Bijuteriile Coroanei maghiare

Bijuteriile Coroanei maghiare

Coroana Sacră este cel mai renumit element al Bijuteriilor Coroanei maghiare.

Istorie

Cuvinte cheie

Sfânta Coroană, coroană, sceptru, sabie, suprafață laterală, glob, statut de stat, insignă, regal, simbol, simbolic, putere, luarea deciziilor, veșmânt, Evul Mediu, creştin, ritual, accesoriu

Suplimente asociate

Întrebări

 • Ce simbolizează sceptrul?
 • Ce simbolizează globul crucifer?
 • Care dintre Bijuteriile Coroanei a fost cel mai important simbol al puterii regale medievale?
 • Ce simbolizează sabia de încoronare?
 • Care este cel mai vechi însemn dintre Bijuteriile Coroanei?
 • Care este cel mai nou însemn dintre Bijuteriile Coroanei?
 • Care a fost funcția originală a mantiei regale?
 • Ce material nu conține sceptrul?
 • Ce animal este reprezentat pe globul de cristal al sceptrului?
 • Adevărat sau fals?\nPartea superioară și cea inferioară a Coroanei Sacre au fost obiecte separate.
 • Care rege maghiar a menționat pentru prima dată într-o cartă Coroana Sacră?
 • Cum se numește partea inferioară a Coroanei Sacre?
 • Cum se numește partea superioară a Coroanei Sacre?
 • De unde se presupune că\na fost adusă în Ungaria partea de jos a coroanei?
 • Al cui chip NU se află\npe partea inferioară a Coroanei Sacre?
 • Pe cine reprezintă picturile\nde pe partea superioară a Coroanei Sacre:
 • Ce se află în vârful\nCoroanei Sacre?
 • Pe cine reprezintă pictura din vârful coroanei?
 • În timpul domniei cărui rege au fost asamblate\ncele două părți ale Coroanei Sacre?
 • Ce nu avea legătură cu ceremonialul maghiar de încoronare (începând cu secolul al XIII-lea)?
 • Ce imagini sunt reprezentate pe gulerul mantiei regale?
 • Ce NU conține mantia regală?
 • Cu ce obiect se aseamănă sceptrul regal maghiar?
 • Cu ce este decorat globul crucifer?
 • Câți lei sunt gravați în globul de cristal al sceptrului?
 • Din ce lemn este confecționat mânerul sceptrului?
 • Ce rol aveau bilele atârnate cu lănțișoare de sceptru?
 • Unde a fost reprezentat pentru prima dată\nglobul crucifer maghiar?
 • Adevărat sau fals? Forma globului crucifer nu este o sferă perfectă.
 • Ce se află montat pe globul crucifer?

Animații

Bijuteriile Coroanei maghiare

 • Coroana Sacră - Este cel mai important însemn al încoronării, simbolul statalității maghiare. Numele său actual a fost folosit pentru prima dată în carta regelui Béla al IV-lea.
 • sceptru - Simbol a dreptății și justiției. Își are originea în Orientul Antic. A fost probabil un cadou primit de Sfântul Ștefan de la cumnatul său, Henrik al II-lea, împăratul Sfântului Imperiu Roman.
 • Glob crucifer - Simbolizează deplinătatea puterii regale. Este făcut din aur și decorat cu o cruce dublă. Se presupune că a fost creat în secolul al XIV-lea.
 • sabia de încoronare - Simbolizează datoria de a apăra țara. Este cel mai nou însemn al Bijuteriilor Coroanei. A fost fabricată probabil în Italia, la sfârșitul secolului al XV-lea.
 • mantia de încoronare - La origine a fost un veșmânt preoțesc. Este cel mai vechi însemn din Bijuteriile Coroanei. A fost donată de soția lui Ștefan I catedralei din Székesfehérvár.

Ceremonialul de încoronare și Bijuteriile Coroanei maghiare

Cele mai importante elemente ale ceremonialului maghiar de încoronare s-au format probabil în perioada arpadiană. Trei dintre acestea erau fundamentale: ceremonialul era condus de Episcopul de Esztergom, locația era Bazilica din Székesfehérvár, și regii erau încoronați (începând cu secolul al XII-lea) cu coroana atribuită (în mod eronat) Sfântului Ștefan. Dacă una dintre aceste condiții nu era îndeplinită, ceremonialul de încoronare era considerat invalid (ca în cazul lui Carol I, încoronat în 1301 și 1309). Mai târziu, condițiile au fost mai puțin stricte.

