Bromură de hidrogen (HBr)

Bromură de hidrogen (HBr)

Un halogen de hidrogen; este folosit la producerea bromurilor alchilice.

Chimie

Cuvinte cheie

bromhidric, halogenhidric, moleculă, polar, legătură covalentă, legătură sigma, otrăvitor, anorganic, Chimie generală, chimie

Suplimente asociate

Compararea halogenurilor de hidrogen

Atomii din halogenurile de hidrogen sunt legați prin legături covalente, formând molecule polare.

Brom (Br₂)

Bromul este un halogen ce poate provoca iritarea pielii.

Clorură de hidrogen (HCl)

Un gaz incolor cu miros înțepător, a căui soluție apoasă se numește acid clorhidric.

Florură de hidrogen (HF)

Florura de hidrogen este un halogen de hidrogen, o substanță estrem de agresivă, atacând chiar și sticla.

Hidrogen (H₂)

Gaz incolor și inodor, mai ușor decât aerul. Este elementul cel mai răspândit în univers.

Iodură de hidrogen (HI)

Gaz incolor, mai greu decât apa, cu miros înțepător.

Added to your cart.