Calculul perimetrului, ariei, ariei totale şi volumului

Animaţia prezintă formulele de calcul ale perimetrului şi ariei figurilor plane, precum şi ale ariei totale şi volumului corpurilor geometrice.

Suplimente asociate

Construirea de cuburi

Joc de dezvoltare a percepției spațiale și a altor aptitudini, care implică construirea...

Clasificarea corpurilor geometrice III

Animația prezintă diferite grupe de corpuri geometrice prin exemple.

Piramida patrulateră regulată

O piramidă patrulateră regulată este o piramidă dreaptă cu baza pătrată și patru fețe...

Raportul dintre volumul unei piramide patrulatere și volumul unei prisme

În acest experiment demonstrăm că volumul prismei este de trei ori volumul piramidei patrulatere.

Trasarea unor puncte la o distanță dată de o dreaptă

Se dă dreapta e. Desenați punctul P la distanța de 2 cm față de dreapta e.

Conice

Conica este o curbă plană care se obține prin intersectarea unui con circular cu un plan.

Intersecție

O animație captivantă și spectaculoasă pentru exersarea orientării în spațiu.

Cub

Animația prezintă elementele (vârfuri, muchii, diagonale, fețe) cubului, unul din cel...

Added to your cart.