Bijuteriile Coroanei erau obiecte folosite pentru a simboliza autoritatea regală și erau primite de către monarh în timpul ceremonialului de încoronare. Lista acestora s-a mărit de-a lungul secolelor. Cele mai importante erau coroana, sceptrul, globul crucifer, sabia și mantia regală.

Însemnele încoronării au devenit elemente ale ceremonialului în diferite perioade.

Cel mai important simbol al statalității maghiare este Coroana Sacră, ale cărei origini sunt disputate și azi. A fost principalul simbol al puterii regilor maghiari medievali.

Cel mai vechi însemn al regalității maghiare este mantia regală, care inițial a fost creată ca veșmânt preoțesc.

Sceptrul din cristal de stâncă era simbolul dreptății iar globul crucifer simbolul puterii regale depline. Cel mai nou simbol de pe listă este sabia, care simbolizează datoria de a apăra țara. A fost probabil fabricată la Veneția, la sfârșitul secolului al XV-lea.

Coroană

 • Coroana greacă - A fost probabil un cadou primit de soția lui Géza I. din partea Bizanțului. Lățimea benzii care formează cercul este de 52 mm iar diametrul cercului de 205 mm. Este decorată cu picturi emailate, pietre prețioase, perle și pandative.
 • Cruce - A fost atașată coroanei probabil în secolul al XVI-lea, într-o manieră grosolană, străpungând pictura din vârful coroanei. Poziția înclinată a acesteia provine din secolul al XVII-lea, când coroana a suferit și alte stricăciuni.
 • Coroana latină - Numele său derivă din cele opt picturi emailate de pe benzile cu inscripții în limba latină. Constă din patru benzi de aur, fiecare cu lățimea de 52 mm.
 • Coroana Sacră - Cel mai important însemn dintre Bijuteriile Coroanei, simbolul statalității maghiare. Cele două părți au fost probabil asamblate în secolul al XII-lea, în timpul domniei lui Béla al III-lea (1172-1196)
 • Mihail - A fost unul dintre arhangheli, conducătorul armatelor cerești. Loialitatea sa față de Dumnezeu este de neclintit.
 • Gheorghe - Soldat roman și martir creștin (a murit în anul 303). Este unul dintre cei mai renumiți sfinți soldați. Este deseori reprezentat ca un cavaler care ucide dragonul.
 • Cosma - La fel ca Sfântul Damian, și el a fost doctor creștin. A fost executat în anul 303, în timpul persecuției creștinilor.
 • Géza I - Pictura emailată îl reprezintă probabil pe regele maghiar care a domnit între 1074 și 1077. Inscripția în limba greacă îl numește „credinciosul rege al turcilor”. Probabil în timpul domniei sale a fost adusă Coroana Sacră în Ungaria.
 • Constantin - Fiul împăratului Imperiului Bizantin Mihail Ducas. A deținut rangul de co-împărat în timpul domniei tatălui său și a succesorului acestuia.
 • Damian - La fel ca Sfântul Cosma, a fot și el doctor creștin. A fost executat în anul 303, în timpul persecuției creștinilor.
 • Dimitrie - Unul dintre cei mai importanți sfinți ortodocși. A murit la Salonic în 304. Este sfântul patron al Salonicului.
 • Gabriel - Conform Bibliei este un înger dar conform tradițiilor creștine, un arhanghel. Apare atât în Vechiul cât și în Noul Testament.
 • Ion - Unul dintre primii discipoli ai lui Isus. A fost cel mai tânăr dintre cei 12 apostoli și singurul care nu a murit ca martir. A fost fratele lui Iacob și unul dintre evangheliștii Noului Testament.
 • Bartolomeu - Unul dintre primii discipoli ai lui Isus. Este cunoscut și ca Natanael. A murit ca martir, fiind jupuit de viu.
 • Hristos Pantocrator - Partea de sus a coroanei latine este ornamentată cu triunghiuri cloazonate. Printre acestea, în partea din față a coroanei, se află chipul lui Hristos Pantocrator.
 • Petru - Unul dintre primii discipoli ai lui Isus. Andrei, fratele său, a fost de asemeni un apostol. El a fost primul episcop al Bisericii Catolice. A murit ca martir la Roma, în timpul împăratului Nero.
 • Andrei - Unul dintre primii discipoli ai lui Isus. A fost fratele apostolului Pavel. Conform tradiției, el a fost primul care a l-a recunoscut pe Isus ca fiind Mesia. A fost crucificat la Patras în anul 60.
 • Pavel - Cel de-al treisprezecelea apostol, importantă personalitate a creștinismului timpuriu. A fost un persecutor al creștinilor înainte de a deveni el însuși creștin și a murit ca martir.
 • Filip - Unul dintre primii discipoli ai lui Isus. S-a născut în Galileea, la fel ca Petru și Andrei.
 • Iacob - Unul dintre primii discipoli ai lui Isus. A fost fratele apostolului Ioan, și înlocuitorul lui Petru. A murit ca martir, fiind decapitat.
 • Toma - Unul dintre primii discipoli ai lui Isus. Mai este numit și Necredinciosul. Nu a crezut că Isus a fost rănit până nu i-a atins rănile. A fost omorât cu o lance de un preot al regelui parților.
 • Mihail al VII-lea Ducas - Împărat bizantin (1071-1078). Se presupune că el a fost cel care a trimis partea de jos a Coroanei Sacre către soția de origine greacă a regelui Géza I.
 • Hristos Pantocrator - Cele patru benzi al coroanei latine sunt unite în punctul de intersecție print-o placă pe care este reprezentat chipul lui Isus.

