. Haideți să desenăm o dreaptă paralelă cu dreapta e, la 2 cm distanță de aceasta.

Cercul simetric față de o axă

Se dau axa t și cercul cu centrul O și raza r într-un plan. Haideți să desenăm cercul simetric...

Construcția unui unghi de 45°

Prin bisectarea unui unghi alungit (180°) se obține un unghi drept (90°). Prin bisectarea...

Trasarea unor puncte la o distanță dată de o dreaptă

Se dă dreapta e. Desenați punctul P la distanța de 2 cm față de dreapta e.

Added to your cart.