Coroana Sacră

Coroana Sacră este una dintre cele mai vechi coroane regale din Europa. Ea reprezintă un simbol important al statului maghiar.

A devenit coroana de încoronare începând cu secolul al XII-lea și nu i-a aparținut Sfântului Ștefan. A fost denumită Coroana Sacră pentru prima dată în 1256 într-o cartă a lui Béla al IV-lea.

Coroana este compusă din două părți: partea de jos (corona graeca: coroana greacă) a fost probabil un dar primit de soția lui Géza I din partea Bizanțului, iar partea de sus (corona latina: coroana latină) nu are o funcție proprie.

Se presupune că cele două părți au fost asamblate în timpul regelui Béla al III-lea. Crucea i-a fost atașată în secolul al XVI-lea (deformarea a survenit în secolul al XVII-lea).

Coroana greacă este decorată cu picturi emailate, pietre prețioase, perle și pandative. Partea de sus este împodobită cu triunghiuri cloazonate. Cele patru benzi ale coroanei latine are 8 picturi emailate și 60 de perle. Benzile sunt prinse cu o placă pătrată în centru. Pe placă este reprezentată imaginea lui Isus și sunt fixate 12 perle.

Sceptru

 • montură de aur
 • mâner de lem cu ornament
 • glob de cristal de stâncă

„Toiagul dreptății”

Sceptrul este simbolul judecății, dreptății, și al puterii. Își are originea în Orientul Antic. Sceptrul care face parte dintre Bijuteriile Coroanei maghiare a înlocuit lancea cu steag a lui Ștefan I. Este compus dintr-un glob de cristal de stâncă (conform anumitor surse este cel mai mare cristal străpuns din lume), montat în aur și atașat de un mâner lung de lemn bogat decorat.

Cei trei lei gravați în cristal simbolizează puterea regelui.

Stilul finisajelor arată că sceptrul a fost creat în secolul al IX-lea. A fost probabil un dar primit de Sfântul Ștefan de la cumnatul său, Henrik al II-lea, Împăratul Sfântului Imperiu Roman.

Glob crucifer

 • scut împărțit în patru cartiere (cu blazoanele caselor de Anjou și Arpad)
 • cruce dublă
 • glob de aur

„Mărul Regatului”

Globul crucifer este simbolul puterii regale depline. A fost adăugat relativ târziu Bijuteriilor Coroanei.

Globul crucifer este confecționat din argint placat cu aur. Sfera nu este masivă ci compusă din două semisfere. Din această cauză forma sa nu este perfect sferică (diametrul pe verticală este de 7,9 cm și 8,9 cm pe orizontală). Înălțimea totală, împreună cu crucea atașată mai târziu, este de 16 cm. Este decorat cu un scut împărțit în patru părți cartiere cu blazoanele dinastiilor Arpad și Anjou. Din această cauză se presupune că globul crucifer a fost creat în secolul a XIV-lea.

Sabie

 • teaca sabiei
 • lamă dreaptă
 • gardă
 • mâner (catifea roșie)
 • butonul mânerului

Sabia de încoronare

Sabia este simbolul datoriei de a apăra țara. Este un element important al încoronării și este folosită de două ori în timpul ceremonialului. Prima dată după ungere (dar înainte de așezarea pe cap a coroanei). A doua oară este și ultimul act al ceremonialului: regele călărește pe colina unde are loc încoronarea și îndreaptă sabia către cele patru puncte cardinale. (Nici chiar Maria Tereza, în spectaculoasa sa rochie nu a putut evita asta...)

Sabia pe care o putem vedea azi, este cel mai nou element al însemnelor regale. A fost fabricată probabil în Veneția la începutul secolului al XVI-lea (sabia care îi este atribuită Sfântului Ștefan poate fi văzută în Catedrala Sfântul Vitus din Praga).

Lama sabiei este dreaptă, cu o gardă curbată pe ambele părți. La capătul mânerului îmbrăcat în catifea întărită cu fire de aur se află butonul rotund al mânerului. Decorațiile sunt în stil renascentist.

Mantie regală

 • inscripție circulară
 • inscripție
 • Hristos
 • Ghizela
 • Sfântul Ștefan
 • sfinți și martiri
 • apostoli
 • broderie - fir de mătase și aur
 • guler - motive cu copacul vieții și animale
 • îngeri
 • Sfânta Maria
 • țesătură de mătase
 • profeți

Veșmânt preoțesc purtat de regi

Mantia regală este cel mai vechi element al însemnelor ceremonialului de încoronare. Inscripția de pe ea arată că la origine a fost un veșmânt preoțesc, donat în jurul anului 1030 de Ștefan I și regina Gizela Catedralei Preafericitei Fecioare Maria din Székesfehérvár. Conform legendei însăși regina a participat la confecționarea sa. A început să fie folosită la încoronare în perioada interregnului.

Țesătura de mătase bizantină este decorată cu imagini și inscripții în limba latină cusute cu fir de argint și de aur. Modelul țesăturii este steaua și florile cu patru lobi (sau trandafirul). Gulerul (brodat și decorat cu motive de animale și copacul vieții) a fost adăugat la sfârșitul secolului al XII-lea.

Bijuteriile cCroanei maghiare

Bijuteriile Coroanei maghiare au devenit elemente ale ceremonialului de încoronare în diferite perioade.

Cel mai important simbol al statalității maghiare este Coroana Sacră, ale cărei origini sunt disputate și azi. A fost principalul simbol al puterii regilor maghiari medievali. Este una dintre cele mai vechi coroane regale din Europa dar nu i-a aparținut Sfântului Ștefan A devenit coroana de încoronare începând cu secolul al XII-lea. A fost denumită Coroana Sacră pentru prima dată în 1256 într-o cartă a lui Béla al IV-lea.

Mantia regală este cel mai vechi element al însemnelor ceremonialului de încoronare. Inscripția de pe ea arată că la origine a fost un veșmânt preoțesc, donat în 1031 de Ștefan I și regina Ghizela Catedralei Preafericitei Fecioare Maria din Székesfehérvár. A început să fie folosită la încoronare în perioada interregnului.

Sceptrul este simbolul judecății, dreptății, și al puterii. Își are originea în Orientul Antic. Sceptrul care face parte dintre Bijuteriile Coroanei maghiare a înlocuit lancea cu steag a lui Ștefan I.

Globul crucifer este simbolul puterii regale depline. A fost adăugat relativ târziu Bijuteriilor Coroanei.

Sabia pe care o putem vedea azi, este cel mai nou element al însemnelor regale. A fost fabricată probabil în Veneția la începutul secolului al XVI-lea. Sabia simbolizează datoria de a apăra țara.

Rege maghiar

 • Coroana Sfântă
 • sceptru
 • mantia de încoronare
 • glob crucifer
 • sabia de încoronare

Coroana Sacră

Coroana Sacră este cel mai important simbol al statalității maghiare. Este una dintre cele mai vechi coroane folosită la încoronare din Europa, care a rămas relativ intactă.

Începând cu secolul al XII-lea doar folosirea acestei coroane valida încoronarea.

Conform celei mai probabile teorii, coroana a fost creată din două obiecte separate. Partea de jos este mai veche și se presupune că a fost creată în secolul al XI-lea. Partea de sus, alcătuită din benzi de aur a fost atașată mai târziu părții de jos - într-un mod destul de grosolan - în secolul al XII-lea, în timpul regelui Béla al III- lea.

Crucea a fost atașată în secolul al XVI-lea. Înclinarea acesteia a survenit în secolul al XVII-lea, când coroana a suferit și alte stricăciuni.

Cercul a coroanei se numește „coroana greacă”. Aceasta a fost probabil un dar oferit de împăratul Bizanțului, Mihail al VII-lea Ducas, soției lui Géza I, care era de origine greacă. Lățimea benzii din care este format cercul este de 52 mm iar diametrul acestuia de 205 mm.

Este decorată cu imagini cu îngeri, sfinți și împărați, cu pietre prețioase, perle și pandative. Partea de sus a cercului este decorată cu triunghiuri cloazonate, în față cu imaginea lui Isus iar în partea din spate cu imaginea lui Mihail Ducas.

Partea superioară a coroanei se numește „coroana latină” datorită inscripțiilor în limba latină și a picturilor emailate. Constă din patru benzi de aur fiecare de 52 mm lățime. Benzile sunt prinse în punctul de intersecție printr-o placă pătrată decorată cu pictura emailată a lui Isus Pantocrator și încă șapte imagini care reprezintă apostoli. Pe placa pătrată din centru se află 12 perle care îi reprezintă pe apostoli. În total pe coroana latină se află 72 de perle care reprezintă numărul discipolilor lui Isus.

Crucea atașată în vârful coroanei într-o manieră grosolană, a străpuns pictura emailată a lui Isus. S-a încercat repararea stricăciunilor produse în secolul al XVII-lea dar fiindcă emailul de sub cruce nu a putut fi îndreptat, crucea a rămas înclinată.

Coroana Sacră a avut o istorie tumultuoasă, fiind de mai multe ori furată, ascunsă, pierdută, dusă în străinătate, și recuperată. A fost returnată de SUA Ungariei în 1978.
De la 1 ianuarie 2000, ea a fost mutată, conform legii, în Sala cu Cupolă din clădirea Parlamentului Maghiar unde este păzită de Armata Maghiară.

Suplimente asociate

Abaţie benedictină (Tihany, Ungaria)

Abaţia benedictină a fost întemeiată de Regele Andrei I al Ungariei în 1055.

Acetaldehidă (etanal) (CH₃CHO)

Reprezentant al clasei aldehidelor. În industrie, constituie o materie primă și un intermediar de mare importanță.

Armata lui Matei Corvin (infanterie)

Infanteria a fost o unitate de bază a armatei de mercenari a Regelui Matei Corvin.

Armata lui Matei Corvin (regimentul de cavalerie)

Cavaleria regelui Matei Corvin a reprezentat o forţă militară importantă pe câmpul de luptă.

Cuplul imperial al Casei de Habsburg (secolul al XIX)

Căsătoria care a avut loc la Viena în 1854 între împăratul Francisc Iosif I și frumoasa Elisabeta, nu a fost, din păcate, o căsătorie fericită.

Han mongol (secolul al XIII-lea)

Domnitorul uriaşului Imperiu Mongol a fost Marele Han.

Ierarhia bisericii creştine din Evul Mediu (secolul al XI-lea)

Animaţia prezintă structura ierarhică a bisericii creştine din Evul Mediu.

Perle

Unele scoici produc perle pentru a se apăra de paraziți sau impurități. Perlele sunt folosite la fabricarea bijuteriilor.

Rege creştin medieval

Regii creştini medievali erau ilustrați de obicei așezați pe tron, purtând coroană şi ţinând însemnele regale în mână.

Simboluri naționale și obiective turistice

Animația prezintă simbolurile naționale și obiectivele turistice ale țărilor lumii.

Tactica armatei maghiare (secolele IX-X)

Tactica maghiarilor, care a constat în simularea retragerii, apoi încercuirea duşmanilor, a fost mult timp folosită şi de alte popoare nomade.

Împărat bizantin (secolul al VI-lea)

Imperiul Bizantin, succesorul direct al Imperiului Roman, a fost guvernat de un împărat.

Țarul Petru I al Rusiei cu soţia lui

Influenţat de Europa de Vest, ţarul a început modernizarea Imperiului Rus prin introducerea unor reforme.

Împărat chinez (Evul Mediu)

Împăratul marelui imperiu din Orientul Îndepărtat era stăpânul vieții și al morții.

Căpetenie vikingă (secolul al X-lea)

Căpeteniile vikingilor erau alese de către triburi pe baza legii sângelui și a faptelor de curaj.

Calif arab (secolul al VII-lea)

Califii, consideraţi succesorii profetului Mohamed, au fost cei mai importanţi lideri religioși ai Islamului.

Ludovic al XIV-lea (Regele Soare)

Monarhul francez și-a primit epitetul datorită modului său de viaţă opulent şi extravagant.

Rege persan (secolul al V-lea î.H.)

Regii persani antici erau vestiţi pentru mărimea imperiului şi opulența lor.

Sultan Otoman

Conducătorul Imperiului Otoman a fost Sultanul, stăpân pe viaţă şi pe moarte.

Added to your cart.